پوند انگلیس / پزوی کلمبیا

GBP/COP Ask
نرخ فعلی:: 5,255 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5,255 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5,255 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پوند انگلیس / پزوی کلمبیا

نمودار کندل‌استیک پوند انگلیس / پزوی کلمبیا در روز جاری

نمودار نوسانات پوند انگلیس / پزوی کلمبیا در روز جاری

مقایسه روند قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پوند انگلیس / پزوی کلمبیا

اندیکاتورهای پوند انگلیس / پزوی کلمبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی