فرانک سوییس / ین ژاپن

CHF/JPY Ask
نرخ فعلی:: 124.1 3.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 124.1 3.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 124.1 3.02
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / ین ژاپن در روز جاری

۱۷:۰۳:۱۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
124.1 17:03:15 - - 3.639 3.02% 0.33 0.27% 0.26 3.1
124.1 17:03:09 3.639 3.02% 3.639 3.02% 0.33 0.27% 0.26 3.1
120.461 16:56:27 3.669 3.05% - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
124.13 16:43:44 3.669 3.05% 3.669 3.05% 0.3 0.24% 0.29 3.13
120.461 16:28:28 3.779 3.14% - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
124.24 16:22:41 3.779 3.14% 3.779 3.14% 0.19 0.15% 0.4 3.24
120.461 16:07:35 3.849 3.20% - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
124.31 16:02:58 - - 3.849 3.20% 0.12 0.10% 0.47 3.31
124.31 16:02:58 0.04 0.03% 3.849 3.20% 0.12 0.10% 0.47 3.31
124.35 15:43:50 0.13 0.10% 3.889 3.23% 0.08 0.06% 0.51 3.35
124.22 15:22:56 3.759 3.12% 3.759 3.12% 0.21 0.17% 0.38 3.22
120.461 15:14:33 3.749 3.11% - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
124.21 15:03:12 - - 3.749 3.11% 0.22 0.18% 0.37 3.21
124.21 15:03:07 3.749 3.11% 3.749 3.11% 0.22 0.18% 0.37 3.21
120.461 14:49:37 3.639 3.02% - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
124.1 14:43:50 3.639 3.02% 3.639 3.02% 0.33 0.27% 0.26 3.1
120.461 14:21:40 3.609 3% - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
124.07 14:03:09 - - 3.609 3% 0.36 0.29% 0.23 3.07
124.07 14:03:08 3.609 3% 3.609 3% 0.36 0.29% 0.23 3.07
120.461 13:56:27 3.679 3.05% - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
124.14 13:43:41 3.679 3.05% 3.679 3.05% 0.29 0.23% 0.3 3.14
120.461 13:35:37 - - - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
120.461 13:35:36 3.709 3.08% - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
124.17 13:22:47 3.709 3.08% 3.709 3.08% 0.26 0.21% 0.33 3.17
120.461 13:07:34 3.599 2.99% - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
124.06 13:02:59 - - 3.599 2.99% 0.37 0.30% 0.22 3.06
124.06 13:02:57 3.599 2.99% 3.599 2.99% 0.37 0.30% 0.22 3.06
120.461 12:42:33 3.609 3% - - 3.969 3.29% 3.379 0.539
124.07 12:22:44 0.09 0.07% 3.609 3% 0.36 0.29% 0.23 3.07
123.98 12:03:24 - - 3.519 2.92% 0.45 0.36% 0.14 2.98
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی