بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
73.4100 18,792,226 1.02 1.41% 2.09% -0.08% 51.30% Jul 29 -
برنت
4.0560 1,038,295 0.04 1.55% -4.31% 4.68% 66.43% Jul 28 -
گاز طبیعی
4.0560 1,038,295 0.09 2.24% 1.32% 11.12% 59.75% Jul 29 -
بنزین
2.3468 600,757 0.04 1.67% 3.24% 4.68% 66.43% Jul 29 -
سوخت گرمایشی
2.1894 560,465 0.03 1.55% 2.66% 2.87% 47.53% Jul 29 -
اتانول
2.2200 568,298 0.1 -4.31% -4.31% -10.48% 54.92% Jul 29 -
نفتا
673.28 172,352,947 0.79 0.12% 0.20% 6.26% 55.60% Jul 29 -
پروپان
1.09 279,029 0 0.11% 0.62% 12.72% 69.12% Jul 28 -
اورانیوم
32.4000 8,294,076 0 0.00% -0.31% 0.15% 5.54% Jul 28 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,949.55 499,065,305 7.67 0.40% 5.80% 9.95% 36.65% Jul 28 -
نقره
24.352 6,233,868 0.26 -1.05% 9.30% 36.41% 47.99% Jul 28 -
پلاتین
947.40 242,524,926 2.06 0.22% 7.44% 17.60% 7.78% Jul 28 -
پالادیوم
2,279.03 583,408,890 31.47 -1.36% 5.61% 19.72% 46.70% Jul 28 -
منگنز
34.50 8,831,655 1 -2.82% -5.48% -12.66% -5.48% Jul 24 -
نئودیمیم
392,500.00 100,476,075,000 0 0.00% 0.00% 3.97% 2.61% Jul 24 -
رودیوم
8,775.00 2,246,312,250 125 -1.40% 0.86% 9.69% 149.64% Jul 24 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
895.0000 229,111,050 11 -1.21% -0.14% 3.38% 1.04% Jul 28 -
گندم
523.7500 134,074,763 2.5 -0.47% -0.71% 7.88% 4.02% Jul 28 -
پنبه
60.75 15,551,393 0.06 0.10% -3.43% 1.90% -4.74% Jul 28 -
برنج
11.5150 2,947,725 0.13 -1.07% -2.46% -15.95% -6.46% Jul 28 -
روغن نخل
2,449.00 626,919,510 4 -0.16% -3.13% 3.29% 1.24% Jul 28 -
پنیر
2.5780 659,942 0 0.00% 0.31% 16.92% 41.80% Jul 28 -
شیر
24.42 6,251,276 0.01 0.04% 0.41% 16.62% 39.78% Jul 28 -
لاستیک
159.00 40,702,410 0 0.00% 1.73% 13.09% -30.20% Jul 28 -
قهوه
109.65 28,069,304 0.75 -0.68% 9.10% 11.15% 8.40% Jul 28 -
جو دو سر
285.5000 73,085,145 0.25 0.09% 3.63% -14.90% 10.34% Jul 28 -
آب پرتقال
119.05 30,475,610 2.65 -2.18% -3.09% -1.53% 17.06% Jul 28 -
چوب
576.10 147,475,839 8.2 1.44% 12.26% 35.20% 71.56% Jul 28 -
پشم
1,134.00 290,292,660 0 0.00% 0.00% 2.16% -35.35% Jul 24 -
چای
2.39 611,816 0 0.00% -5.91% -7.36% -16.72% Jul 24 -
كاكائو
2,295.00 587,497,050 9 0.39% 5.47% -0.78% -3.69% Jul 28 -
کلزا
487.30 124,743,927 1.4 -0.29% 0.54% 2.78% 8.43% Jul 28 -
شکر
11.99 3,069,320 0.13 -1.07% 2.74% 2.39% -0.66% Jul 28 -
ذرت
320.2500 81,980,798 4.25 -1.31% -1.46% -1.39% -23.20% Jul 28 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
101.0750 25,874,189 0.63 0.62% -0.64% 6.51% -6.97% Jul 28 -
0
مرغ
4.95 1,267,151 0 0.00% 1.23% 4.87% 6.45% Jul 24 -
گوشت گاو
14.49 3,709,295 0.05 0.35% 1.47% 1.68% 38.93% Jul 24 -
فیدر گاو
141.2500 36,158,588 2 1.44% 0.12% 5.63% -0.74% Jul 28 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.9065 744,035 0.01 0.24% -1.26% 8.29% 7.27% Jul 28 -
قیر طبیعی
2,666.00 682,469,340 2 -0.08% -2.06% 6.90% -23.57% Jul 28 -
فولاد
3,816.00 976,857,840 31 0.82% 2.66% 3.70% -6.24% Jul 28 -
زغال سنگ
52.80 13,516,272 0.52 -0.98% -1.82% -2.22% -29.60% Jul 27 -
کبالت
28,500.00 7,295,715,000 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.62% Jul 24 -
سرب
1,799.00 460,526,010 8 -0.44% 0.31% 1.52% -11.88% Jul 24 -
آلومینیوم
1,700.00 435,183,000 1 -0.06% 2.32% 8.28% -6.13% Jul 24 -
قلع
17,675.00 4,524,623,250 87.5 0.50% 1.92% 6.19% 0.43% Jul 23 -
روی
2,218.00 567,785,820 21.5 -0.96% 1.63% 8.20% -10.17% Jul 24 -
نیکل
13,612.75 3,484,727,873 38 -0.28% 3.28% 9.83% -4.97% Jul 24 -
مولیبدن
19.38 4,961,086 0 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% Jul 24 -
سنگ آهن
110.50 28,286,895 1.5 -1.34% 0.45% 6.25% -6.36% Jul 24 -
سودا خاکستر
1,266.67 324,254,853 0 0.00% -0.52% 0.00% -23.69% Jul 28 -
آهن 62٪ آهن
107.4600 27,508,685 0.23 -0.21% 0.26% 4.27% -10.46% Jul 27 -
لیتیم
39,000.00 9,983,610,000 0 0.00% 0.00% -3.70% -41.79% Jul 28 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,293.00 330,995,070 24 -1.82% -22.94% -27.93% -32.73% Jul 27 -
صفحه اول CRB
151.93 38,892,561 0.11 0.07% 1.58% 5.68% -18.66% Jul 24 -
صفحه اول LME
2,889.40 739,657,506 0 0.00% 1.99% 9.85% 1.50% Jul 24 -
S & P GSCI
1,724.45 441,441,956 1.76 0.10% 1.35% 6.18% -30.15% Jul 24 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
نفت خام
73.4100 18,792,226 1.02 1.41%
دلار: 76.4208
ریال: 19,562,961
دلار: 80.9242
ریال: 20,715,786
دلار: 85.6874
ریال: 21,935,118
دلار: 90.7321
ریال: 23,226,510
برنت
4.0560 1,038,295 0.04 1.55%
دلار: 78.2099
ریال: 20,020,952
دلار: 82.425
ریال: 21,099,976
دلار: 86.8702
ریال: 22,237,902
دلار: 91.5529
ریال: 23,436,627
گاز طبیعی
4.0560 1,038,295 0.09 2.24%
دلار: 4.4677
ریال: 1,143,687
دلار: 4.9345
ریال: 1,263,183
دلار: 5.4502
ریال: 1,395,197
دلار: 6.0198
ریال: 1,541,009
بنزین
2.3468 600,757 0.04 1.67%
دلار: 2.4271
ریال: 621,313
دلار: 2.5686
ریال: 657,536
دلار: 2.7184
ریال: 695,883
دلار: 2.8768
ریال: 736,432
سوخت گرمایشی
2.1894 560,465 0.03 1.55%
دلار: 2.2435
ریال: 574,314
دلار: 2.3563
ریال: 603,189
دلار: 2.4749
ریال: 633,550
دلار: 2.5994
ریال: 665,420
اتانول
2.2200 568,298 0.1 -4.31%
دلار: 2.4355
ریال: 623,464
دلار: 2.5569
ریال: 654,541
دلار: 2.6842
ریال: 687,128
دلار: 2.8179
ریال: 721,354
نفتا
673.28 172,352,947 0.79 0.12%
دلار: 698.95
ریال: 178,924,211
دلار: 726.91
ریال: 186,081,691
دلار: 756.01
ریال: 193,531,000
دلار: 786.25
ریال: 201,272,138
پروپان
1.09 279,029 0 0.11%
دلار: 1.15
ریال: 294,389
دلار: 1.22
ریال: 312,308
دلار: 1.29
ریال: 330,227
دلار: 1.36
ریال: 348,146
اورانیوم
32.4000 8,294,076 0 0.00%
دلار: 33.0958
ریال: 8,472,194
دلار: 33.7545
ریال: 8,640,814
دلار: 34.4262
ریال: 8,812,763
دلار: 35.1109
ریال: 8,988,039
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
طلا
1,949.55 499,065,305 7.67 0.40%
دلار: 1,902.65
ریال: 487,059,374
دلار: 1,866.57
ریال: 477,823,254
دلار: 1,831.08
ریال: 468,738,169
دلار: 1,796.17
ریال: 459,801,558
نقره
24.352 6,233,868 0.26 -1.05%
دلار: 23.682
ریال: 6,062,355
دلار: 22.924
ریال: 5,868,315
دلار: 22.19
ریال: 5,680,418
دلار: 21.48
ریال: 5,498,665
پلاتین
947.40 242,524,926 2.06 0.22%
دلار: 893.5
ریال: 228,727,065
دلار: 861.91
ریال: 220,640,341
دلار: 831.34
ریال: 212,814,727
دلار: 801.89
ریال: 205,275,821
پالادیوم
2,279.03 583,408,890 31.47 -1.36%
دلار: 2,159.10
ریال: 552,708,009
دلار: 2,059.27
ریال: 527,152,527
دلار: 1,964.20
ریال: 502,815,558
دلار: 1,873.42
ریال: 479,576,786
منگنز
34.50 8,831,655 1 -2.82%
دلار: 33.97
ریال: 8,695,980
دلار: 33.44
ریال: 8,560,306
دلار: 32.93
ریال: 8,429,751
دلار: 32.42
ریال: 8,299,196
نئودیمیم
392,500.00 100,476,075,000 0 0.00%
دلار: 378,330.75
ریال: 96,848,888,693
دلار: 364,671.75
ریال: 93,352,321,283
دلار: 351,523.00
ریال: 89,986,372,770
دلار: 338,806.00
ریال: 86,730,947,940
رودیوم
8,775.00 2,246,312,250 125 -1.40%
دلار: 8,341.52
ریال: 2,135,345,705
دلار: 7,929.09
ریال: 2,029,767,749
دلار: 7,537.73
ریال: 1,929,583,503
دلار: 7,165.67
ریال: 1,834,339,863
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
سویا
895.0000 229,111,050 11 -1.21%
دلار: 871.909
ریال: 223,199,985
دلار: 849.4445
ریال: 217,449,298
دلار: 827.517
ریال: 211,836,077
دلار: 806.1265
ریال: 206,360,323
گندم
523.7500 134,074,763 2.5 -0.47%
دلار: 501.7019
ریال: 128,430,669
دلار: 478.062
ریال: 122,379,091
دلار: 455.5805
ریال: 116,624,052
دلار: 434.0993
ریال: 111,125,080
پنبه
60.75 15,551,393 0.06 0.10%
دلار: 57.91
ریال: 14,824,381
دلار: 55.76
ریال: 14,274,002
دلار: 53.68
ریال: 13,741,543
دلار: 51.69
ریال: 13,232,123
برنج
11.5150 2,947,725 0.13 -1.07%
دلار: 11.0245
ریال: 2,822,162
دلار: 10.737
ریال: 2,748,565
دلار: 10.4563
ریال: 2,676,708
دلار: 10.1835
ریال: 2,606,874
روغن نخل
2,449.00 626,919,510 4 -0.16%
دلار: 2,331.82
ریال: 596,922,602
دلار: 2,216.53
ریال: 567,409,515
دلار: 2,107.13
ریال: 539,404,209
دلار: 2,003.12
ریال: 512,778,689
پنیر
2.5780 659,942 0 0.00%
دلار: 2.4808
ریال: 635,060
دلار: 2.3872
ریال: 611,099
دلار: 2.2973
ریال: 588,086
دلار: 2.2106
ریال: 565,891
شیر
24.42 6,251,276 0.01 0.04%
دلار: 23.57
ریال: 6,033,684
دلار: 22.76
ریال: 5,826,332
دلار: 21.97
ریال: 5,624,100
دلار: 21.21
ریال: 5,429,548
لاستیک
159.00 40,702,410 0 0.00%
دلار: 152.05
ریال: 38,923,280
دلار: 145.5
ریال: 37,246,545
دلار: 139.23
ریال: 35,641,488
دلار: 133.22
ریال: 34,102,988
قهوه
109.65 28,069,304 0.75 -0.68%
دلار: 104.46
ریال: 26,740,715
دلار: 98.84
ریال: 25,302,052
دلار: 93.52
ریال: 23,940,185
دلار: 88.5
ریال: 22,655,115
جو دو سر
285.5000 73,085,145 0.25 0.09%
دلار: 271.5725
ریال: 69,519,844
دلار: 256.5363
ریال: 65,670,727
دلار: 242.305
ریال: 62,027,657
دلار: 228.8788
ریال: 58,590,684
آب پرتقال
119.05 30,475,610 2.65 -2.18%
دلار: 114.98
ریال: 29,433,730
دلار: 108.73
ریال: 27,833,793
دلار: 102.81
ریال: 26,318,332
دلار: 97.22
ریال: 24,887,348
چوب
576.10 147,475,839 8.2 1.44%
دلار: 532.18
ریال: 136,232,758
دلار: 498.73
ریال: 127,669,893
دلار: 467.32
ریال: 119,629,247
دلار: 437.96
ریال: 112,113,380
پشم
1,134.00 290,292,660 0 0.00%
دلار: 1,095.67
ریال: 280,480,563
دلار: 1,058.59
ریال: 270,988,454
دلار: 1,022.87
ریال: 261,844,491
دلار: 988.28
ریال: 252,989,797
چای
2.39 611,816 0 0.00%
دلار: 2.17
ریال: 555,498
دلار: 1.96
ریال: 501,740
دلار: 1.78
ریال: 455,662
دلار: 1.61
ریال: 412,144
كاكائو
2,295.00 587,497,050 9 0.39%
دلار: 2,191.36
ریال: 560,966,246
دلار: 2,100.61
ریال: 537,735,154
دلار: 2,013.74
ریال: 515,497,303
دلار: 1,930.30
ریال: 494,137,497
کلزا
487.30 124,743,927 1.4 -0.29%
دلار: 477.94
ریال: 122,347,861
دلار: 469.42
ریال: 120,166,826
دلار: 461.05
ریال: 118,024,190
دلار: 452.88
ریال: 115,932,751
شکر
11.99 3,069,320 0.13 -1.07%
دلار: 11.66
ریال: 2,984,843
دلار: 11.21
ریال: 2,869,648
دلار: 10.79
ریال: 2,762,132
دلار: 10.38
ریال: 2,657,176
ذرت
320.2500 81,980,798 4.25 -1.31%
دلار: 308.5866
ریال: 78,995,084
دلار: 295.5033
ریال: 75,645,890
دلار: 282.9677
ریال: 72,436,902
دلار: 270.98
ریال: 69,368,170
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
گاو زنده
101.0750 25,874,189 0.63 0.62%
دلار: 97.1452
ریال: 24,868,200
دلار: 93.9509
ریال: 24,050,491
دلار: 90.857
ریال: 23,258,483
دلار: 87.8737
ریال: 22,494,788
مرغ
4.95 1,267,151 0 0.00%
دلار: 4.82
ریال: 1,233,872
دلار: 4.7
ریال: 1,203,153
دلار: 4.58
ریال: 1,172,434
دلار: 4.46
ریال: 1,141,715
گوشت گاو
14.49 3,709,295 0.05 0.35%
دلار: 14.13
ریال: 3,617,139
دلار: 13.77
ریال: 3,524,982
دلار: 13.43
ریال: 3,437,946
دلار: 13.09
ریال: 3,350,909
فیدر گاو
141.2500 36,158,588 2 1.44%
دلار: 134.6269
ریال: 34,463,140
دلار: 130.157
ریال: 33,318,890
دلار: 125.8402
ریال: 32,213,833
دلار: 121.6627
ریال: 31,144,435
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
مس
2.9065 744,035 0.01 0.24%
دلار: 2.8081
ریال: 718,846
دلار: 2.731
ریال: 699,109
دلار: 2.6556
ریال: 679,807
دلار: 2.5829
ریال: 661,197
قیر طبیعی
2,666.00 682,469,340 2 -0.08%
دلار: 2,450.82
ریال: 627,385,412
دلار: 2,251.26
ریال: 576,300,047
دلار: 2,067.97
ریال: 529,379,640
دلار: 1,899.62
ریال: 486,283,724
فولاد
3,816.00 976,857,840 31 0.82%
دلار: 3,539.35
ریال: 906,038,207
دلار: 3,309.60
ریال: 847,224,504
دلار: 3,094.99
ریال: 792,286,490
دلار: 2,894.01
ریال: 740,837,620
زغال سنگ
52.80 13,516,272 0.52 -0.98%
دلار: 50.93
ریال: 13,037,571
دلار: 49.12
ریال: 12,574,229
دلار: 47.37
ریال: 12,126,246
دلار: 45.69
ریال: 11,696,183
کبالت
28,500.00 7,295,715,000 0 0.00%
دلار: 27,089.25
ریال: 6,934,577,108
دلار: 25,749.75
ریال: 6,591,678,503
دلار: 24,472.95
ریال: 6,264,830,471
دلار: 23,261.70
ریال: 5,954,762,583
سرب
1,799.00 460,526,010 8 -0.44%
دلار: 1,732.62
ریال: 443,533,394
دلار: 1,668.75
ریال: 427,183,313
دلار: 1,607.05
ریال: 411,388,730
دلار: 1,547.86
ریال: 396,236,681
آلومینیوم
1,700.00 435,183,000 1 -0.06%
دلار: 1,664.47
ریال: 426,087,675
دلار: 1,629.62
ریال: 417,166,424
دلار: 1,595.62
ریال: 408,462,764
دلار: 1,562.30
ریال: 399,933,177
قلع
17,675.00 4,524,623,250 87.5 0.50%
دلار: 17,120.01
ریال: 4,382,551,360
دلار: 16,582.69
ریال: 4,245,002,813
دلار: 16,061.27
ریال: 4,111,524,507
دلار: 15,557.54
ریال: 3,982,574,665
روی
2,218.00 567,785,820 21.5 -0.96%
دلار: 2,138.82
ریال: 547,516,532
دلار: 2,062.52
ریال: 527,984,495
دلار: 1,988.88
ریال: 509,133,391
دلار: 1,917.90
ریال: 490,963,221
نیکل
13,612.75 3,484,727,873 38 -0.28%
دلار: 13,015.15
ریال: 3,331,748,249
دلار: 12,443.41
ریال: 3,185,388,526
دلار: 11,897.54
ریال: 3,045,651,265
دلار: 11,374.81
ریال: 2,911,837,612
مولیبدن
19.38 4,961,086 0 0.00%
دلار: 18.43
ریال: 4,717,896
دلار: 17.52
ریال: 4,484,945
دلار: 16.66
ریال: 4,264,793
دلار: 15.84
ریال: 4,054,882
سنگ آهن
110.50 28,286,895 1.5 -1.34%
دلار: 105.63
ریال: 27,040,224
دلار: 100.96
ریال: 25,844,750
دلار: 96.51
ریال: 24,705,595
دلار: 92.26
ریال: 23,617,637
سودا خاکستر
1,266.67 324,254,853 0 0.00%
دلار: 1,244.00
ریال: 318,451,560
دلار: 1,221.70
ریال: 312,742,983
دلار: 1,199.92
ریال: 307,167,521
دلار: 1,178.38
ریال: 301,653,496
آهن 62٪ آهن
107.4600 27,508,685 0.23 -0.21%
دلار: 103.3228
ریال: 26,449,604
دلار: 99.3468
ریال: 25,431,787
دلار: 95.5212
ریال: 24,452,472
دلار: 91.8461
ریال: 23,511,683
لیتیم
39,000.00 9,983,610,000 0 0.00%
دلار: 38,348.70
ریال: 9,816,883,713
دلار: 37,709.10
ریال: 9,653,152,509
دلار: 37,077.30
ریال: 9,491,418,027
دلار: 36,461.10
ریال: 9,333,676,989
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
خشک بالتیک
1,293.00 330,995,070 24 -1.82%
دلار: 1,194.73
ریال: 305,838,933
دلار: 1,103.96
ریال: 282,602,720
دلار: 1,020.05
ریال: 261,122,600
دلار: 942.47
ریال: 241,262,895
صفحه اول CRB
151.93 38,892,561 0.11 0.07%
دلار: 148.72
ریال: 38,070,833
دلار: 145.58
ریال: 37,267,024
دلار: 142.51
ریال: 36,481,135
دلار: 139.5
ریال: 35,710,605
صفحه اول LME
2,889.40 739,657,506 0 0.00%
دلار: 2,834.50
ریال: 725,603,655
دلار: 2,780.76
ریال: 711,846,752
دلار: 2,727.88
ریال: 698,310,001
دلار: 2,675.87
ریال: 684,995,961
S & P GSCI
1,724.45 441,441,956 1.76 0.10%
دلار: 1,672.02
ریال: 428,020,400
دلار: 1,621.15
ریال: 414,998,189
دلار: 1,571.83
ریال: 402,372,762
دلار: 1,524.07
ریال: 390,146,679
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی