دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی

CAD/XCD Ask
نرخ فعلی:: 2.1266 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.1266 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.1266 0.02

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی

در حال حاضر قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی
2.1266 ریال
می باشد

قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی روز گذشته برابر با
2.1285 ریال
بود

قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به روز گذشته
0.0019 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی برابر با 2.127 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.1272 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.1266 ریال

قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 2.1426 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.74 درصدی یا 0.016 ریال دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 2.2039 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.5  درصدی یا 0.0773 ریال دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 2.1568 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.4 درصدی یا 0.0302 ریال دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 2.2516 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.55 درصدی یا 0.125 ریال دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 2.0941 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.55 درصدی یا 0.0325 ریال دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی برابر است با 2.2604 ریال که در تاریخ چهارشنبه 12 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.995395 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.5 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.4 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.55 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.77  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی، 3.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی، 3.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی،  3.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی،  3.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی،  3.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی،  3.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی،  3.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی