یورو / درام ارمنستان

EUR/AMD Ask
نرخ فعلی:: 557.93 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 557.93 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 557.93 0.11

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد یورو / درام ارمنستان

۲۳:۴۴:۲۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / درام ارمنستان 0.69 9.01 4.51 74.21 48.62 36.64

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 544
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.93
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 545
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.93
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 560
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 577
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی