یورو / کونا کرواسی

EUR/HRK Ask
نرخ فعلی:: 7.5319 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.5319 0.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.5319 0.18
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۰۷:۵۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
7.5319 19:07:51 0.0003 - 0.0136 0.18% 0.0136 0.18% 0.013 0.4681
7.5316 18:42:55 0.0005 0.01% 0.0139 0.18% 0.0139 0.18% 0.0133 0.4684
7.5311 18:21:50 0.0018 0.02% 0.0144 0.19% 0.0144 0.19% 0.0138 0.4689
7.5329 18:07:53 0.0018 0.02% 0.0126 0.17% 0.0126 0.17% 0.012 0.4671
7.5311 17:42:58 0.0006 0.01% 0.0144 0.19% 0.0144 0.19% 0.0138 0.4689
7.5317 17:22:00 0.0008 0.01% 0.0138 0.18% 0.0138 0.18% 0.0132 0.4683
7.5309 17:07:59 0.0006 0.01% 0.0146 0.19% 0.0146 0.19% 0.014 0.4691
7.5315 16:42:58 0.0007 0.01% 0.014 0.19% 0.014 0.19% 0.0134 0.4685
7.5308 16:21:57 0.0007 0.01% 0.0147 0.20% 0.0147 0.20% 0.0141 0.4692
7.5315 15:42:59 0.0016 0.02% 0.014 0.19% 0.014 0.19% 0.0134 0.4685
7.5299 15:21:58 0.0001 - 0.0156 0.21% 0.0156 0.21% 0.015 0.4701
7.5298 15:02:18 0.0006 0.01% 0.0157 0.21% 0.0157 0.21% 0.0151 0.4702
7.5304 14:43:18 0.0006 0.01% 0.0151 0.20% 0.0151 0.20% 0.0145 0.4696
7.5298 14:22:01 0.0011 0.01% 0.0157 0.21% 0.0157 0.21% 0.0151 0.4702
7.5287 14:02:58 - - 0.0168 0.22% 0.0168 0.22% 0.0162 0.4713
7.5287 14:02:54 0.0004 0.01% 0.0168 0.22% 0.0168 0.22% 0.0162 0.4713
7.5283 13:43:25 0.0012 0.02% 0.0172 0.23% 0.0172 0.23% 0.0166 0.4717
7.5295 13:21:52 0.0017 0.02% 0.016 0.21% 0.016 0.21% 0.0154 0.4705
7.5278 13:07:54 0.0004 0.01% 0.0177 0.24% 0.0177 0.24% 0.0171 0.4722
7.5282 12:43:17 0.0007 0.01% 0.0173 0.23% 0.0173 0.23% 0.0167 0.4718
7.5289 12:21:59 0.0001 - 0.0166 0.22% 0.0166 0.22% 0.016 0.4711
7.5288 12:07:52 0.0001 - 0.0167 0.22% 0.0167 0.22% 0.0161 0.4712
7.5289 11:42:55 0.0005 0.01% 0.0166 0.22% 0.0166 0.22% 0.016 0.4711
7.5294 11:22:00 0.0001 - 0.0161 0.21% 0.0161 0.21% 0.0155 0.4706
7.5295 11:01:48 - - 0.016 0.21% 0.016 0.21% 0.0154 0.4705
7.5295 11:01:46 0.0005 0.01% 0.016 0.21% 0.016 0.21% 0.0154 0.4705
7.53 10:42:50 0.0007 0.01% 0.0155 0.21% 0.0155 0.21% 0.0149 0.47
7.5307 10:21:47 0.0025 0.03% 0.0148 0.20% 0.0148 0.20% 0.0142 0.4693
7.5282 10:07:46 0.0013 0.02% 0.0173 0.23% 0.0173 0.23% 0.0167 0.4718
7.5295 09:42:47 0.0006 0.01% 0.016 0.21% 0.016 0.21% 0.0154 0.4705
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی