DNB AM Kort Obligasjon

DNB AM Kort Obligasjon
نرخ فعلی:: 1,005.141 -
صندوق های سرمایه گذاری نروژ
نرخ فعلی: : 1,005.141 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,005.141 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری نروژ
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه DNB AM Kort Obligasjon

۲۶ مهر
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,005.1410 1,005.1410 1,005.1410 1,005.1410 0.021 - 2021/10/18 1400/07/26
1,005.1620 1,005.1620 1,005.1620 1,005.1620 0.038 - 2021/10/15 1400/07/23
1,005.20 1,005.20 1,005.20 1,005.20 0.01 - 2021/10/14 1400/07/22
1,005.19 1,005.19 1,005.19 1,005.19 0.014 - 2021/10/13 1400/07/21
1,005.2040 1,005.2040 1,005.2040 1,005.2040 0.052 0.01% 2021/10/12 1400/07/20
1,005.1520 1,005.1520 1,005.1520 1,005.1520 0.001 - 2021/10/11 1400/07/19
1,005.1530 1,005.1530 1,005.1530 1,005.1530 - - 2021/10/08 1400/07/16
1,005.1860 1,005.1860 1,005.1860 1,005.1860 - - 2021/10/07 1400/07/15
1,005.1060 1,005.1060 1,005.1330 1,005.1330 0.002 - 2021/10/06 1400/07/14
1,005.2380 1,005.1350 1,005.2380 1,005.1350 0.002 - 2021/10/01 1400/07/9

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی