یورو / کونا کرواسی

EUR/HRK Ask
نرخ فعلی:: 7.5306 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.5306 0.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.5306 0.03

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / کونا کرواسی

در حال حاضر قیمت یورو / کونا کرواسی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / کونا کرواسی
7.5306 ریال
می باشد

قیمت یورو / کونا کرواسی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / کونا کرواسی روز گذشته برابر با
7.5276 ریال
بود

قیمت یورو / کونا کرواسی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / کونا کرواسی نسبت به روز گذشته
0.003 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / کونا کرواسی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / کونا کرواسی برابر با 7.5275 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / کونا کرواسی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.5306 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / کونا کرواسی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.5268 ریال

قیمت یورو / کونا کرواسی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کونا کرواسی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 آذر 1400  با رقم 7.5577 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.35 درصدی یا 0.0271 ریال یورو / کونا کرواسی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / کونا کرواسی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کونا کرواسی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 7.5186 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.15  درصدی یا 0.012 ریال یورو / کونا کرواسی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / کونا کرواسی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کونا کرواسی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 19 شهریور 1400  با رقم 7.4936 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.49 درصدی یا 0.037 ریال یورو / کونا کرواسی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / کونا کرواسی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کونا کرواسی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 7.5026 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.37 درصدی یا 0.028 ریال یورو / کونا کرواسی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / کونا کرواسی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کونا کرواسی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 7.5449 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.18 درصدی یا 0.0143 ریال یورو / کونا کرواسی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / کونا کرواسی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / کونا کرواسی برابر است با 7.637 ریال که در تاریخ چهارشنبه 13 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / کونا کرواسی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / کونا کرواسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.011957 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / کونا کرواسی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کونا کرواسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.15 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / کونا کرواسی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 19 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کونا کرواسی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.49 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / کونا کرواسی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کونا کرواسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.37 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / کونا کرواسی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کونا کرواسی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.18 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کونا کرواسی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.63  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کونا کرواسی، 0.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کونا کرواسی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کونا کرواسی، 0.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کونا کرواسی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کونا کرواسی،  0.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کونا کرواسی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کونا کرواسی،  0.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کونا کرواسی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کونا کرواسی،  0.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کونا کرواسی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کونا کرواسی،  0.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کونا کرواسی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کونا کرواسی،  0.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / کونا کرواسی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی