یورو / هریونیا اوکراین

EUR/UAH Ask
نرخ فعلی:: 32.3923 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 32.3923 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 32.3923 0
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی