درهم امارات / پوند مصر

AED/EGP Ask
نرخ فعلی:: 4.2909 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.2909 0

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.2909 0

واحد پولی : -

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد درهم امارات / پوند مصر

۰۱:۴۴:۰۳
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
درهم امارات / پوند مصر 0.0002 0.0002 0.0030 0.0057 0.0112 0.5817

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2909
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2909
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2909
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2909
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.27%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی