کرون دانمارک / کرون چک

DKK/CZK Ask
نرخ فعلی:: 3.4248 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.4248 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.4248 0.05

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون دانمارک / کرون چک

در حال حاضر قیمت کرون دانمارک / کرون چک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون دانمارک / کرون چک
3.4248 ریال
می باشد

قیمت کرون دانمارک / کرون چک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون دانمارک / کرون چک روز گذشته برابر با
3.4276 ریال
بود

قیمت کرون دانمارک / کرون چک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون دانمارک / کرون چک نسبت به روز گذشته
0.0028 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون دانمارک / کرون چک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون دانمارک / کرون چک برابر با 3.4272 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / کرون چک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.4272 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / کرون چک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.4223 ریال

قیمت کرون دانمارک / کرون چک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / کرون چک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 3.4235 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.03 درصدی یا 0.0013 ریال کرون دانمارک / کرون چک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / کرون چک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / کرون چک   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 3.3956 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.85  درصدی یا 0.0292 ریال کرون دانمارک / کرون چک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / کرون چک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / کرون چک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 3.4218 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.08 درصدی یا 0.003 ریال کرون دانمارک / کرون چک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / کرون چک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / کرون چک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 3.418 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.19 درصدی یا 0.0068 ریال کرون دانمارک / کرون چک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / کرون چک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / کرون چک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 3.536 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.14 درصدی یا 0.1112 ریال کرون دانمارک / کرون چک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون دانمارک / کرون چک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون دانمارک / کرون چک برابر است با 3.7302 ریال که در تاریخ چهارشنبه 28 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / کرون چک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.192926 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون دانمارک / کرون چک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.85 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / کرون چک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / کرون چک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / کرون چک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.19 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / کرون چک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / کرون چک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.14 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / کرون چک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / کرون چک، 0.85 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / کرون چک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / کرون چک، 0.85 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / کرون چک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / کرون چک،  0.85 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / کرون چک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / کرون چک،  0.85 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / کرون چک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / کرون چک،  0.85 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / کرون چک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / کرون چک،  0.85 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / کرون چک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / کرون چک،  0.85 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون دانمارک / کرون چک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی