لیر ترکیه (بانکی)

Bank TRY
نرخ فعلی:: 3,106 -
ارز دولتی

نرخ فعلی: : 3,106 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 3,106 -

واحد پولی : ریال

کشور : ترکیه

شاخه : ارز دولتی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات لیر ترکیه (بانکی)

در حال حاضر قیمت لیر ترکیه (بانکی) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لیر ترکیه (بانکی) 3,106 ریال می باشد

قیمت لیر ترکیه (بانکی) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لیر ترکیه (بانکی) روز گذشته برابر با 3,106 ریال بود

قیمت لیر ترکیه (بانکی) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لیر ترکیه (بانکی) نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت لیر ترکیه (بانکی) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لیر ترکیه (بانکی) برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لیر ترکیه (بانکی) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,106 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لیر ترکیه (بانکی) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,106 ریال

قیمت لیر ترکیه (بانکی) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر ترکیه (بانکی) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 3,037 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.27 درصدی یا 69 ریال لیر ترکیه (بانکی) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لیر ترکیه (بانکی) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر ترکیه (بانکی) در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 2,581 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 20.34  درصدی یا 525 ریال لیر ترکیه (بانکی) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لیر ترکیه (بانکی) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر ترکیه (بانکی) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 4,539 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 31.57 درصدی یا 1,433 ریال لیر ترکیه (بانکی) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لیر ترکیه (بانکی) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر ترکیه (بانکی) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 4,930 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.99 درصدی یا 1,824 ریال لیر ترکیه (بانکی) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لیر ترکیه (بانکی) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر ترکیه (بانکی) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 5,621 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 44.74 درصدی یا 2,515 ریال لیر ترکیه (بانکی) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لیر ترکیه (بانکی) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لیر ترکیه (بانکی) برابر است با 12,338 ریال که در تاریخ دوشنبه 17 شهریور 1393  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (بانکی) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لیر ترکیه (بانکی) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.448718 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لیر ترکیه (بانکی) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر ترکیه (بانکی) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 20.34 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لیر ترکیه (بانکی) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر ترکیه (بانکی)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 31.57 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لیر ترکیه (بانکی) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر ترکیه (بانکی) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  36.99 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لیر ترکیه (بانکی) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به لیر ترکیه (بانکی)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 44.74 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (بانکی) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (بانکی)، 20.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (بانکی) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (بانکی)، 20.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (بانکی) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (بانکی)،  20.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (بانکی) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (بانکی)،  20.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (بانکی) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (بانکی)،  20.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (بانکی) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (بانکی)،  20.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (بانکی) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (بانکی)،  20.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لیر ترکیه (بانکی)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین