کرون دانمارک / ین ژاپن

DKK/JPY Ask
نرخ فعلی:: 17.7557 0.44
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.7557 0.44
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.7557 0.44
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۰۴:۱۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / ین ژاپن 0.0833 0.1964 0.0971 0.7389 1.6021 0.5572

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2443
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2443
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2443
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.7557
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.45%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی