بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
61.6400 15,299,664 1.89 -2.97% 4.02% 16.63% 27.04% Feb 26 -
برنت
2.7580 684,563 0.03 -2.63% 0.00% 18.17% 32.16% Feb 25 -
گاز طبیعی
2.7580 684,563 0.02 -0.68% -10.13% 2.07% 8.63% Feb 26 -
بنزین
1.8636 462,564 0.03 -1.52% 3.14% 18.17% 32.16% Feb 26 -
سوخت گرمایشی
1.8565 460,802 0.05 -2.63% 1.84% 15.39% 25.10% Feb 26 -
اتانول
1.6900 419,475 0 0.00% 0.00% 10.46% 17.93% Feb 26 -
نفتا
555.65 137,917,887 0.44 -0.08% 0.94% 11.14% 28.41% Feb 25 -
پروپان
0.91 225,871 0 -0.22% -2.38% 5.07% 41.56% Feb 25 -
اورانیوم
28.5500 7,086,396 0.05 -0.17% -1.55% -5.62% -7.00% Feb 25 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,949.55 483,897,806 7.67 0.40% 5.80% 9.95% 36.65% Jul 28 -
نقره
24.352 6,044,410 0.26 -1.05% 9.30% 36.41% 47.99% Jul 28 -
پلاتین
947.40 235,154,154 2.06 0.22% 7.44% 17.60% 7.78% Jul 28 -
پالادیوم
2,279.03 565,678,036 31.47 -1.36% 5.61% 19.72% 46.70% Jul 28 -
منگنز
34.50 8,563,245 1 -2.82% -5.48% -12.66% -5.48% Jul 24 -
نئودیمیم
392,500.00 97,422,425,000 0 0.00% 0.00% 3.97% 2.61% Jul 24 -
رودیوم
8,775.00 2,178,042,750 125 -1.40% 0.86% 9.69% 149.64% Jul 24 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
895.0000 222,147,950 11 -1.21% -0.14% 3.38% 1.04% Jul 28 -
گندم
523.7500 129,999,988 2.5 -0.47% -0.71% 7.88% 4.02% Jul 28 -
پنبه
60.75 15,078,758 0.06 0.10% -3.43% 1.90% -4.74% Jul 28 -
برنج
11.5150 2,858,138 0.13 -1.07% -2.46% -15.95% -6.46% Jul 28 -
روغن نخل
2,449.00 607,866,290 4 -0.16% -3.13% 3.29% 1.24% Jul 28 -
پنیر
2.5780 639,885 0 0.00% 0.31% 16.92% 41.80% Jul 28 -
شیر
24.42 6,061,288 0.01 0.04% 0.41% 16.62% 39.78% Jul 28 -
لاستیک
159.00 39,465,390 0 0.00% 1.73% 13.09% -30.20% Jul 28 -
قهوه
109.65 27,216,227 0.75 -0.68% 9.10% 11.15% 8.40% Jul 28 -
جو دو سر
285.5000 70,863,955 0.25 0.09% 3.63% -14.90% 10.34% Jul 28 -
آب پرتقال
119.05 29,549,401 2.65 -2.18% -3.09% -1.53% 17.06% Jul 28 -
چوب
576.10 142,993,781 8.2 1.44% 12.26% 35.20% 71.56% Jul 28 -
پشم
1,134.00 281,470,140 0 0.00% 0.00% 2.16% -35.35% Jul 24 -
چای
2.39 593,222 0 0.00% -5.91% -7.36% -16.72% Jul 24 -
كاكائو
2,295.00 569,641,950 9 0.39% 5.47% -0.78% -3.69% Jul 28 -
کلزا
487.30 120,952,733 1.4 -0.29% 0.54% 2.78% 8.43% Jul 28 -
شکر
11.99 2,976,038 0.13 -1.07% 2.74% 2.39% -0.66% Jul 28 -
ذرت
320.2500 79,489,253 4.25 -1.31% -1.46% -1.39% -23.20% Jul 28 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
101.0750 25,087,826 0.63 0.62% -0.64% 6.51% -6.97% Jul 28 -
0
مرغ
4.95 1,228,640 0 0.00% 1.23% 4.87% 6.45% Jul 24 -
گوشت گاو
14.49 3,596,563 0.05 0.35% 1.47% 1.68% 38.93% Jul 24 -
فیدر گاو
141.2500 35,059,663 2 1.44% 0.12% 5.63% -0.74% Jul 28 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.9065 721,422 0.01 0.24% -1.26% 8.29% 7.27% Jul 28 -
قیر طبیعی
2,666.00 661,727,860 2 -0.08% -2.06% 6.90% -23.57% Jul 28 -
فولاد
3,816.00 947,169,360 31 0.82% 2.66% 3.70% -6.24% Jul 28 -
زغال سنگ
52.80 13,105,488 0.52 -0.98% -1.82% -2.22% -29.60% Jul 27 -
کبالت
28,500.00 7,073,985,000 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.62% Jul 24 -
سرب
1,799.00 446,529,790 8 -0.44% 0.31% 1.52% -11.88% Jul 24 -
آلومینیوم
1,700.00 421,957,000 1 -0.06% 2.32% 8.28% -6.13% Jul 24 -
قلع
17,675.00 4,387,111,750 87.5 0.50% 1.92% 6.19% 0.43% Jul 23 -
روی
2,218.00 550,529,780 21.5 -0.96% 1.63% 8.20% -10.17% Jul 24 -
نیکل
13,612.75 3,378,820,678 38 -0.28% 3.28% 9.83% -4.97% Jul 24 -
مولیبدن
19.38 4,810,310 0 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% Jul 24 -
سنگ آهن
110.50 27,427,205 1.5 -1.34% 0.45% 6.25% -6.36% Jul 24 -
سودا خاکستر
1,266.67 314,400,161 0 0.00% -0.52% 0.00% -23.69% Jul 28 -
آهن 62٪ آهن
107.4600 26,672,647 0.23 -0.21% 0.26% 4.27% -10.46% Jul 27 -
لیتیم
39,000.00 9,680,190,000 0 0.00% 0.00% -3.70% -41.79% Jul 28 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,293.00 320,935,530 24 -1.82% -22.94% -27.93% -32.73% Jul 27 -
صفحه اول CRB
151.93 37,710,545 0.11 0.07% 1.58% 5.68% -18.66% Jul 24 -
صفحه اول LME
2,889.40 717,177,974 0 0.00% 1.99% 9.85% 1.50% Jul 24 -
S & P GSCI
1,724.45 428,025,735 1.76 0.10% 1.35% 6.18% -30.15% Jul 24 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
نفت خام
61.6400 15,299,664 1.89 -2.97%
دلار: 59.6087
ریال: 14,795,475
دلار: 56.6878
ریال: 14,070,479
دلار: 53.9111
ریال: 13,381,274
دلار: 51.266
ریال: 12,724,734
برنت
2.7580 684,563 0.03 -2.63%
دلار: 62.7961
ریال: 15,586,620
دلار: 59.8372
ریال: 14,852,191
دلار: 57.0233
ریال: 14,153,753
دلار: 54.3346
ریال: 13,486,391
گاز طبیعی
2.7580 684,563 0.02 -0.68%
دلار: 2.5744
ریال: 638,992
دلار: 2.4296
ریال: 603,051
دلار: 2.2926
ریال: 569,046
دلار: 2.1636
ریال: 537,027
بنزین
1.8636 462,564 0.03 -1.52%
دلار: 1.7708
ریال: 439,530
دلار: 1.6713
ریال: 414,833
دلار: 1.5773
ریال: 391,502
دلار: 1.4888
ریال: 369,535
سوخت گرمایشی
1.8565 460,802 0.05 -2.63%
دلار: 1.8021
ریال: 447,299
دلار: 1.7242
ریال: 427,964
دلار: 1.6494
ریال: 409,398
دلار: 1.578
ریال: 391,675
اتانول
1.6900 419,475 0 0.00%
دلار: 1.5829
ریال: 392,892
دلار: 1.4825
ریال: 367,971
دلار: 1.3885
ریال: 344,640
دلار: 1.3005
ریال: 322,797
نفتا
555.65 137,917,887 0.44 -0.08%
دلار: 528.15
ریال: 131,092,112
دلار: 502.03
ریال: 124,608,866
دلار: 477.14
ریال: 118,430,919
دلار: 453.52
ریال: 112,568,199
پروپان
0.91 225,871 0 -0.22%
دلار: 0.85
ریال: 210,979
دلار: 0.8
ریال: 198,568
دلار: 0.74
ریال: 183,675
دلار: 0.69
ریال: 171,265
اورانیوم
28.5500 7,086,396 0.05 -0.17%
دلار: 28.0761
ریال: 6,968,769
دلار: 27.6107
ریال: 6,853,252
دلار: 27.1511
ریال: 6,739,175
دلار: 26.7
ریال: 6,627,207
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
طلا
1,949.55 483,897,806 7.67 0.40%
دلار: 1,902.65
ریال: 472,256,757
دلار: 1,866.57
ریال: 463,301,340
دلار: 1,831.08
ریال: 454,492,367
دلار: 1,796.17
ریال: 445,827,356
نقره
24.352 6,044,410 0.26 -1.05%
دلار: 23.682
ریال: 5,878,109
دلار: 22.924
ریال: 5,689,966
دلار: 22.19
ریال: 5,507,780
دلار: 21.48
ریال: 5,331,551
پلاتین
947.40 235,154,154 2.06 0.22%
دلار: 893.5
ریال: 221,775,635
دلار: 861.91
ریال: 213,934,681
دلار: 831.34
ریال: 206,346,901
دلار: 801.89
ریال: 199,037,117
پالادیوم
2,279.03 565,678,036 31.47 -1.36%
دلار: 2,159.10
ریال: 535,910,211
دلار: 2,059.27
ریال: 511,131,407
دلار: 1,964.20
ریال: 487,534,082
دلار: 1,873.42
ریال: 465,001,578
منگنز
34.50 8,563,245 1 -2.82%
دلار: 33.97
ریال: 8,431,694
دلار: 33.44
ریال: 8,300,142
دلار: 32.93
ریال: 8,173,555
دلار: 32.42
ریال: 8,046,968
نئودیمیم
392,500.00 97,422,425,000 0 0.00%
دلار: 378,330.75
ریال: 93,905,475,458
دلار: 364,671.75
ریال: 90,515,175,068
دلار: 351,523.00
ریال: 87,251,523,830
دلار: 338,806.00
ریال: 84,095,037,260
رودیوم
8,775.00 2,178,042,750 125 -1.40%
دلار: 8,341.52
ریال: 2,070,448,679
دلار: 7,929.09
ریال: 1,968,079,429
دلار: 7,537.73
ریال: 1,870,939,963
دلار: 7,165.67
ریال: 1,778,590,951
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
سویا
895.0000 222,147,950 11 -1.21%
دلار: 871.909
ریال: 216,416,533
دلار: 849.4445
ریال: 210,840,619
دلار: 827.517
ریال: 205,397,995
دلار: 806.1265
ریال: 200,088,659
گندم
523.7500 129,999,988 2.5 -0.47%
دلار: 501.7019
ریال: 124,527,429
دلار: 478.062
ریال: 118,659,769
دلار: 455.5805
ریال: 113,079,636
دلار: 434.0993
ریال: 107,747,787
پنبه
60.75 15,078,758 0.06 0.10%
دلار: 57.91
ریال: 14,373,841
دلار: 55.76
ریال: 13,840,190
دلار: 53.68
ریال: 13,323,913
دلار: 51.69
ریال: 12,829,975
برنج
11.5150 2,858,138 0.13 -1.07%
دلار: 11.0245
ریال: 2,736,391
دلار: 10.737
ریال: 2,665,031
دلار: 10.4563
ریال: 2,595,358
دلار: 10.1835
ریال: 2,527,647
روغن نخل
2,449.00 607,866,290 4 -0.16%
دلار: 2,331.82
ریال: 578,781,042
دلار: 2,216.53
ریال: 550,164,911
دلار: 2,107.13
ریال: 523,010,737
دلار: 2,003.12
ریال: 497,194,415
پنیر
2.5780 639,885 0 0.00%
دلار: 2.4808
ریال: 615,759
دلار: 2.3872
ریال: 592,527
دلار: 2.2973
ریال: 570,213
دلار: 2.2106
ریال: 548,693
شیر
24.42 6,061,288 0.01 0.04%
دلار: 23.57
ریال: 5,850,310
دلار: 22.76
ریال: 5,649,260
دلار: 21.97
ریال: 5,453,174
دلار: 21.21
ریال: 5,264,534
لاستیک
159.00 39,465,390 0 0.00%
دلار: 152.05
ریال: 37,740,331
دلار: 145.5
ریال: 36,114,555
دلار: 139.23
ریال: 34,558,278
دلار: 133.22
ریال: 33,066,536
قهوه
109.65 27,216,227 0.75 -0.68%
دلار: 104.46
ریال: 25,928,017
دلار: 98.84
ریال: 24,533,076
دلار: 93.52
ریال: 23,212,599
دلار: 88.5
ریال: 21,966,585
جو دو سر
285.5000 70,863,955 0.25 0.09%
دلار: 271.5725
ریال: 67,407,010
دلار: 256.5363
ریال: 63,674,875
دلار: 242.305
ریال: 60,142,524
دلار: 228.8788
ریال: 56,810,007
آب پرتقال
119.05 29,549,401 2.65 -2.18%
دلار: 114.98
ریال: 28,539,186
دلار: 108.73
ریال: 26,987,873
دلار: 102.81
ریال: 25,518,470
دلار: 97.22
ریال: 24,130,976
چوب
576.10 142,993,781 8.2 1.44%
دلار: 532.18
ریال: 132,092,398
دلار: 498.73
ریال: 123,789,773
دلار: 467.32
ریال: 115,993,497
دلار: 437.96
ریال: 108,706,052
پشم
1,134.00 281,470,140 0 0.00%
دلار: 1,095.67
ریال: 271,956,251
دلار: 1,058.59
ریال: 262,752,624
دلار: 1,022.87
ریال: 253,886,563
دلار: 988.28
ریال: 245,300,979
چای
2.39 593,222 0 0.00%
دلار: 2.17
ریال: 538,616
دلار: 1.96
ریال: 486,492
دلار: 1.78
ریال: 441,814
دلار: 1.61
ریال: 399,618
كاكائو
2,295.00 569,641,950 9 0.39%
دلار: 2,191.36
ریال: 543,917,466
دلار: 2,100.61
ریال: 521,392,408
دلار: 2,013.74
ریال: 499,830,405
دلار: 1,930.30
ریال: 479,119,763
کلزا
487.30 120,952,733 1.4 -0.29%
دلار: 477.94
ریال: 118,629,487
دلار: 469.42
ریال: 116,514,738
دلار: 461.05
ریال: 114,437,221
دلار: 452.88
ریال: 112,409,345
شکر
11.99 2,976,038 0.13 -1.07%
دلار: 11.66
ریال: 2,894,129
دلار: 11.21
ریال: 2,782,434
دلار: 10.79
ریال: 2,678,186
دلار: 10.38
ریال: 2,576,420
ذرت
320.2500 79,489,253 4.25 -1.31%
دلار: 308.5866
ریال: 76,594,280
دلار: 295.5033
ریال: 73,346,874
دلار: 282.9677
ریال: 70,235,413
دلار: 270.98
ریال: 67,259,946
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
گاو زنده
101.0750 25,087,826 0.63 0.62%
دلار: 97.1452
ریال: 24,112,410
دلار: 93.9509
ریال: 23,319,553
دلار: 90.857
ریال: 22,551,616
دلار: 87.8737
ریال: 21,811,131
مرغ
4.95 1,228,640 0 0.00%
دلار: 4.82
ریال: 1,196,372
دلار: 4.7
ریال: 1,166,587
دلار: 4.58
ریال: 1,136,802
دلار: 4.46
ریال: 1,107,017
گوشت گاو
14.49 3,596,563 0.05 0.35%
دلار: 14.13
ریال: 3,507,207
دلار: 13.77
ریال: 3,417,852
دلار: 13.43
ریال: 3,333,460
دلار: 13.09
ریال: 3,249,069
فیدر گاو
141.2500 35,059,663 2 1.44%
دلار: 134.6269
ریال: 33,415,743
دلار: 130.157
ریال: 32,306,269
دلار: 125.8402
ریال: 31,234,796
دلار: 121.6627
ریال: 30,197,899
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
مس
2.9065 721,422 0.01 0.24%
دلار: 2.8081
ریال: 696,999
دلار: 2.731
ریال: 677,862
دلار: 2.6556
ریال: 659,146
دلار: 2.5829
ریال: 641,102
قیر طبیعی
2,666.00 661,727,860 2 -0.08%
دلار: 2,450.82
ریال: 608,318,032
دلار: 2,251.26
ریال: 558,785,245
دلار: 2,067.97
ریال: 513,290,834
دلار: 1,899.62
ریال: 471,504,680
فولاد
3,816.00 947,169,360 31 0.82%
دلار: 3,539.35
ریال: 878,502,064
دلار: 3,309.60
ریال: 821,475,816
دلار: 3,094.99
ریال: 768,207,468
دلار: 2,894.01
ریال: 718,322,222
زغال سنگ
52.80 13,105,488 0.52 -0.98%
دلار: 50.93
ریال: 12,641,335
دلار: 49.12
ریال: 12,192,075
دلار: 47.37
ریال: 11,757,708
دلار: 45.69
ریال: 11,340,715
کبالت
28,500.00 7,073,985,000 0 0.00%
دلار: 27,089.25
ریال: 6,723,822,743
دلار: 25,749.75
ریال: 6,391,345,448
دلار: 24,472.95
ریال: 6,074,430,920
دلار: 23,261.70
ریال: 5,773,786,557
سرب
1,799.00 446,529,790 8 -0.44%
دلار: 1,732.62
ریال: 430,053,610
دلار: 1,668.75
ریال: 414,200,438
دلار: 1,607.05
ریال: 398,885,881
دلار: 1,547.86
ریال: 384,194,331
آلومینیوم
1,700.00 421,957,000 1 -0.06%
دلار: 1,664.47
ریال: 413,138,099
دلار: 1,629.62
ریال: 404,487,980
دلار: 1,595.62
ریال: 396,048,840
دلار: 1,562.30
ریال: 387,778,483
قلع
17,675.00 4,387,111,750 87.5 0.50%
دلار: 17,120.01
ریال: 4,249,357,682
دلار: 16,582.69
ریال: 4,115,989,485
دلار: 16,061.27
ریال: 3,986,567,827
دلار: 15,557.54
ریال: 3,861,537,003
روی
2,218.00 550,529,780 21.5 -0.96%
دلار: 2,138.82
ریال: 530,876,512
دلار: 2,062.52
ریال: 511,938,089
دلار: 1,988.88
ریال: 493,659,905
دلار: 1,917.90
ریال: 476,041,959
نیکل
13,612.75 3,378,820,678 38 -0.28%
دلار: 13,015.15
ریال: 3,230,490,382
دلار: 12,443.41
ریال: 3,088,578,796
دلار: 11,897.54
ریال: 2,953,088,403
دلار: 11,374.81
ریال: 2,823,341,590
مولیبدن
19.38 4,810,310 0 0.00%
دلار: 18.43
ریال: 4,574,510
دلار: 17.52
ریال: 4,348,639
دلار: 16.66
ریال: 4,135,179
دلار: 15.84
ریال: 3,931,646
سنگ آهن
110.50 27,427,205 1.5 -1.34%
دلار: 105.63
ریال: 26,218,422
دلار: 100.96
ریال: 25,059,282
دلار: 96.51
ریال: 23,954,747
دلار: 92.26
ریال: 22,899,855
سودا خاکستر
1,266.67 314,400,161 0 0.00%
دلار: 1,244.00
ریال: 308,773,240
دلار: 1,221.70
ریال: 303,238,157
دلار: 1,199.92
ریال: 297,832,143
دلار: 1,178.38
ریال: 292,485,700
آهن 62٪ آهن
107.4600 26,672,647 0.23 -0.21%
دلار: 103.3228
ریال: 25,645,752
دلار: 99.3468
ریال: 24,658,869
دلار: 95.5212
ریال: 23,709,317
دلار: 91.8461
ریال: 22,797,120
لیتیم
39,000.00 9,680,190,000 0 0.00%
دلار: 38,348.70
ریال: 9,518,530,827
دلار: 37,709.10
ریال: 9,359,775,711
دلار: 37,077.30
ریال: 9,202,956,633
دلار: 36,461.10
ریال: 9,050,009,631
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
خشک بالتیک
1,293.00 320,935,530 24 -1.82%
دلار: 1,194.73
ریال: 296,543,933
دلار: 1,103.96
ریال: 274,013,912
دلار: 1,020.05
ریال: 253,186,611
دلار: 942.47
ریال: 233,930,479
صفحه اول CRB
151.93 37,710,545 0.11 0.07%
دلار: 148.72
ریال: 36,913,791
دلار: 145.58
ریال: 36,134,412
دلار: 142.51
ریال: 35,372,407
دلار: 139.5
ریال: 34,625,295
صفحه اول LME
2,889.40 717,177,974 0 0.00%
دلار: 2,834.50
ریال: 703,551,245
دلار: 2,780.76
ریال: 690,212,440
دلار: 2,727.88
ریال: 677,087,095
دلار: 2,675.87
ریال: 664,177,693
S & P GSCI
1,724.45 428,025,735 1.76 0.10%
دلار: 1,672.02
ریال: 415,012,084
دلار: 1,621.15
ریال: 402,385,642
دلار: 1,571.83
ریال: 390,143,924
دلار: 1,524.07
ریال: 378,289,415
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی