یورو / فورینت مجارستان

EUR/HUF Ask
نرخ فعلی:: 357.22 0.21
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 357.22 0.21
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 357.22 0.21
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی