کرون دانمارک / ین ژاپن

DKK/JPY Ask
نرخ فعلی:: 17.7659 0.5
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.7659 0.5
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.7659 0.5
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی