یوان چین / درهم مراکش

CNY/MAD Ask
نرخ فعلی:: 1.4495 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.4495 0.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.4495 0.26

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یوان چین / درهم مراکش

در حال حاضر قیمت یوان چین / درهم مراکش چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یوان چین / درهم مراکش
1.4495 ریال
می باشد

قیمت یوان چین / درهم مراکش روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یوان چین / درهم مراکش روز گذشته برابر با
1.454 ریال
بود

قیمت یوان چین / درهم مراکش نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یوان چین / درهم مراکش نسبت به روز گذشته
0.0045 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یوان چین / درهم مراکش در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یوان چین / درهم مراکش برابر با 1.4532 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یوان چین / درهم مراکش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.4547 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یوان چین / درهم مراکش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.4469 ریال

قیمت یوان چین / درهم مراکش نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / درهم مراکش در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 1.4518 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.15 درصدی یا 0.0023 ریال یوان چین / درهم مراکش نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یوان چین / درهم مراکش نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / درهم مراکش   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 1.4189 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.15  درصدی یا 0.0306 ریال یوان چین / درهم مراکش نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یوان چین / درهم مراکش نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / درهم مراکش در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 1.3838 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.74 درصدی یا 0.0657 ریال یوان چین / درهم مراکش نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یوان چین / درهم مراکش نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / درهم مراکش در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 1.383 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.8 درصدی یا 0.0665 ریال یوان چین / درهم مراکش نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یوان چین / درهم مراکش نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوان چین / درهم مراکش در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 1.3753 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.39 درصدی یا 0.0742 ریال یوان چین / درهم مراکش نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یوان چین / درهم مراکش تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یوان چین / درهم مراکش برابر است با 1.5209 ریال که در تاریخ جمعه 25 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یوان چین / درهم مراکش چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / درهم مراکش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.199848 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یوان چین / درهم مراکش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / درهم مراکش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.15 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یوان چین / درهم مراکش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / درهم مراکش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.74 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یوان چین / درهم مراکش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / درهم مراکش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یوان چین / درهم مراکش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یوان چین / درهم مراکش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.39 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / درهم مراکش نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / درهم مراکش، 2.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / درهم مراکش نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / درهم مراکش، 2.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / درهم مراکش نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / درهم مراکش،  2.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / درهم مراکش نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / درهم مراکش،  2.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / درهم مراکش نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / درهم مراکش،  2.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / درهم مراکش نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / درهم مراکش،  2.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوان چین / درهم مراکش نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوان چین / درهم مراکش،  2.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یوان چین / درهم مراکش

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی