کرون دانمارک / کرون چک

DKK/CZK Ask
نرخ فعلی:: 3.4313 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.4313 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.4313 0.01

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرون دانمارک / کرون چک

۰۳:۲۳:۴۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / کرون چک 0.0011 0.0008 0.0097 0.0090 0.0877 0.0417

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4313
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4313
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4313
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4313
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.38%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی