لیر ترکیه 

Bank TRY
نرخ فعلی:: 4,927 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 4,927 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 4,927 0
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیر ترکیه  - 37 122 457 1,206 4,017

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,922 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,947 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,051 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 124 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,399 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 472 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.58%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی