پنبه

US Cotton
نرخ فعلی:: 86.04 1.12
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 86.04 1.12
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 86.04 1.12
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۳:۰۸:۴۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پنبه 0.96 1.72 1.19 11.28 26.26 7.31

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 85 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.04 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 84 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.04 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.04 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 84 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.04 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی