درهم امارات / پوند مصر

AED/EGP Ask
نرخ فعلی:: 4.2907 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.2907 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.2907 -

واحد پولی : -

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات درهم امارات / پوند مصر

در حال حاضر قیمت درهم امارات / پوند مصر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر درهم امارات / پوند مصر 4.2907 ریال می باشد

قیمت درهم امارات / پوند مصر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت درهم امارات / پوند مصر روز گذشته برابر با 4.2907 ریال بود

قیمت درهم امارات / پوند مصر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت درهم امارات / پوند مصر نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت درهم امارات / پوند مصر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای درهم امارات / پوند مصر برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات / پوند مصر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.2909 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات / پوند مصر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.288 ریال

قیمت درهم امارات / پوند مصر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / پوند مصر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 4.2907 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال درهم امارات / پوند مصر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات / پوند مصر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / پوند مصر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 4.2907 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال درهم امارات / پوند مصر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات / پوند مصر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / پوند مصر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 4.2906 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0. درصدی یا 0.0001 ریال درهم امارات / پوند مصر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات / پوند مصر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / پوند مصر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 4.2852 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.12 درصدی یا 0.0055 ریال درهم امارات / پوند مصر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات / پوند مصر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / پوند مصر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 4.2906 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0. درصدی یا 0.0001 ریال درهم امارات / پوند مصر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت درهم امارات / پوند مصر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای درهم امارات / پوند مصر برابر است با 4.8887 ریال که در تاریخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در درهم امارات / پوند مصر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید درهم امارات / پوند مصر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات / پوند مصر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / پوند مصر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0. درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات / پوند مصر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.12 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در درهم امارات / پوند مصر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / پوند مصر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0. درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / پوند مصر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / پوند مصر، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / پوند مصر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / پوند مصر، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / پوند مصر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / پوند مصر،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / پوند مصر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / پوند مصر،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / پوند مصر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / پوند مصر،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / پوند مصر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / پوند مصر،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / پوند مصر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / پوند مصر،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات درهم امارات / پوند مصر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین