آمازونیت Amazonite

آمازونیت Amazonite

توصیف کلی

بازگشت به فهرست سنگ‌ها

شناسنامه سنگ

عنوان مقدار
شفافیت یمه مات تا کدر
سختی مو ۶٫۵-۶
وزن مخصوص ۲٫۵۸-۲٫۵۴
ضریب شکست نوری ۱٫۵۳-۱٫۵۱
خواص نوری B دو محوره (-)
بازگشت نوری DR
شکست دوگانه ۰٫۰۰۸
تفرق نور ندارد
سیستم کریستالی تری کلینیک
رنگ سائیدگی سفید
فرم شکستگی ناهموار ،سوزنی
کیلواژ کامل
جلاء شیشه ای ،چرب
ترکیب شیمیایی Ca-Na)(Si-Al)4O8)
فلورسانس ضعیف (سبزمایل به زرد)

طیف نوری

طیف نوری

مشاهده سایر گوهرها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی