فرانک سوییس / بولبوا پاناما

CHF/PAB Ask
نرخ فعلی:: 1.111 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.111 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.111 0.05

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک سوییس / بولبوا پاناما

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس / بولبوا پاناما
1.111 ریال
می باشد

قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما روز گذشته برابر با
1.1115 ریال
بود

قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به روز گذشته
0.0005 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس / بولبوا پاناما برابر با 1.1105 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / بولبوا پاناما به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.111 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / بولبوا پاناما به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.1105 ریال

قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / بولبوا پاناما در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 1.1034 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.68 درصدی یا 0.0076 ریال فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / بولبوا پاناما   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 1.1181 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.63  درصدی یا 0.0071 ریال فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / بولبوا پاناما در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 1.1145 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.31 درصدی یا 0.0035 ریال فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / بولبوا پاناما در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 1.1342 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.04 درصدی یا 0.0232 ریال فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / بولبوا پاناما در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 1.1212 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.9 درصدی یا 0.0102 ریال فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس / بولبوا پاناما برابر است با 1.1616 ریال که در تاریخ سه شنبه 16 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / بولبوا پاناما تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.361174 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس / بولبوا پاناما چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / بولبوا پاناما تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.63 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / بولبوا پاناما، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.31 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / بولبوا پاناما تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.04 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / بولبوا پاناما، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.9 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما، 0.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما، 0.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما،  0.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما،  0.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما،  0.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما،  0.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / بولبوا پاناما نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / بولبوا پاناما،  0.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس / بولبوا پاناما

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی