یورو / هریونیا اوکراین

EUR/UAH Ask
نرخ فعلی:: 31.6461 2.9
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 31.6461 2.9

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 31.6461 2.9

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / هریونیا اوکراین

در حال حاضر قیمت یورو / هریونیا اوکراین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / هریونیا اوکراین
31.6461 ریال
می باشد

قیمت یورو / هریونیا اوکراین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / هریونیا اوکراین روز گذشته برابر با
31.6461 ریال
بود

قیمت یورو / هریونیا اوکراین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / هریونیا اوکراین نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / هریونیا اوکراین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / هریونیا اوکراین برابر با 30.7539 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / هریونیا اوکراین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

31.6461 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / هریونیا اوکراین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

30.7485 ریال

قیمت یورو / هریونیا اوکراین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / هریونیا اوکراین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 31.6461 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / هریونیا اوکراین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / هریونیا اوکراین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / هریونیا اوکراین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 31.6461 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال یورو / هریونیا اوکراین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / هریونیا اوکراین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / هریونیا اوکراین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 31.7699 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.38 درصدی یا 0.1238 ریال یورو / هریونیا اوکراین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / هریونیا اوکراین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / هریونیا اوکراین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 33.5743 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.74 درصدی یا 1.9282 ریال یورو / هریونیا اوکراین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / هریونیا اوکراین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / هریونیا اوکراین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 33.9674 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.83 درصدی یا 2.3213 ریال یورو / هریونیا اوکراین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / هریونیا اوکراین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / هریونیا اوکراین برابر است با 35.0811 ریال که در تاریخ جمعه 12 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / هریونیا اوکراین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / هریونیا اوکراین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / هریونیا اوکراین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / هریونیا اوکراین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / هریونیا اوکراین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / هریونیا اوکراین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.38 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / هریونیا اوکراین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / هریونیا اوکراین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.74 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / هریونیا اوکراین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / هریونیا اوکراین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.83 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / هریونیا اوکراین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.3  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / هریونیا اوکراین، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / هریونیا اوکراین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / هریونیا اوکراین، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / هریونیا اوکراین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 3.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / هریونیا اوکراین،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / هریونیا اوکراین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / هریونیا اوکراین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / هریونیا اوکراین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / هریونیا اوکراین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / هریونیا اوکراین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 52.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / هریونیا اوکراین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / هریونیا اوکراین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / هریونیا اوکراین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / هریونیا اوکراین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی