خبر

بازارهای ارزی

ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.08550 0.26% 0.0028 0.25% 2.38% -4.28% Jan 20 -
GBPUSD
1.23930 0.03% 0.0004 1.37% 2.57% -8.57% Jan 20 -
AUDUSD
0.69660 0.83% 0.0057 -0.14% 3.88% -3.02% Jan 20 -
NZDUSD
0.64720 1.25% 0.008 1.36% 2.86% -3.49% Jan 20 -
USDJPY
129.570 0.90% 1.15 1.32% -2.19% 13.98% Jan 20 -
USDCNY
6.78150 0.17% 0.0114 1.11% -2.92% 6.95% Jan 20 -
USDCHF
0.92040 0.46% 0.0042 -0.66% -0.67% 1.04% Jan 20 -
USDCAD
1.33800 -0.59% 0.008 -0.12% -1.68% 6.36% Jan 20 -
USDMXN
18.8550 -0.63% 0.12 0.54% -4.01% -7.85% Jan 20 -
USDINR
80.9790 -0.32% 0.261 -0.37% -2.29% 8.87% Jan 20 -
USDBRL
5.20740 0.64% 0.0333 2.19% 0.13% -4.59% Jan 20 -
USDRUB
68.2455 -1.66% 1.15 4.99% -4.45% -11.81% Jan 20 -
USDKRW
1228.86 -0.27% 3.35 -0.68% -3.94% 3.05% Jan 20 -
DXY
102.0120 -0.05% 0.046 -0.19% -2.06% 6.66% Jan 20 -
USDTRY
18.7579 0.00% 0.0001 -0.12% 0.44% 39.65% Jan 20 -
USDSEK
10.29370 -0.14% 0.0148 -1.04% -1.23% 12.00% Jan 20 -
USDPLN
4.33030 -0.60% 0.0262 0.07% -1.37% 8.50% Jan 20 -
USDNOK
9.83640 -0.44% 0.0439 -0.64% 0.08% 10.49% Jan 20 -
USDZAR
17.1063 -0.94% 0.162 1.90% -0.55% 13.33% Jan 20 -
USDDKK
6.85200 -0.24% 0.0165 -0.22% -2.29% 4.43% Jan 20 -
USDSGD
1.31910 -0.19% 0.0025 0.00% -2.36% -1.89% Jan 20 -
USDHKD
7.82890 -0.01% 0.001 0.25% 0.41% 0.56% Jan 20 -
USDCLP
814.250 -1.00% 8.19 -0.21% -6.49% 2.02% Jan 20 -
USDPKR
229.750 -0.04% 0.1 0.50% 1.88% 30.54% Jan 20 -
USDCZK
21.9790 -0.44% 0.098 -0.72% -3.58% 2.72% Jan 20 -
USDHUF
361.340 -0.65% 2.37 -1.23% -4.52% 14.55% Jan 20 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.08550 0.26% 0.0028 0.25% 2.38% -4.28% Jan 20 -
GBPUSD
1.23930 0.03% 0.0004 1.37% 2.57% -8.57% Jan 20 -
USDCHF
0.92040 0.46% 0.0042 -0.66% -0.67% 1.04% Jan 20 -
USDRUB
68.2455 -1.66% 1.15 4.99% -4.45% -11.81% Jan 20 -
USDTRY
18.7579 0.00% 0.0001 -0.12% 0.44% 39.65% Jan 20 -
USDSEK
10.29370 -0.14% 0.0148 -1.04% -1.23% 12.00% Jan 20 -
USDPLN
4.33030 -0.60% 0.0262 0.07% -1.37% 8.50% Jan 20 -
USDNOK
9.83640 -0.44% 0.0439 -0.64% 0.08% 10.49% Jan 20 -
USDDKK
6.85200 -0.24% 0.0165 -0.22% -2.29% 4.43% Jan 20 -
USDCZK
21.9790 -0.44% 0.098 -0.72% -3.58% 2.72% Jan 20 -
USDRON
4.52240 -0.42% 0.0192 -0.87% -1.93% 3.80% Jan 20 -
USDHUF
361.340 -0.65% 2.37 -1.23% -4.52% 14.55% Jan 20 -
USDUAH
36.9000 0.00% 0 0.93% 0.00% 30.85% Jan 20 -
USDBYR
2.51810 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.85% Jan 20 -
USDHRV
7.03850 -0.37% 0.0264 -0.83% -1.84% 6.52% Dec 30 -
USDRSD
108.010 -0.23% 0.25 -0.28% -2.28% 4.25% Jan 20 -
USDBIH
1.80140 -0.22% 0.004 -0.21% -2.30% 4.50% Jan 20 -
USDISK
142.180 -0.20% 0.29 -0.06% -0.88% 10.91% Jan 20 -
USDALL
107.100 -0.37% 0.4 0.37% 0.37% 0.37% Jan 20 -
USDMKD
56.8100 0.26% 0.15 0.00% -1.97% 4.85% Jan 20 -
USDMDL
18.8800 0.26% 0.0489 -0.61% -1.72% 5.03% Jan 20 -
USDBGN
1.80140 -0.21% 0.0038 -0.21% -2.32% 4.50% Jan 20 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDCAD
1.33800 -0.59% 0.008 -0.12% -1.68% 6.36% Jan 20 -
USDMXN
18.8550 -0.63% 0.12 0.54% -4.01% -7.85% Jan 20 -
USDBRL
5.20740 0.64% 0.0333 2.19% 0.13% -4.59% Jan 20 -
DXY
102.0120 -0.05% 0.046 -0.19% -2.06% 6.66% Jan 20 -
USDARS
183.440 0.19% 0.34 1.21% 5.27% 75.81% Jan 20 -
USDCOP
4590.00 -1.60% 74.48 -2.02% -3.67% 16.13% Jan 20 -
USDCLP
814.250 -1.00% 8.19 -0.21% -6.49% 2.02% Jan 20 -
USDPEN
3.84300 -0.10% 0.004 1.27% 1.57% 1.13% Jan 20 -
USDCUC
24.0000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jan 20 -
USDDOP
56.4600 -0.11% 0.06 -0.11% 2.04% -2.10% Jan 20 -
USDGTQ
7.84000 0.00% 0 0.00% -0.10% 2.02% Jan 20 -
USDURY
39.1500 -0.23% 0.09 -1.24% 1.93% -12.06% Jan 20 -
USDCRC
562.850 0.00% 0 -0.88% -3.32% -10.84% Jan 20 -
USDPAB
1.00000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jan 20 -
USDBOB
6.85000 -0.15% 0.01 -0.15% -0.15% 0.44% Jan 20 -
USDPYG
7436.36 0.00% 0.12 0.72% 2.14% 5.96% Jan 20 -
USDSVC
8.74980 0.00% 0.0003 0.00% 0.00% 0.00% Jan 20 -
USDTTD
6.75410 -0.11% 0.0071 -0.04% 0.07% 0.12% Jan 20 -
USDHNL
24.5395 0.00% 0 -0.01% -0.07% 0.54% Jan 20 -
USDJMD
152.400 0.93% 1.4 0.09% -0.30% -1.31% Jan 20 -
USDNIO
36.0800 0.00% 0 0.00% 0.17% 1.89% Jan 20 -
USDHTG
147.291 0.20% 0.291 0.20% 2.29% 45.83% Jan 20 -
USDBSD
1.00000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jan 20 -
USDSRD
31.8600 0.16% 0.05 1.37% 1.85% 51.64% Jan 20 -
USDGYD
207.980 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jan 20 -
USDKYD
0.82500 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jan 20 -
USDVES
20.47590 1.15% 0.2318 5.53% 26.89% 345.56% Jan 20 -
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 0.13% 0.99% 7.87% Mar 14 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDJPY
129.570 0.90% 1.15 1.32% -2.19% 13.98% Jan 20 -
USDCNY
6.78150 0.17% 0.0114 1.11% -2.92% 6.95% Jan 20 -
USDINR
80.9790 -0.32% 0.261 -0.37% -2.29% 8.87% Jan 20 -
USDKRW
1228.86 -0.27% 3.35 -0.68% -3.94% 3.05% Jan 20 -
USDIDR
15070.0 -0.20% 30 -0.46% -3.30% 5.13% Jan 20 -
USDSAR
3.75380 -0.01% 0.0003 -0.05% -0.16% 0.08% Jan 21 -
USDTWD
30.3270 0.12% 0.035 0.12% -1.12% 9.52% Jan 20 -
USDIRR
42000.0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jan 21 -
USDAED
3.67270 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jan 20 -
USDTHB
32.6500 -0.70% 0.23 -0.61% -5.80% -0.79% Jan 20 -
USDMYR
4.28300 -0.53% 0.023 -1.18% -3.41% 2.34% Jan 20 -
USDSGD
1.31910 -0.19% 0.0025 0.00% -2.36% -1.89% Jan 20 -
USDHKD
7.82890 -0.01% 0.001 0.25% 0.41% 0.56% Jan 20 -
USDPHP
54.4500 -0.34% 0.185 -0.82% -1.14% 6.24% Jan 20 -
USDPKR
229.750 -0.04% 0.1 0.50% 1.88% 30.54% Jan 20 -
USDIQD
1458.52 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.04% Jan 21 -
USDKZT
462.590 0.04% 0.2 0.13% -1.34% 6.12% Jan 20 -
USDQAR
3.64000 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.34% Jan 20 -
USDVND
23440.0 0.00% 0 0.02% -1.10% 3.60% Jan 20 -
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 0.13% 0.29% 2.37% Mar 25 -
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.03% 0.08% 0.08% Mar 25 -
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 0.11% 0.11% 0.11% Mar 25 -
USDLKR
290.000 1.75% 5 5.45% 44.34% 46.10% Mar 25 -
USDSYP
2511.00 0.04% 1 0.00% 0.00% 99.92% Mar 25 -
USDMMK
1769.50 0.00% 0 0.00% 0.00% 26.39% Mar 25 -
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 -0.20% 5.65% 9.30% Mar 25 -
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 0.00% 0.14% 0.71% Mar 25 -
USDTMT
3.49000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 0.00% 0.00% -0.01% Mar 25 -
USDYER
249.980 0.01% 0.03 -0.01% 0.01% 1.02% Mar 25 -
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.11% Mar 25 -
USDAFN
88.8200 0.00% 0 -1.23% 1.93% -15.25% Jan 21 -
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 0.54% 1.14% 5.09% Mar 25 -
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 0.22% 0.23% 0.93% Mar 25 -
USDKHR
4040.00 0.00% 0 0.35% -0.39% 0.12% Mar 25 -
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 0.47% 1.27% -4.41% Mar 25 -
USDKPW
130.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDMNT
2915.00 0.34% 10 1.22% 2.28% 3.37% Mar 25 -
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 1.22% 1.69% 23.64% Mar 25 -
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 0.35% 2.04% -7.07% Mar 25 -
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 -0.23% 14.63% 14.42% Mar 25 -
USDKGS
86.0799 0.22% 0.191 0.48% 0.47% 1.51% Jan 20 -
USDMVR
15.4200 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 -0.07% 0.50% 0.56% Mar 22 01:00
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.06% 0.00% 0.00% Mar 25 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUDUSD
0.69660 0.83% 0.0057 -0.14% 3.88% -3.02% Jan 20 -
NZDUSD
0.64720 1.25% 0.008 1.36% 2.86% -3.49% Jan 20 -
USDPGK
3.52355 0.00% 0 0.41% -0.51% 0.33% Mar 24 -
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 0.61% 1.98% 7.24% Mar 25 -
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 -1.56% -2.30% 0.74% Mar 24 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDNGN
415.250 0.00% 0 -0.04% -0.07% 9.12% Mar 25 -
USDZAR
17.1063 -0.94% 0.162 1.90% -0.55% 13.33% Jan 20 -
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 0.60% 0.48% -19.21% Mar 25 -
USDEGP
29.7900 0.00% 0 0.98% 20.51% 90.11% Jan 20 -
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 -0.24% 0.62% 6.45% Mar 25 -
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 -0.03% -8.39% -27.57% Mar 25 -
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 -0.69% 1.65% 7.23% Mar 25 -
USDSDG
445.399 0.00% 0 0.00% 0.52% 17.52% Mar 25 -
USDKES
114.700 0.17% 0.2 0.35% 0.84% 4.61% Mar 25 -
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 0.10% 0.34% 23.90% Mar 25 -
USDTZS
2315.00 0.00% 0 0.09% 0.22% 0.04% Mar 25 -
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 0.83% 1.45% 7.00% Mar 25 -
USDLYD
4.75380 0.00% 0 -0.40% -1.29% 3.96% Jan 21 -
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 0.68% 11.28% 28.92% Mar 25 -
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 -0.05% -0.10% 0.88% Mar 25 -
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 0.28% 1.57% -1.70% Mar 25 -
USDMZN
63.2000 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.23% Mar 25 -
USDBWP
12.7389 -0.13% 0.0162 1.53% -0.76% 11.08% Jan 20 -
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 0.65% 2.15% 8.00% Mar 25 -
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 -2.70% -5.59% -2.77% Mar 25 -
USDSSP
423.653 0.00% 0 -0.15% -0.58% 141.66% Mar 25 -
USDMUR
44.3000 0.00% 0 0.34% 2.19% 10.20% Mar 25 -
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 0.09% 0.14% 5.71% Mar 25 -
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 0.07% 0.28% 1.47% Mar 25 -
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 0.26% -0.81% -11.76% Mar 25 -
USDMRO
36.2101 0.00% 0 0.03% -2.66% 0.31% Jan 20 -
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 0.82% 1.16% 15.64% Mar 25 -
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 0.42% 1.37% 7.16% Mar 25 -
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 0.12% 0.78% 4.46% Mar 25 -
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 0.47% 0.47% 0.47% Mar 25 -
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 -2.86% -5.51% -3.24% Mar 25 -
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 0.10% 0.24% 3.06% Mar 25 -
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 -2.86% -5.51% -2.96% Mar 25 -
USDLRD
152.000 0.00% 0 -0.26% -0.59% -11.83% Mar 25 -
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 0.45% 1.96% 7.28% Mar 25 -
USDDJF
177.500 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 0.73% 0.95% -33.18% Mar 25 -
USDSOS
575.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 0.47% 1.32% 6.52% Mar 25 -
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 0.09% 1.83% 7.01% Mar 25 -
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 0.64% 2.14% 7.47% Mar 25 -
RTGS
132.071 0.00% 0 3.02% 8.11% 59.65% Mar 22 01:00
ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.08550 0.26% 0.0028 1.06748 1.04979 1.03231 1.01516
GBPUSD
1.23930 0.03% 0.0004 1.21365 1.18849 1.16395 1.13978
AUDUSD
0.69660 0.83% 0.0057 0.68079 0.66532 0.65021 0.63544
NZDUSD
0.64720 1.25% 0.008 0.63335 0.61982 0.60656 0.59355
USDJPY
129.570 0.90% 1.15 132.2 134.882 137.616 140.415
USDCNY
6.78150 0.17% 0.0114 6.86627 6.95239 7.0392 7.12668
USDCHF
0.92040 0.46% 0.0042 0.93467 0.94912 0.96384 0.97885
USDCAD
1.33800 -0.59% 0.008 1.35673 1.37573 1.395 1.41453
USDMXN
18.8550 -0.63% 0.12 19.1774 19.5055 19.8392 20.1786
USDINR
80.9790 -0.32% 0.261 81.6997 82.4285 83.1573 83.9023
USDBRL
5.20740 0.64% 0.0333 5.36414 5.52557 5.69169 5.86301
USDRUB
68.2455 -1.66% 1.15 74.4012 81.1098 88.4257 96.4036
USDKRW
1228.86 -0.27% 3.35 1,250.98 1,273.47 1,296.45 1,319.80
DXY
102.0120 -0.05% 0.046 103.5116 105.0316 106.5821 108.1429
USDTRY
18.7579 0.00% 0.0001 19.0168 19.2794 19.5457 19.8158
USDSEK
10.29370 -0.14% 0.0148 10.53457 10.78059 11.03382 11.29116
USDPLN
4.33030 -0.60% 0.0262 4.44202 4.55678 4.67413 4.79494
USDNOK
9.83640 -0.44% 0.0439 10.09608 10.36265 10.6361 10.91742
USDZAR
17.1063 -0.94% 0.162 17.5459 17.9975 18.4594 18.9333
USDDKK
6.85200 -0.24% 0.0165 6.96711 7.08428 7.20351 7.3241
USDSGD
1.31910 -0.19% 0.0025 1.33084 1.34271 1.35458 1.36672
USDHKD
7.82890 -0.01% 0.001 7.84064 7.85239 7.86413 7.87587
USDCLP
814.250 -1.00% 8.19 841.935 870.596 900.153 930.769
USDPKR
229.750 -0.04% 0.1 233.61 237.539 241.536 245.58
USDCZK
21.9790 -0.44% 0.098 22.4296 22.8889 23.3593 23.8384
USDHUF
361.340 -0.65% 2.37 372.578 384.177 396.101 408.423
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.08550 0.26% 0.0028 1.06748 1.04979 1.03231 1.01516
GBPUSD
1.23930 0.03% 0.0004 1.21365 1.18849 1.16395 1.13978
USDCHF
0.92040 0.46% 0.0042 0.93467 0.94912 0.96384 0.97885
USDRUB
68.2455 -1.66% 1.15 74.4012 81.1098 88.4257 96.4036
USDTRY
18.7579 0.00% 0.0001 19.0168 19.2794 19.5457 19.8158
USDSEK
10.29370 -0.14% 0.0148 10.53457 10.78059 11.03382 11.29116
USDPLN
4.33030 -0.60% 0.0262 4.44202 4.55678 4.67413 4.79494
USDNOK
9.83640 -0.44% 0.0439 10.09608 10.36265 10.6361 10.91742
USDDKK
6.85200 -0.24% 0.0165 6.96711 7.08428 7.20351 7.3241
USDCZK
21.9790 -0.44% 0.098 22.4296 22.8889 23.3593 23.8384
USDRON
4.52240 -0.42% 0.0192 4.60245 4.68385 4.76661 4.85118
USDHUF
361.340 -0.65% 2.37 372.578 384.177 396.101 408.423
USDUAH
36.9000 0.00% 0 38.3243 39.804 41.3391 42.9368
USDBYR
2.51810 0.00% 0 2.6498 2.78829 2.93409 3.08769
USDHRV
7.03850 -0.37% 0.0264 7.15534 7.27429 7.39465 7.51782
USDRSD
108.010 -0.23% 0.25 109.835 111.693 113.583 115.495
USDBIH
1.80140 -0.22% 0.004 1.83293 1.86499 1.8976 1.93092
USDISK
142.180 -0.20% 0.29 144.896 147.668 150.483 153.355
USDALL
107.100 -0.37% 0.4 109.188 111.32 113.483 115.7
USDMKD
56.8100 0.26% 0.15 57.8042 58.8154 59.8437 60.8946
USDMDL
18.8800 0.26% 0.0489 19.0216 19.1651 19.3086 19.4521
USDBGN
1.80140 -0.21% 0.0038 1.67 1.68 1.68 1.68
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDCAD
1.33800 -0.59% 0.008 1.35673 1.37573 1.395 1.41453
USDMXN
18.8550 -0.63% 0.12 19.1774 19.5055 19.8392 20.1786
USDBRL
5.20740 0.64% 0.0333 5.36414 5.52557 5.69169 5.86301
DXY
102.0120 -0.05% 0.046 103.5116 105.0316 106.5821 108.1429
USDARS
183.440 0.19% 0.34 184.265 185.091 185.935 186.76
USDCOP
4590.00 -1.60% 74.48 4,715.77 4,845.20 4,977.86 5,114.18
USDCLP
814.250 -1.00% 8.19 841.935 870.596 900.153 930.769
USDPEN
3.84300 -0.10% 0.004 3.89988 3.95752 4.01632 4.0755
USDCUC
24.0000 0.00% 0 24 24 24 24
USDDOP
56.4600 -0.11% 0.06 56.9625 57.4706 57.9788 58.4982
USDGTQ
7.84000 0.00% 0 7.85725 7.8745 7.89174 7.90899
USDURY
39.1500 -0.23% 0.09 39.7451 40.348 40.9626 41.5851
USDCRC
562.850 0.00% 0 569.717 576.64 583.675 590.824
USDPAB
1.00000 0.00% 0 1 1 1 1
USDBOB
6.85000 -0.15% 0.01 6.8774 6.9048 6.9322 6.96029
USDPYG
7436.36 0.00% 0.12 7,495.11 7,554.60 7,614.09 7,674.32
USDSVC
8.74980 0.00% 0.0003 8.75768 8.76555 8.77342 8.7813
USDTTD
6.75410 -0.11% 0.0071 6.79192 6.82975 6.86824 6.90674
USDHNL
24.5395 0.00% 0 24.5714 24.6033 24.6352 24.6671
USDJMD
152.400 0.93% 1.4 154.229 156.073 157.947 159.852
USDNIO
36.0800 0.00% 0 36.1558 36.2315 36.3073 36.3831
USDHTG
147.291 0.20% 0.291 151.253 155.318 159.501 163.787
USDBSD
1.00000 0.00% 0 1 1 1 1
USDSRD
31.8600 0.16% 0.05 32.5482 33.2523 33.9691 34.7019
USDGYD
207.980 0.00% 0 208.271 208.562 208.854 209.145
USDKYD
0.82500 0.00% 0 0.82764 0.83028 0.83292 0.83564
USDVES
20.47590 1.15% 0.2318 21.20689 21.9645 22.74873 23.55957
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 36.3 35.9 35.6 35.2
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDJPY
129.570 0.90% 1.15 132.2 134.882 137.616 140.415
USDCNY
6.78150 0.17% 0.0114 6.86627 6.95239 7.0392 7.12668
USDINR
80.9790 -0.32% 0.261 81.6997 82.4285 83.1573 83.9023
USDKRW
1228.86 -0.27% 3.35 1,250.98 1,273.47 1,296.45 1,319.80
USDIDR
15070.0 -0.20% 30 15,192.1 15,315.6 15,439.2 15,564.3
USDSAR
3.75380 -0.01% 0.0003 3.7538 3.7538 3.7538 3.7538
USDTWD
30.3270 0.12% 0.035 30.5969 30.8699 31.1428 31.4218
USDIRR
42000.0 0.00% 0 42,201.6 42,403.2 42,609.0 42,810.6
USDAED
3.67270 0.00% 0 3.6727 3.6727 3.6727 3.6727
USDTHB
32.6500 -0.70% 0.23 33.1006 33.5577 34.0213 34.4915
USDMYR
4.28300 -0.53% 0.023 4.31812 4.35367 4.38922 4.4252
USDSGD
1.31910 -0.19% 0.0025 1.33084 1.34271 1.35458 1.36672
USDHKD
7.82890 -0.01% 0.001 7.84064 7.85239 7.86413 7.87587
USDPHP
54.4500 -0.34% 0.185 54.9782 55.5118 56.0508 56.5953
USDPKR
229.750 -0.04% 0.1 233.61 237.539 241.536 245.58
USDIQD
1458.52 0.00% 0 1,458.52 1,458.52 1,458.52 1,458.52
USDKZT
462.590 0.04% 0.2 475.034 487.801 500.939 514.4
USDQAR
3.64000 0.00% 0 3.67422 3.7088 3.74374 3.77868
USDVND
23440.0 0.00% 0 23,566.6 23,693.2 23,822.1 23,951.0
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 86.4931 86.7862 87.0792 87.3809
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.3847 0.3847 0.3847 0.3847
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 1.6948 1.6948 1.6948 1.6948
USDLKR
290.000 1.75% 5 279.648 284.378 289.19 294.058
USDSYP
2511.00 0.04% 1 2,630.73 2,757.24 2,890.01 3,028.82
USDMMK
1769.50 0.00% 0 1,793.21 1,817.28 1,841.52 1,866.29
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 11,556.4 11,608.1 11,661.1 11,712.8
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 8.062 8.062 8.062 8.062
USDTMT
3.49000 0.00% 0 3.49 3.49 3.49 3.49
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 1,505.70 1,505.70 1,505.70 1,505.70
USDYER
249.980 0.01% 0.03 250.43 250.88 251.33 251.78
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.377 0.377 0.377 0.377
USDAFN
88.8200 0.00% 0 90.0368 91.2714 92.5238 93.785
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 122.38 122.879 123.391 123.891
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 1.36084 1.36477 1.36871 1.37278
USDKHR
4040.00 0.00% 0 4,035.00 4,035.00 4,035.00 4,035.00
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 3.23513 3.26558 3.29634 3.32711
USDKPW
130.000 0.00% 0 130 130 130 130
USDMNT
2915.00 0.34% 10 2,906.29 2,917.58 2,928.87 2,940.45
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 11,535.2 11,583.5 11,632.9 11,681.1
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 490.885 493.909 496.983 500.057
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 13.1116 13.2646 13.4201 13.5769
USDKGS
86.0799 0.22% 0.191 89.4112 92.8716 96.4697 100.197
USDMVR
15.4200 0.00% 0 15.4616 15.5033 15.5449 15.5865
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 0.31 0.31 0.3 0.3
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.7 0.82 0.82 0.82
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUDUSD
0.69660 0.83% 0.0057 0.68079 0.66532 0.65021 0.63544
NZDUSD
0.64720 1.25% 0.008 0.63335 0.61982 0.60656 0.59355
USDPGK
3.52355 0.00% 0 3.53905 3.55456 3.57041 3.58592
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 108.453 109.046 109.65 110.254
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 2.11657 2.12689 2.13742 2.14774
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDNGN
415.250 0.00% 0 417.965 420.541 423.158 425.775
USDZAR
17.1063 -0.94% 0.162 17.5459 17.9975 18.4594 18.9333
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 17.8812 18.116 18.3525 18.5925
USDEGP
29.7900 0.00% 0 30.7969 31.8366 32.915 34.0261
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 142.038 142.407 142.775 143.143
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 452.59 455.736 458.927 462.163
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 9.74469 9.78158 9.81847 9.85633
USDSDG
445.399 0.00% 0 447.561 449.122 450.683 452.289
USDKES
114.700 0.17% 0.2 114.45 114.45 114.45 114.45
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 50.9204 50.9204 50.9204 50.9204
USDTZS
2315.00 0.00% 0 2,311.00 2,311.00 2,311.00 2,311.00
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 2.96183 2.98096 3.00038 3.02009
USDLYD
4.75380 0.00% 0 4.78613 4.81845 4.85125 4.88453
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 7.46068 7.5221 7.58352 7.64568
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 2,005.12 2,016.09 2,027.25 2,038.42
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 3,605.43 3,615.85 3,626.28 3,637.06
USDMZN
63.2000 0.00% 0 63.6993 64.2049 64.7105 65.2224
USDBWP
12.7389 -0.13% 0.0162 12.9236 13.1109 13.3007 13.4943
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 598.574 602.558 606.601 610.703
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 14.9956 15.1646 15.3366 15.5101
USDSSP
423.653 0.00% 0 444.738 470.946 498.666 528.024
USDMUR
44.3000 0.00% 0 44.4115 44.8773 45.3476 45.8267
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 4,006.33 4,026.66 4,047.38 4,068.11
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 1,021.21 1,029.81 1,038.42 1,047.13
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 8,830.38 8,849.77 8,869.15 8,888.54
USDMRO
36.2101 0.00% 0 36.3875 36.565 36.746 36.9234
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 11,662.6 11,710.2 11,759.0 11,806.6
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 599.361 604.531 609.701 614.93
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 814.158 819.416 824.754 830.174
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 15.07 15.07 15.07 15.07
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 14.9841 15.1515 15.3219 15.4938
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 2,002.70 2,002.70 2,002.70 2,002.70
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 14.9842 15.1516 15.322 15.4939
USDLRD
152.000 0.00% 0 152.714 153.429 154.158 154.873
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 100.4396 100.9592 101.4887 102.0183
USDDJF
177.500 0.00% 0 177.5 177.5 177.5 177.5
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 15.0897 16.0166 16.999 18.044
USDSOS
575.000 0.00% 0 575 575 575 575
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 54.0116 54.1731 54.3347 54.5016
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 448.447 450.633 452.865 455.051
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 22.4188 22.5812 22.7437 22.9062
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین