iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار ارز

 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 6 اسفند 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 40 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 157,990 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 159,110 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 157,990 ریال بود. این افزایش 0.61 درصدی یا 960 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,621 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 174 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 7.04 درصدی  برابر با 10,460 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 148,530 ریال روز شنبه 5 بهمن 1398 به رقم 158,990 حال حاضر رسانده است. همچنین..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 5 اسفند 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 100 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 158,090 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 158,110 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 157,990 ریال بود. این افزایش 0.03 درصدی یا 40 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,447 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 101 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 8.98 درصدی  برابر با 13,030 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 145,000 ریال روز پنجشنبه 3 بهمن 1398 به رقم 158,030 حال حاضر رسانده است. ه..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 4 اسفند 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 50 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 155,840 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 158,110 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 155,790 ریال بود. این افزایش 1.41 درصدی یا 2,200 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,548 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 8.95 درصدی  برابر با 12,990 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 145,000 ریال روز پنجشنبه 3 بهمن 1398 به رقم 157,990 حال حاضر رسانده است. همچنین با مر..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 3 اسفند 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 10 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 154,010 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 155,910 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 153,990 ریال بود. این افزایش 1.15 درصدی یا 1,770 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,548 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 202 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 7.81 درصدی  برابر با 11,290 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 144,500 ریال روز چهارشنبه 2 بهمن 1398 به رقم 155,790 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 2 اسفند 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 154,110 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 153,990 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,346 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.54 درصدی  برابر با 9,460 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 144,560 ریال روز سه شنبه 1 بهمن 1398 به رقم 154,020 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 1.66 درصدی یا همان 2,520 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببریم . ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 1 اسفند 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 110 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 154,100 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 154,110 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 153,990 ریال بود. این افزایش 0.02 درصدی یا 30 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,346 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 8 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.53 درصدی  برابر با 9,450 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 144,570 ریال روز دوشنبه 30 دی 1398 به رقم 154,020 حال حاضر رسانده است. همچنین..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 30 بهمن 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 120 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 153,990 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 154,110 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 153,990 ریال بود. این کاهش 0.08 درصدی یا 120 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,354 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 138 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.15 درصدی  برابر با 8,930 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 145,060 ریال روز یکشنبه 29 دی 1398 به رقم 153,990 حال حاضر رسانده است. همچنین ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 29 بهمن 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 152,080 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 154,110 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 151,990 ریال بود. این افزایش 1.31 درصدی یا 2,000 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,492 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 342 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 5.19 درصدی  برابر با 7,610 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 146,500 ریال روز شنبه 28 دی 1398 به رقم 154,110 حال حاضر رسانده است. همچنین..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 28 بهمن 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 50 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 152,040 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 152,110 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 151,990 ریال بود. این افزایش 0.08 درصدی یا 120 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,834 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.47 درصدی  برابر با 5,110 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 147,000 ریال روز پنجشنبه 26 دی 1398 به رقم 152,110 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور ع..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 27 بهمن 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 60 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 151,550 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 152,110 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 151,490 ریال بود. این افزایش 0.33 درصدی یا 500 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,834 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.39 درصدی  برابر با 4,990 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 147,000 ریال روز پنجشنبه 26 دی 1398 به رقم 151,990 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور ع..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 26 بهمن 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 151,600 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 151,610 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 151,490 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,834 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.05 درصدی  برابر با 4,490 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 147,000 ریال روز چهارشنبه 25 دی 1398 به رقم 151,490 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 8.98 درصدی یا همان 12,490 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی بب..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 25 بهمن 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 151,610 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 151,490 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,834 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.71 درصدی  برابر با 5,430 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 146,060 ریال روز سه شنبه 24 دی 1398 به رقم 151,490 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 8.98 درصدی یا همان 12,490 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببریم . ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 24 بهمن 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 500 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 151,500 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 151,610 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 151,490 ریال بود. این افزایش 0.32 درصدی یا 490 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,834 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.58 درصدی  برابر با 5,250 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 146,240 ریال روز دوشنبه 23 دی 1398 به رقم 151,490 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور ع..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 23 بهمن 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 60 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 151,060 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 151,120 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 151,000 ریال بود. این کاهش 0.08 درصدی یا 120 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 45,834 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 172 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.01 درصدی  برابر با 4,420 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 146,580 ریال روز یکشنبه 22 دی 1398 به رقم 151,000 حال حاضر رسانده است. همچنین ب..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 22 بهمن 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 152,110 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 150,000 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,006 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.15 درصدی  برابر با 4,620 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 146,500 ریال روز شنبه 21 دی 1398 به رقم 151,120 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 10.30 درصدی یا همان 14,120 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببریم . ..

مجموع مطالب: 464 عدد در 31 صفحه