فرانک سوییس / بولبوا پاناما

CHF/PAB Ask
نرخ فعلی:: 1.1132 0.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.1132 0.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.1132 0.24
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / بولبوا پاناما در روز جاری

۱۸:۲۲:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.1132 18:22:57 0.0007 0.06% 0.0027 0.24% 0.0027 0.24% 0.003 0.1132
1.1139 17:22:55 0.0006 0.05% 0.0034 0.31% 0.0034 0.31% 0.0037 0.1139
1.1133 17:03:34 - - 0.0028 0.25% 0.0028 0.25% 0.0031 0.1133
1.1133 17:03:26 0.0005 0.04% 0.0028 0.25% 0.0028 0.25% 0.0031 0.1133
1.1128 16:43:45 0.0003 0.03% 0.0023 0.21% 0.0023 0.21% 0.0026 0.1128
1.1125 16:22:50 0.0004 0.04% 0.002 0.18% 0.002 0.18% 0.0023 0.1125
1.1121 16:02:53 - - 0.0016 0.14% 0.0016 0.14% 0.0019 0.1121
1.1121 16:02:52 0.0006 0.05% 0.0016 0.14% 0.0016 0.14% 0.0019 0.1121
1.1115 15:43:40 0.0007 0.06% 0.001 0.09% 0.001 0.09% 0.0013 0.1115
1.1122 15:22:51 0.0007 0.06% 0.0017 0.15% 0.0017 0.15% 0.002 0.1122
1.1129 15:03:26 - - 0.0024 0.22% 0.0024 0.22% 0.0027 0.1129
1.1129 15:03:13 0.0002 0.02% 0.0024 0.22% 0.0024 0.22% 0.0027 0.1129
1.1127 14:43:47 0.0004 0.04% 0.0022 0.20% 0.0022 0.20% 0.0025 0.1127
1.1123 14:02:59 - - 0.0018 0.16% 0.0018 0.16% 0.0021 0.1123
1.1123 14:02:59 0.0003 0.03% 0.0018 0.16% 0.0018 0.16% 0.0021 0.1123
1.1126 13:43:52 0.0006 0.05% 0.0021 0.19% 0.0021 0.19% 0.0024 0.1126
1.112 13:22:39 0.0004 0.04% 0.0015 0.14% 0.0015 0.14% 0.0018 0.112
1.1116 13:03:01 - - 0.0011 0.10% 0.0011 0.10% 0.0014 0.1116
1.1116 13:03:00 0.0009 0.08% 0.0011 0.10% 0.0011 0.10% 0.0014 0.1116
1.1125 12:03:40 - - 0.002 0.18% 0.002 0.18% 0.0023 0.1125
1.1125 12:03:36 0.0002 0.02% 0.002 0.18% 0.002 0.18% 0.0023 0.1125
1.1123 11:43:38 0.0006 0.05% 0.0018 0.16% 0.0018 0.16% 0.0021 0.1123
1.1117 11:22:43 0.0004 0.04% 0.0012 0.11% 0.0012 0.11% 0.0015 0.1117
1.1121 11:02:45 - - 0.0016 0.14% 0.0016 0.14% 0.0019 0.1121
1.1121 11:02:42 0.0002 0.02% 0.0016 0.14% 0.0016 0.14% 0.0019 0.1121
1.1119 10:43:51 0.0003 0.03% 0.0014 0.13% 0.0014 0.13% 0.0017 0.1119
1.1116 10:22:49 0.0003 0.03% 0.0011 0.10% 0.0011 0.10% 0.0014 0.1116
1.1113 10:02:58 - - 0.0008 0.07% 0.0008 0.07% 0.0011 0.1113
1.1113 10:02:58 0.0003 0.03% 0.0008 0.07% 0.0008 0.07% 0.0011 0.1113
1.111 09:43:46 0.0002 0.02% 0.0005 0.05% 0.0005 0.05% 0.0008 0.111
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی