DNB AM Kort Obligasjon

DNB AM Kort Obligasjon
نرخ فعلی:: 1,005.778 -
صندوق های سرمایه گذاری نروژ

نرخ فعلی: : 1,005.778 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,005.778 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های سرمایه گذاری نروژ

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات DNB AM Kort Obligasjon

در حال حاضر قیمت DNB AM Kort Obligasjon چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر DNB AM Kort Obligasjon
1,005.778 دلار
می باشد

قیمت DNB AM Kort Obligasjon روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت DNB AM Kort Obligasjon روز گذشته برابر با
1,005.778 دلار
بود

قیمت DNB AM Kort Obligasjon نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت DNB AM Kort Obligasjon نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت DNB AM Kort Obligasjon در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای DNB AM Kort Obligasjon برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای DNB AM Kort Obligasjon به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,005.778 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای DNB AM Kort Obligasjon به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,005.778 دلار

قیمت DNB AM Kort Obligasjon نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر DNB AM Kort Obligasjon در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 آذر 1400  با رقم 1,005.717 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0. درصدی یا 0.061 دلار DNB AM Kort Obligasjon نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت DNB AM Kort Obligasjon نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر DNB AM Kort Obligasjon   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 1,005.402 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.03  درصدی یا 0.376 دلار DNB AM Kort Obligasjon نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت DNB AM Kort Obligasjon نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر DNB AM Kort Obligasjon در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 9 مهر 1400  با رقم 1,005.135 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.06 درصدی یا 0.643 دلار DNB AM Kort Obligasjon نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت DNB AM Kort Obligasjon نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر DNB AM Kort Obligasjon در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 9 مهر 1400  با رقم 1,005.135 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.06 درصدی یا 0.643 دلار DNB AM Kort Obligasjon نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت DNB AM Kort Obligasjon نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر DNB AM Kort Obligasjon در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 9 مهر 1400  با رقم 1,005.135 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.06 درصدی یا 0.643 دلار DNB AM Kort Obligasjon نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت DNB AM Kort Obligasjon تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای DNB AM Kort Obligasjon برابر است با 1,005.778 دلار که در تاریخ سه شنبه 16 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در DNB AM Kort Obligasjon چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به DNB AM Kort Obligasjon تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.006065 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید DNB AM Kort Obligasjon چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به DNB AM Kort Obligasjon تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.03 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در DNB AM Kort Obligasjon چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 9 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به DNB AM Kort Obligasjon، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.06 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در DNB AM Kort Obligasjon چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 9 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به DNB AM Kort Obligasjon تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.06 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در DNB AM Kort Obligasjon چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 9 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به DNB AM Kort Obligasjon، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در DNB AM Kort Obligasjon نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت DNB AM Kort Obligasjon، 0.03 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در DNB AM Kort Obligasjon نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت DNB AM Kort Obligasjon، 0.03 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در DNB AM Kort Obligasjon نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت DNB AM Kort Obligasjon،  0.03 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در DNB AM Kort Obligasjon نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت DNB AM Kort Obligasjon،  0.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در DNB AM Kort Obligasjon نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت DNB AM Kort Obligasjon،  0.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در DNB AM Kort Obligasjon نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت DNB AM Kort Obligasjon،  0.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در DNB AM Kort Obligasjon نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت DNB AM Kort Obligasjon،  0.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات DNB AM Kort Obligasjon

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی