بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
80.1100 23,157,398 -0.41 -0.51% 1.50% 65.11% 2021-10-12 Oct 12 -
برنت
4.6020 1,330,300 -0.0973 -4.17% -3.18% -17.83% 40.40% Nov 29 -
گاز طبیعی
5.2560 1,519,352 -0.087 -1.63% -16.73% 107.01% 2021-10-12 Oct 12 -
بنزین
2.3716 685,558 -0.0063 -0.26% 0.88% 68.19% 2021-10-12 Oct 12 -
سوخت گرمایشی
2.4971 721,837 -0.0179 -0.71% 0.14% 68.27% 2021-10-12 Oct 12 -
اتانول
2.2070 637,977 0 0.00% 0.00% 54.01% 2021-10-11 Oct 11 -
نفتا
751.54 217,247,668 7.85 1.06% 3.30% 73.69% 2021-10-11 Oct 11 -
پروپان
1.47 424,933 0.01 0.69% -1.82% 128.26% 2021-10-11 Oct 11 -
اورانیوم
38.8000 11,215,916 0.3 0.78% -8.81% 26.38% 2021-10-11 Oct 11 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,772.33 512,327,433 -12.68 -0.71% -0.97% -6.55% 2021-11-30 Nov 30 -
نقره
22.777 6,584,147 -0.113 -0.49% -3.70% -13.59% 2021-11-30 Nov 30 -
پلاتین
933.66 269,893,096 -29.54 -3.07% -3.65% -12.41% 2021-11-30 Nov 30 -
پالادیوم
2,279.03 658,799,202 31.47 -1.36% 5.61% 19.72% 46.70% Jul 28 -
منگنز
34.50 9,972,915 1 -2.82% -5.48% -12.66% -5.48% Jul 24 -
نئودیمیم
392,500.00 113,459,975,000 0 0.00% 0.00% 3.97% 2.61% Jul 24 -
رودیوم
8,775.00 2,536,589,250 125 -1.40% 0.86% 9.69% 149.64% Jul 24 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
895.0000 258,717,650 11 -1.21% -0.14% 3.38% 1.04% Jul 28 -
گندم
523.7500 151,400,413 2.5 -0.47% -0.71% 7.88% 4.02% Jul 28 -
پنبه
60.75 17,561,003 0.06 0.10% -3.43% 1.90% -4.74% Jul 28 -
برنج
11.5150 3,328,641 0.13 -1.07% -2.46% -15.95% -6.46% Jul 28 -
روغن نخل
2,449.00 707,932,430 4 -0.16% -3.13% 3.29% 1.24% Jul 28 -
پنیر
2.5780 745,222 0 0.00% 0.31% 16.92% 41.80% Jul 28 -
شیر
24.42 7,059,089 0.01 0.04% 0.41% 16.62% 39.78% Jul 28 -
لاستیک
159.00 45,962,130 0 0.00% 1.73% 13.09% -30.20% Jul 28 -
قهوه
109.65 31,696,526 0.75 -0.68% 9.10% 11.15% 8.40% Jul 28 -
جو دو سر
285.5000 82,529,485 0.25 0.09% 3.63% -14.90% 10.34% Jul 28 -
آب پرتقال
119.05 34,413,784 2.65 -2.18% -3.09% -1.53% 17.06% Jul 28 -
چوب
576.10 166,533,227 8.2 1.44% 12.26% 35.20% 71.56% Jul 28 -
پشم
1,134.00 327,805,380 0 0.00% 0.00% 2.16% -35.35% Jul 24 -
چای
2.39 690,877 0 0.00% -5.91% -7.36% -16.72% Jul 24 -
كاكائو
2,295.00 663,415,650 9 0.39% 5.47% -0.78% -3.69% Jul 28 -
کلزا
487.30 140,863,811 1.4 -0.29% 0.54% 2.78% 8.43% Jul 28 -
شکر
11.99 3,465,949 0.13 -1.07% 2.74% 2.39% -0.66% Jul 28 -
ذرت
320.2500 92,574,668 4.25 -1.31% -1.46% -1.39% -23.20% Jul 28 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
101.0750 29,217,750 0.63 0.62% -0.64% 6.51% -6.97% Jul 28 -
0
مرغ
4.95 1,430,897 0 0.00% 1.23% 4.87% 6.45% Jul 24 -
گوشت گاو
14.49 4,188,624 0.05 0.35% 1.47% 1.68% 38.93% Jul 24 -
فیدر گاو
141.2500 40,831,138 2 1.44% 0.12% 5.63% -0.74% Jul 28 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
4.3575 1,259,623 0.0205 0.47% -1.49% 23.83% 2021-11-30 Nov 30 -
قیر طبیعی
2,666.00 770,660,620 2 -0.08% -2.06% 6.90% -23.57% Jul 28 -
فولاد
4,217.00 1,219,008,190 0 0.00% -2.32% -0.07% 2021-11-30 Nov 30 -
زغال سنگ
52.80 15,262,896 0.52 -0.98% -1.82% -2.22% -29.60% Jul 27 -
کبالت
28,500.00 8,238,495,000 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.62% Jul 24 -
سرب
1,799.00 520,036,930 8 -0.44% 0.31% 1.52% -11.88% Jul 24 -
آلومینیوم
1,700.00 491,419,000 1 -0.06% 2.32% 8.28% -6.13% Jul 24 -
قلع
17,675.00 5,109,312,250 87.5 0.50% 1.92% 6.19% 0.43% Jul 23 -
روی
2,218.00 641,157,260 21.5 -0.96% 1.63% 8.20% -10.17% Jul 24 -
نیکل
13,612.75 3,935,037,643 38 -0.28% 3.28% 9.83% -4.97% Jul 24 -
مولیبدن
19.38 5,602,177 0 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% Jul 24 -
سنگ آهن
99.50 28,762,465 3 3.11% 9.94% -37.22% 2021-11-29 Nov 29 -
سودا خاکستر
1,266.67 366,156,297 0 0.00% -0.52% 0.00% -23.69% Jul 28 -
آهن 62٪ آهن
107.4600 31,063,462 0.23 -0.21% 0.26% 4.27% -10.46% Jul 27 -
لیتیم
198,500.00 57,380,395,000 0 0.00% 0.51% 326.88% 2021-11-30 Nov 30 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,293.00 373,767,510 24 -1.82% -22.94% -27.93% -32.73% Jul 27 -
صفحه اول CRB
151.93 43,918,405 0.11 0.07% 1.58% 5.68% -18.66% Jul 24 -
صفحه اول LME
2,889.40 835,238,858 0 0.00% 1.99% 9.85% 1.50% Jul 24 -
S & P GSCI
1,724.45 498,486,762 1.76 0.10% 1.35% 6.18% -30.15% Jul 24 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
نفت خام
80.1100 23,157,398 -0.41 -0.51%
دلار: 85.6261
ریال: 24,751,937
دلار: 87.9934
ریال: 25,436,252
دلار: 90.4336
ریال: 26,141,641
دلار:
ریال: 0
برنت
4.6020 1,330,300 -0.0973 -4.17%
دلار:
ریال: 0
دلار:
ریال: 0
دلار:
ریال: 0
دلار:
ریال: 0
گاز طبیعی
5.2560 1,519,352 -0.087 -1.63%
دلار: 6.2671
ریال: 1,811,631
دلار: 6.5244
ریال: 1,886,008
دلار: 6.7927
ریال: 1,963,566
دلار:
ریال: 0
بنزین
2.3716 685,558 -0.0063 -0.26%
دلار: 2.5237
ریال: 729,526
دلار: 2.5887
ریال: 748,316
دلار: 2.6556
ریال: 767,654
دلار:
ریال: 0
سوخت گرمایشی
2.4971 721,837 -0.0179 -0.71%
دلار: 2.6292
ریال: 760,023
دلار: 2.691
ریال: 777,887
دلار: 2.7538
ریال: 796,041
دلار:
ریال: 0
اتانول
2.2070 637,977 0 0.00%
دلار: 2.3079
ریال: 667,145
دلار: 2.3599
ریال: 682,176
دلار: 2.4134
ریال: 697,642
دلار:
ریال: 0
نفتا
751.54 217,247,668 7.85 1.06%
دلار: 771.57
ریال: 223,037,740
دلار: 785.93
ریال: 227,188,785
دلار: 800.58
ریال: 231,423,661
دلار:
ریال: 0
پروپان
1.47 424,933 0.01 0.69%
دلار: 1.55
ریال: 448,059
دلار: 1.6
ریال: 462,512
دلار: 1.65
ریال: 476,966
دلار:
ریال: 0
اورانیوم
38.8000 11,215,916 0.3 0.78%
دلار: 39.8822
ریال: 11,528,748
دلار: 40.5944
ریال: 11,734,623
دلار: 41.3144
ریال: 11,942,754
دلار:
ریال: 0
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
طلا
1,772.33 512,327,433 -12.68 -0.71%
دلار: 1,752.00
ریال: 506,450,640
دلار: 1,732.10
ریال: 500,698,147
دلار: 1,712.38
ریال: 494,997,687
دلار:
ریال: 0
نقره
22.777 6,584,147 -0.113 -0.49%
دلار: 22.073
ریال: 6,380,642
دلار: 21.564
ریال: 6,233,505
دلار: 21.067
ریال: 6,089,838
دلار:
ریال: 0
پلاتین
933.66 269,893,096 -29.54 -3.07%
دلار: 906.19
ریال: 261,952,343
دلار: 883.39
ریال: 255,361,547
دلار: 861.08
ریال: 248,912,396
دلار:
ریال: 0
پالادیوم
2,279.03 658,799,202 31.47 -1.36%
دلار: 2,159.10
ریال: 624,131,037
دلار: 2,059.27
ریال: 595,273,179
دلار: 1,964.20
ریال: 567,791,294
دلار: 1,873.42
ریال: 541,549,519
منگنز
34.50 9,972,915 1 -2.82%
دلار: 33.97
ریال: 9,819,708
دلار: 33.44
ریال: 9,666,501
دلار: 32.93
ریال: 9,519,075
دلار: 32.42
ریال: 9,371,649
نئودیمیم
392,500.00 113,459,975,000 0 0.00%
دلار: 378,330.75
ریال: 109,364,069,903
دلار: 364,671.75
ریال: 105,415,662,773
دلار: 351,523.00
ریال: 101,614,753,610
دلار: 338,806.00
ریال: 97,938,650,420
رودیوم
8,775.00 2,536,589,250 125 -1.40%
دلار: 8,341.52
ریال: 2,411,283,186
دلار: 7,929.09
ریال: 2,292,062,046
دلار: 7,537.73
ریال: 2,178,931,611
دلار: 7,165.67
ریال: 2,071,380,227
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
سویا
895.0000 258,717,650 11 -1.21%
دلار: 871.909
ریال: 252,042,735
دلار: 849.4445
ریال: 245,548,922
دلار: 827.517
ریال: 239,210,339
دلار: 806.1265
ریال: 233,026,987
گندم
523.7500 151,400,413 2.5 -0.47%
دلار: 501.7019
ریال: 145,026,968
دلار: 478.062
ریال: 138,193,382
دلار: 455.5805
ریال: 131,694,655
دلار: 434.0993
ریال: 125,485,085
پنبه
60.75 17,561,003 0.06 0.10%
دلار: 57.91
ریال: 16,740,044
دلار: 55.76
ریال: 16,118,543
دلار: 53.68
ریال: 15,517,278
دلار: 51.69
ریال: 14,942,028
برنج
11.5150 3,328,641 0.13 -1.07%
دلار: 11.0245
ریال: 3,186,852
دلار: 10.737
ریال: 3,103,745
دلار: 10.4563
ریال: 3,022,603
دلار: 10.1835
ریال: 2,943,744
روغن نخل
2,449.00 707,932,430 4 -0.16%
دلار: 2,331.82
ریال: 674,059,207
دلار: 2,216.53
ریال: 640,732,327
دلار: 2,107.13
ریال: 609,108,069
دلار: 2,003.12
ریال: 579,041,898
پنیر
2.5780 745,222 0 0.00%
دلار: 2.4808
ریال: 717,125
دلار: 2.3872
ریال: 690,068
دلار: 2.2973
ریال: 664,081
دلار: 2.2106
ریال: 639,018
شیر
24.42 7,059,089 0.01 0.04%
دلار: 23.57
ریال: 6,813,380
دلار: 22.76
ریال: 6,579,233
دلار: 21.97
ریال: 6,350,868
دلار: 21.21
ریال: 6,131,175
لاستیک
159.00 45,962,130 0 0.00%
دلار: 152.05
ریال: 43,953,094
دلار: 145.5
ریال: 42,059,685
دلار: 139.23
ریال: 40,247,216
دلار: 133.22
ریال: 38,509,905
قهوه
109.65 31,696,526 0.75 -0.68%
دلار: 104.46
ریال: 30,196,252
دلار: 98.84
ریال: 28,571,679
دلار: 93.52
ریال: 27,033,826
دلار: 88.5
ریال: 25,582,695
جو دو سر
285.5000 82,529,485 0.25 0.09%
دلار: 271.5725
ریال: 78,503,463
دلار: 256.5363
ریال: 74,156,948
دلار: 242.305
ریال: 70,043,106
دلار: 228.8788
ریال: 66,161,995
آب پرتقال
119.05 34,413,784 2.65 -2.18%
دلار: 114.98
ریال: 33,237,269
دلار: 108.73
ریال: 31,430,581
دلار: 102.81
ریال: 29,719,287
دلار: 97.22
ریال: 28,103,385
چوب
576.10 166,533,227 8.2 1.44%
دلار: 532.18
ریال: 153,837,273
دلار: 498.73
ریال: 144,167,881
دلار: 467.32
ریال: 135,088,192
دلار: 437.96
ریال: 126,601,097
پشم
1,134.00 327,805,380 0 0.00%
دلار: 1,095.67
ریال: 316,725,327
دلار: 1,058.59
ریال: 306,006,611
دلار: 1,022.87
ریال: 295,681,031
دلار: 988.28
ریال: 285,682,100
چای
2.39 690,877 0 0.00%
دلار: 2.17
ریال: 627,282
دلار: 1.96
ریال: 566,577
دلار: 1.78
ریال: 514,545
دلار: 1.61
ریال: 465,403
كاكائو
2,295.00 663,415,650 9 0.39%
دلار: 2,191.36
ریال: 633,456,435
دلار: 2,100.61
ریال: 607,223,333
دلار: 2,013.74
ریال: 582,111,822
دلار: 1,930.30
ریال: 557,991,821
کلزا
487.30 140,863,811 1.4 -0.29%
دلار: 477.94
ریال: 138,158,116
دلار: 469.42
ریال: 135,695,239
دلار: 461.05
ریال: 133,275,724
دلار: 452.88
ریال: 130,914,022
شکر
11.99 3,465,949 0.13 -1.07%
دلار: 11.66
ریال: 3,370,556
دلار: 11.21
ریال: 3,240,475
دلار: 10.79
ریال: 3,119,065
دلار: 10.38
ریال: 3,000,547
ذرت
320.2500 92,574,668 4.25 -1.31%
دلار: 308.5866
ریال: 89,203,128
دلار: 295.5033
ریال: 85,421,139
دلار: 282.9677
ریال: 81,797,473
دلار: 270.98
ریال: 78,332,189
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
گاو زنده
101.0750 29,217,750 0.63 0.62%
دلار: 97.1452
ریال: 28,081,763
دلار: 93.9509
ریال: 27,158,387
دلار: 90.857
ریال: 26,264,033
دلار: 87.8737
ریال: 25,401,650
مرغ
4.95 1,430,897 0 0.00%
دلار: 4.82
ریال: 1,393,317
دلار: 4.7
ریال: 1,358,629
دلار: 4.58
ریال: 1,323,941
دلار: 4.46
ریال: 1,289,252
گوشت گاو
14.49 4,188,624 0.05 0.35%
دلار: 14.13
ریال: 4,084,559
دلار: 13.77
ریال: 3,980,494
دلار: 13.43
ریال: 3,882,210
دلار: 13.09
ریال: 3,783,926
فیدر گاو
141.2500 40,831,138 2 1.44%
دلار: 134.6269
ریال: 38,916,598
دلار: 130.157
ریال: 37,624,484
دلار: 125.8402
ریال: 36,376,627
دلار: 121.6627
ریال: 35,169,037
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
مس
4.3575 1,259,623 0.0205 0.47%
دلار: 4.1115
ریال: 1,188,511
دلار: 4.0293
ریال: 1,164,750
دلار: 3.9488
ریال: 1,141,480
دلار:
ریال: 0
قیر طبیعی
2,666.00 770,660,620 2 -0.08%
دلار: 2,450.82
ریال: 708,458,537
دلار: 2,251.26
ریال: 650,771,728
دلار: 2,067.97
ریال: 597,788,088
دلار: 1,899.62
ریال: 549,123,153
فولاد
4,217.00 1,219,008,190 0 0.00%
دلار: 4,101.30
ریال: 1,185,562,791
دلار: 4,007.66
ریال: 1,158,494,276
دلار: 3,916.61
ریال: 1,132,174,453
دلار:
ریال: 0
زغال سنگ
52.80 15,262,896 0.52 -0.98%
دلار: 50.93
ریال: 14,722,335
دلار: 49.12
ریال: 14,199,118
دلار: 47.37
ریال: 13,693,246
دلار: 45.69
ریال: 13,207,608
کبالت
28,500.00 8,238,495,000 0 0.00%
دلار: 27,089.25
ریال: 7,830,689,498
دلار: 25,749.75
ریال: 7,443,480,233
دلار: 24,472.95
ریال: 7,074,395,657
دلار: 23,261.70
ریال: 6,724,259,619
سرب
1,799.00 520,036,930 8 -0.44%
دلار: 1,732.62
ریال: 500,848,463
دلار: 1,668.75
ریال: 482,385,563
دلار: 1,607.05
ریال: 464,549,944
دلار: 1,547.86
ریال: 447,439,890
آلومینیوم
1,700.00 491,419,000 1 -0.06%
دلار: 1,664.47
ریال: 481,148,343
دلار: 1,629.62
ریال: 471,074,253
دلار: 1,595.62
ریال: 461,245,873
دلار: 1,562.30
ریال: 451,614,061
قلع
17,675.00 5,109,312,250 87.5 0.50%
دلار: 17,120.01
ریال: 4,948,881,291
دلار: 16,582.69
ریال: 4,793,558,198
دلار: 16,061.27
ریال: 4,642,831,319
دلار: 15,557.54
ریال: 4,497,218,088
روی
2,218.00 641,157,260 21.5 -0.96%
دلار: 2,138.82
ریال: 618,268,697
دلار: 2,062.52
ریال: 596,212,656
دلار: 1,988.88
ریال: 574,925,542
دلار: 1,917.90
ریال: 554,407,353
نیکل
13,612.75 3,935,037,643 38 -0.28%
دلار: 13,015.15
ریال: 3,762,289,411
دلار: 12,443.41
ریال: 3,597,016,529
دلار: 11,897.54
ریال: 3,439,221,888
دلار: 11,374.81
ریال: 3,288,116,327
مولیبدن
19.38 5,602,177 0 0.00%
دلار: 18.43
ریال: 5,327,560
دلار: 17.52
ریال: 5,064,506
دلار: 16.66
ریال: 4,815,906
دلار: 15.84
ریال: 4,578,869
سنگ آهن
99.50 28,762,465 3 3.11%
دلار: 89.64
ریال: 25,912,235
دلار: 86.4
ریال: 24,975,648
دلار: 83.27
ریال: 24,070,859
دلار:
ریال: 0
سودا خاکستر
1,266.67 366,156,297 0 0.00%
دلار: 1,244.00
ریال: 359,603,080
دلار: 1,221.70
ریال: 353,156,819
دلار: 1,199.92
ریال: 346,860,874
دلار: 1,178.38
ریال: 340,634,307
آهن 62٪ آهن
107.4600 31,063,462 0.23 -0.21%
دلار: 103.3228
ریال: 29,867,522
دلار: 99.3468
ریال: 28,718,179
دلار: 95.5212
ریال: 27,612,313
دلار: 91.8461
ریال: 26,549,952
لیتیم
198,500.00 57,380,395,000 0 0.00%
دلار: 187,407.75
ریال: 54,173,958,293
دلار: 182,549.25
ریال: 52,769,511,698
دلار: 177,829.00
ریال: 51,405,029,030
دلار:
ریال: 0
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
خشک بالتیک
1,293.00 373,767,510 24 -1.82%
دلار: 1,194.73
ریال: 345,360,601
دلار: 1,103.96
ریال: 319,121,717
دلار: 1,020.05
ریال: 294,865,854
دلار: 942.47
ریال: 272,439,803
صفحه اول CRB
151.93 43,918,405 0.11 0.07%
دلار: 148.72
ریال: 42,990,490
دلار: 145.58
ریال: 42,082,811
دلار: 142.51
ریال: 41,195,366
دلار: 139.5
ریال: 40,325,265
صفحه اول LME
2,889.40 835,238,858 0 0.00%
دلار: 2,834.50
ریال: 819,368,915
دلار: 2,780.76
ریال: 803,834,293
دلار: 2,727.88
ریال: 788,548,272
دلار: 2,675.87
ریال: 773,513,741
S & P GSCI
1,724.45 498,486,762 1.76 0.10%
دلار: 1,672.02
ریال: 483,330,821
دلار: 1,621.15
ریال: 468,625,831
دلار: 1,571.83
ریال: 454,368,898
دلار: 1,524.07
ریال: 440,562,915
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی