یورو / فورینت مجارستان

EUR/HUF Ask
نرخ فعلی:: 357.4 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 357.4 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 357.4 0.16
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۹:۲۱:۵۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / فورینت مجارستان 0.46 1.56 3.0150 2.0110 6.42 41.7450

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 360
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 361
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 362
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 360
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.73%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی