یورو / هریونیا اوکراین

EUR/UAH Ask
نرخ فعلی:: 30.8468 2.59
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 30.8468 2.59

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 30.8468 2.59

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی