لیر ترکیه 

Bank TRY
نرخ فعلی:: 5,056 0.99
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 5,056 0.99
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 5,056 0.99
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیر ترکیه  50 11 100 315 953 4,681

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,081 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,129 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 73 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,405 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 349 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,502 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 446 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.82%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی