نفت برنت

Brent Oil
نرخ فعلی:: 84.84 -
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 84.84 -
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 84.84 -
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه نفت برنت

۰۰:۲۸:۵۴
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
84.30 84.16 85.09 84.79 0.68 0.81% 2021/10/15 1400/07/23
83.29 82.28 83.66 83.20 0.1 0.12% 2021/10/13 1400/07/21
82.59 82.55 84.59 83.60 1.06 1.28% 2021/10/11 1400/07/19
82.48 82.45 82.56 82.54 - - 2021/10/09 1400/07/17
82.40 81.95 83.39 82.47 - - 2021/10/08 1400/07/16
80.88 79.09 82.50 82.42 - - 2021/10/07 1400/07/15
81.31 81.21 83.09 82.71 1.51 1.86% 2021/10/05 1400/07/13
79.43 79.23 79.48 79.26 2.02 2.55% 2021/10/04 1400/07/12
79.10 79.09 79.19 79.13 0.02 0.03% 2021/10/02 1400/07/10
78.29 77.57 79.33 79.11 0.81 1.03% 2021/10/01 1400/07/9
77.83 76.56 79.30 78.30 0.49 0.63% 2021/09/30 1400/07/8
77.73 76.78 78.69 77.81 0.29 0.37% 2021/09/29 1400/07/7
78.59 77.66 79.92 77.89 0.72 0.92% 2021/09/28 1400/07/6
77.23 77.23 77.23 77.23 0.82 1.06% 2021/09/26 1400/07/4
78.05 78.05 78.05 78.05 0.82 1.06% 2021/09/25 1400/07/3

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی