پنبه

US Cotton
نرخ فعلی:: 107.83 1.33
محصولات زراعی

نرخ فعلی: : 107.83 1.33

واحد حجمی : پوند

نرخ فعلی: : 107.83 1.33

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات زراعی

واحد حجمی : پوند

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پنبه

در حال حاضر قیمت پنبه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پنبه
107.83 دلار
می باشد

قیمت پنبه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پنبه روز گذشته برابر با
106.41 دلار
بود

قیمت پنبه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پنبه نسبت به روز گذشته
1.42 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پنبه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پنبه برابر با 105.79 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

108.39 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

105.09 دلار

قیمت پنبه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پنبه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 111.52 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.3 درصدی یا 3.69 دلار پنبه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پنبه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پنبه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 117.48 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.21  درصدی یا 9.65 دلار پنبه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پنبه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پنبه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 93.28 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.59 درصدی یا 14.55 دلار پنبه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پنبه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پنبه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 84.08 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 28.24 درصدی یا 23.75 دلار پنبه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پنبه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پنبه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 71.61 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 50.57 درصدی یا 36.22 دلار پنبه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پنبه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پنبه برابر است با 213.84 دلار که در تاریخ دوشنبه 16 اسفند 1389  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پنبه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.462201 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پنبه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.21 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پنبه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.59 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  28.24 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پنبه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پنبه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 50.57 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 8.21 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 8.21 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه،  8.21 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه،  8.21 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 10.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه،  8.21 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه،  8.21 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه،  8.21 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پنبه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی