یوان چین / درهم مراکش

CNY/MAD Ask
نرخ فعلی:: 1.4458 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.4458 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.4458 -

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد یوان چین / درهم مراکش

۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یوان چین / درهم مراکش - 0.0021 0.0268 0.0573 0.0658 0.0251

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4458
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4458
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4458
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4458
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44.58%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی