سویا p (بازار آمریکا)

Soybeans (P)
نرخ فعلی:: 1,261 -
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 1,261 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,261 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه سویا p (بازار آمریکا)

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم (بازار آمریکا) 804 ۰۹:۰۹:۵۲ 2 0.25% 806 802 802 13 815 864
ذرت (بازار آمریکا) 583 ۰۷:۵۷:۴۰ - - 584 582 584 8 584 591
جو (بازار آمریکا) 714 ۰۴:۵۹:۳۶ 16 2.24% 730 714 714 22 734 771
گندم بهاره (بازار آمریکا) 982 ۰۶:۳۱:۳۹ 45 4.58% 982 1,015 1,015 48 1,042 1,048
برنج (بازار آمریکا) 14.29 ۰۵:۰۸:۳۷ 0.265 1.89% 14.29 14.025 14.29 0.29 14.065 14.59
برنج p (بازار آمریکا) 14.025 ۱۵ آذر - - 14.065 14.02 0 0.025 14.065 14.59
سویا (بازار آمریکا) 1,264 ۰۹:۱۱:۴۹ 3 0.24% 1,264 1,259 1,264 18 1,267 1,277
کنجاله سویا (بازار آمریکا) 352.2 ۰۹:۱۱:۴۹ 0.4 0.11% 355.3 347.9 355.3 1.8 358.6 374.7
روغن سویا (بازار آمریکا) 58.35 ۰۹:۱۱:۴۹ 0.49 0.85% 58.35 55.26 55.26 0.35 57.86 60.7
کنجاله سویا p (بازار آمریکا) 352.6 ۱۵ آذر - - 359.7 348.8 0 2.4 358.6 374.7
روغن سویا p (بازار آمریکا) 57.86 ۱۵ آذر - - 57.86 56.34 0 0.14 57.86 60.94
کلزا (بازار آمریکا) 671.1 ۱۰ بهمن - - 699.1 558.1 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی