DNB AM Kort Obligasjon

DNB AM Kort Obligasjon
نرخ فعلی:: 1,005.141 -
صندوق های سرمایه گذاری نروژ
نرخ فعلی: : 1,005.141 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,005.141 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری نروژ
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

DNB AM Kort Obligasjon در روز جاری

۲۶ مهر
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی