دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی

CAD/XCD Ask
نرخ فعلی:: 2.2382 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.2382 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.2382 0.02
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۲:۲۵:۰۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی 0.0004 0.0151 0.0016 0.1071 0.2358 0.1627

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2382
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2382
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2382
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2382
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی