شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
26.7800 4,180,090 1.69 6.74% 5.77% -23.00% -58.55% Apr 09 -
برنت
34.2500 5,346,083 1.41 4.29% 14.40% -9.42% -52.25% Apr 09 -
گاز طبیعی
1.7890 279,245 0.01 -0.39% 14.90% -12.69% -33.74% Apr 09 -
بنزین
0.7733 120,704 0 -0.05% 7.28% -33.35% -62.63% Apr 09 -
سوخت گرمایشی
1.0594 165,362 0.01 -0.50% 2.44% -14.77% -49.25% Apr 09 -
اتانول
0.9290 145,008 0 0.11% 5.45% -24.78% -29.99% Apr 09 -
نفتا
156.62 24,446,816 3.43 2.24% 18.11% -50.17% -72.11% Apr 08 -
پروپان
0.29 45,266 0.01 4.10% 15.45% -8.46% -55.46% Apr 08 -
اورانیوم
29.1000 4,542,219 0.4 1.39% 6.79% 19.51% 12.57% Apr 08 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,681.49 262,463,774 34.79 2.11% 4.28% 1.76% 28.57% Apr 09 -
نقره
15.4300 2,408,469 0.46 3.10% 6.38% -9.05% 1.48% Apr 09 -
پلاتین
735.87 114,861,948 6.32 0.87% 1.21% -15.31% -18.33% Apr 09 -
پالادیوم
2,157.45 336,756,371 17.09 -0.79% -2.51% -10.85% 55.49% Apr 09 -
منگنز
37.50 5,853,375 0 0.00% 0.00% 20.97% -5.06% Apr 08 -
نئودیمیم
360,000.00 56,192,400,000 0 0.00% -2.04% -5.39% -2.04% Apr 08 -
رودیوم
7,900.00 1,233,111,000 400 -4.82% -26.17% -40.60% 159.02% Apr 08 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
864.7500 134,978,828 3.5 0.41% 0.06% -0.92% -4.13% Apr 09 -
گندم
555.2500 86,668,973 6.75 1.23% 2.92% 5.81% 21.23% Apr 09 -
پنبه
54.29 8,474,126 0.45 0.84% 8.60% -11.59% -30.06% Apr 09 -
برنج
14.3000 2,232,087 0.02 -0.10% 0.39% 11.33% 39.72% Apr 09 -
روغن نخل
2,382.00 371,806,380 38 -1.57% 0.51% -1.28% 15.86% Apr 09 -
پنیر
1.4780 230,701 0.02 -1.47% -4.83% -13.77% -10.15% Apr 08 -
شیر
13.75 2,146,238 0.03 -0.22% -3.64% -15.80% -13.90% Apr 09 -
لاستیک
142.00 22,164,780 3.3 2.38% 9.40% -11.53% -23.86% Apr 09 -
قهوه
121.35 18,941,522 1.55 1.29% 1.68% 6.21% 28.75% Apr 09 -
جو دو سر
269.5000 42,066,255 1.75 0.65% 4.46% 3.36% -3.41% Apr 09 -
آب پرتقال
103.90 16,217,751 0.4 -0.38% -12.58% 3.38% -4.33% Apr 09 -
چوب
304.10 47,466,969 3.3 -1.07% 17.05% -17.90% -11.19% Apr 08 -
پشم
1,301.00 203,073,090 20 1.56% -3.27% -16.71% -32.90% Apr 08 -
چای
2.82 440,174 0 0.00% 10.16% 21.55% 11.46% Apr 08 -
كاكائو
2,345.00 366,031,050 34 -1.43% 2.63% -13.72% -4.01% Apr 09 -
کلزا
462.90 72,254,061 0.6 0.13% -0.13% 0.37% 1.51% Apr 09 -
شکر
10.38 1,620,214 0.01 0.10% 0.87% -17.55% -18.97% Apr 09 -
ذرت
338.0000 52,758,420 3 0.89% -0.30% -11.05% -6.50% Apr 09 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
83.5500 13,041,320 3.43 -3.94% -4.60% -13.98% -33.62% Apr 09 -
0
مرغ
4.14 646,213 0.19 -4.39% -10.39% -15.68% -11.16% Apr 08 -
گوشت گاو
14.27 2,227,404 0.02 0.14% 0.49% 2.51% 32.62% Apr 08 -
فیدر گاو
117.0500 18,270,335 3.15 -2.62% -1.16% -4.82% -19.37% Apr 09 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.2815 356,119 0 -0.18% 2.15% -10.58% -21.93% Apr 09 -
قیر طبیعی
2,048.00 319,672,320 52 2.61% 1.39% -21.47% -43.52% Apr 09 -
فولاد
3,440.00 536,949,600 115 3.46% 3.93% -0.86% -14.60% Apr 09 -
زغال سنگ
60.78 9,487,150 1.62 -2.60% -8.46% -6.42% -28.59% Apr 08 -
کبالت
30,000.00 4,682,700,000 0 0.00% 0.00% -10.45% -9.09% Apr 08 -
سرب
1,703.80 265,946,142 21.2 -1.23% -0.37% -6.91% -11.83% Apr 08 -
آلومینیوم
1,465.50 228,749,895 12 -0.81% -2.27% -13.13% -21.38% Apr 08 -
قلع
14,397.00 2,247,227,730 224 -1.53% 0.36% -13.79% -30.95% Apr 08 -
روی
1,923.00 300,161,070 1 -0.05% 2.81% -2.83% -33.07% Apr 08 -
نیکل
11,433.50 1,784,655,015 30.25 0.27% 1.99% -9.28% -12.96% Apr 08 -
مولیبدن
25.80 4,027,122 0 0.00% 0.00% 0.00% -11.79% Apr 08 -
سنگ آهن
83.00 12,955,470 0.5 0.61% 0.00% -5.14% -12.63% Apr 08 -
سودا خاکستر
1,563.33 244,020,180 0 0.00% 0.00% -1.26% -19.42% Apr 09 -
آهن 62٪ آهن
82.8700 12,935,178 0.97 1.18% 3.15% -5.90% -10.51% Apr 08 -
لیتیم
45,500.00 7,102,095,000 0 0.00% -1.09% -3.19% -40.13% Apr 09 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
607.00 94,746,630 11 1.85% -2.72% -1.46% -17.30% Apr 08 -
صفحه اول CRB
137.16 21,409,304 1.32 0.97% 9.03% -10.77% -30.68% Apr 08 -
صفحه اول LME
2,320.30 362,175,627 18.3 -0.78% 1.86% -9.98% -23.17% Apr 08 -
S & P GSCI
1,584.11 247,263,730 19.61 1.25% 9.62% -11.92% -40.14% Apr 08 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
26.7800 4,180,090 1.69 6.74%
دلار: 25.0208
ریال: 3,905,497
دلار: 23.7948
ریال: 3,714,130
دلار: 22.6292
ریال: 3,532,192
دلار: 21.5189
ریال: 3,358,885
برنت
34.2500 5,346,083 1.41 4.29%
دلار: 32.027
ریال: 4,999,094
دلار: 30.5179
ریال: 4,763,539
دلار: 29.0827
ریال: 4,539,519
دلار: 27.7114
ریال: 4,325,472
گاز طبیعی
1.7890 279,245 0.01 -0.39%
دلار: 1.7062
ریال: 266,321
دلار: 1.6102
ریال: 251,336
دلار: 1.5194
ریال: 237,163
دلار: 1.4339
ریال: 223,817
بنزین
0.7733 120,704 0 -0.05%
دلار: 0.7239
ریال: 112,994
دلار: 0.6832
ریال: 106,641
دلار: 0.6448
ریال: 100,647
دلار: 0.6086
ریال: 94,996
سوخت گرمایشی
1.0594 165,362 0.01 -0.50%
دلار: 1.0074
ریال: 157,245
دلار: 0.9638
ریال: 150,440
دلار: 0.922
ریال: 143,915
دلار: 0.8821
ریال: 137,687
اتانول
0.9290 145,008 0 0.11%
دلار: 0.8692
ریال: 135,673
دلار: 0.814
ریال: 127,057
دلار: 0.7624
ریال: 119,003
دلار: 0.7141
ریال: 111,464
نفتا
156.62 24,446,816 3.43 2.24%
دلار: 148.87
ریال: 23,237,118
دلار: 141.51
ریال: 22,088,296
دلار: 134.49
ریال: 20,992,544
دلار: 127.83
ریال: 19,952,985
پروپان
0.29 45,266 0.01 4.10%
دلار: 0.27
ریال: 42,144
دلار: 0.26
ریال: 40,583
دلار: 0.24
ریال: 37,462
دلار: 0.22
ریال: 34,340
اورانیوم
29.1000 4,542,219 0.4 1.39%
دلار: 28.6169
ریال: 4,466,812
دلار: 28.1426
ریال: 4,392,778
دلار: 27.6741
ریال: 4,319,650
دلار: 27.2143
ریال: 4,247,880
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,681.49 262,463,774 34.79 2.11%
دلار: 1,623.96
ریال: 253,483,916
دلار: 1,593.17
ریال: 248,677,905
دلار: 1,562.87
ریال: 243,948,378
دلار: 1,533.08
ریال: 239,298,457
نقره
15.4300 2,408,469 0.46 3.10%
دلار: 14.6381
ریال: 2,284,861
دلار: 14.1693
ریال: 2,211,686
دلار: 13.7157
ریال: 2,140,884
دلار: 13.2771
ریال: 2,072,423
پلاتین
735.87 114,861,948 6.32 0.87%
دلار: 709.85
ریال: 110,800,487
دلار: 684.76
ریال: 106,884,188
دلار: 660.47
ریال: 103,092,762
دلار: 637.07
ریال: 99,440,256
پالادیوم
2,157.45 336,756,371 17.09 -0.79%
دلار: 2,083.78
ریال: 325,257,220
دلار: 1,987.43
ریال: 310,217,949
دلار: 1,895.67
ریال: 295,895,130
دلار: 1,808.07
ریال: 282,221,646
منگنز
37.50 5,853,375 0 0.00%
دلار: 36.92
ریال: 5,762,843
دلار: 36.35
ریال: 5,673,872
دلار: 35.79
ریال: 5,586,461
دلار: 35.24
ریال: 5,500,612
نئودیمیم
360,000.00 56,192,400,000 0 0.00%
دلار: 347,004.00
ریال: 54,163,854,360
دلار: 334,476.00
ریال: 52,208,358,840
دلار: 322,416.00
ریال: 50,325,913,440
دلار: 310,752.00
ریال: 48,505,279,680
رودیوم
7,900.00 1,233,111,000 400 -4.82%
دلار: 7,509.74
ریال: 1,172,195,317
دلار: 7,138.44
ریال: 1,114,239,100
دلار: 6,786.10
ریال: 1,059,242,349
دلار: 6,451.14
ریال: 1,006,958,443
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
864.7500 134,978,828 3.5 0.41%
دلار: 843.4137
ریال: 131,648,444
دلار: 821.6833
ریال: 128,256,546
دلار: 800.4725
ریال: 124,945,753
دلار: 779.781
ریال: 121,716,016
گندم
555.2500 86,668,973 6.75 1.23%
دلار: 524.5715
ریال: 81,880,365
دلار: 499.854
ریال: 78,022,211
دلار: 476.3477
ریال: 74,353,112
دلار: 453.8873
ریال: 70,847,269
پنبه
54.29 8,474,126 0.45 0.84%
دلار: 52.14
ریال: 8,138,533
دلار: 50.2
ریال: 7,835,718
دلار: 48.33
ریال: 7,543,830
دلار: 46.53
ریال: 7,262,868
برنج
14.3000 2,232,087 0.02 -0.10%
دلار: 13.9268
ریال: 2,173,834
دلار: 13.5636
ریال: 2,117,142
دلار: 13.2089
ریال: 2,061,777
دلار: 12.8643
ریال: 2,007,989
روغن نخل
2,382.00 371,806,380 38 -1.57%
دلار: 2,300.45
ریال: 359,077,241
دلار: 2,186.71
ریال: 341,323,564
دلار: 2,078.78
ریال: 324,476,770
دلار: 1,976.17
ریال: 308,460,375
پنیر
1.4780 230,701 0.02 -1.47%
دلار: 1.4223
ریال: 222,007
دلار: 1.3686
ریال: 213,625
دلار: 1.317
ریال: 205,571
دلار: 1.2674
ریال: 197,828
شیر
13.75 2,146,238 0.03 -0.22%
دلار: 13.3
ریال: 2,075,997
دلار: 12.85
ریال: 2,005,757
دلار: 12.4
ریال: 1,935,516
دلار: 11.97
ریال: 1,868,397
لاستیک
142.00 22,164,780 3.3 2.38%
دلار: 135.59
ریال: 21,164,243
دلار: 129.75
ریال: 20,252,678
دلار: 124.16
ریال: 19,380,134
دلار: 118.8
ریال: 18,543,492
قهوه
121.35 18,941,522 1.55 1.29%
دلار: 113.35
ریال: 17,692,802
دلار: 107.26
ریال: 16,742,213
دلار: 101.48
ریال: 15,840,013
دلار: 96.03
ریال: 14,989,323
جو دو سر
269.5000 42,066,255 1.75 0.65%
دلار: 254.0974
ریال: 39,662,063
دلار: 240.0287
ریال: 37,466,080
دلار: 226.7132
ریال: 35,387,663
دلار: 214.1509
ریال: 33,426,814
آب پرتقال
103.90 16,217,751 0.4 -0.38%
دلار: 98.63
ریال: 15,395,157
دلار: 93.27
ریال: 14,558,514
دلار: 88.19
ریال: 13,765,577
دلار: 83.39
ریال: 13,016,345
چوب
304.10 47,466,969 3.3 -1.07%
دلار: 284.97
ریال: 44,480,967
دلار: 267.06
ریال: 41,685,395
دلار: 250.24
ریال: 39,059,962
دلار: 234.52
ریال: 36,606,227
پشم
1,301.00 203,073,090 20 1.56%
دلار: 1,257.03
ریال: 196,209,813
دلار: 1,214.48
ریال: 189,568,183
دلار: 1,173.50
ریال: 183,171,615
دلار: 1,133.82
ریال: 176,977,964
چای
2.82 440,174 0 0.00%
دلار: 2.56
ریال: 399,590
دلار: 2.32
ریال: 362,129
دلار: 2.1
ریال: 327,789
دلار: 1.9
ریال: 296,571
كاكائو
2,345.00 366,031,050 34 -1.43%
دلار: 2,280.51
ریال: 355,964,806
دلار: 2,186.06
ریال: 341,222,105
دلار: 2,095.66
ریال: 327,111,569
دلار: 2,008.83
ریال: 313,558,275
کلزا
462.90 72,254,061 0.6 0.13%
دلار: 455.84
ریال: 71,152,066
دلار: 447.72
ریال: 69,884,615
دلار: 439.73
ریال: 68,637,456
دلار: 431.94
ریال: 67,421,515
شکر
10.38 1,620,214 0.01 0.10%
دلار: 9.97
ریال: 1,556,217
دلار: 9.6
ریال: 1,498,464
دلار: 9.23
ریال: 1,440,711
دلار: 8.88
ریال: 1,386,079
ذرت
338.0000 52,758,420 3 0.89%
دلار: 322.4718
ریال: 50,334,623
دلار: 308.7998
ریال: 48,200,561
دلار: 295.7002
ریال: 46,155,844
دلار: 283.1731
ریال: 44,200,489
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
83.5500 13,041,320 3.43 -3.94%
دلار: 84.1135
ریال: 13,129,276
دلار: 81.3477
ریال: 12,697,562
دلار: 78.6689
ریال: 12,279,429
دلار: 76.0857
ریال: 11,876,217
مرغ
4.14 646,213 0.19 -4.39%
دلار: 4.03
ریال: 629,043
دلار: 3.93
ریال: 613,434
دلار: 3.83
ریال: 597,825
دلار: 3.73
ریال: 582,216
گوشت گاو
14.27 2,227,404 0.02 0.14%
دلار: 13.91
ریال: 2,171,212
دلار: 13.56
ریال: 2,116,580
دلار: 13.22
ریال: 2,063,510
دلار: 12.89
ریال: 2,012,000
فیدر گاو
117.0500 18,270,335 3.15 -2.62%
دلار: 116.2094
ریال: 18,139,125
دلار: 112.3509
ریال: 17,536,852
دلار: 108.6247
ریال: 16,955,229
دلار: 105.0187
ریال: 16,392,369
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.2815 356,119 0 -0.18%
دلار: 2.2217
ریال: 346,785
دلار: 2.1607
ریال: 337,264
دلار: 2.1011
ریال: 327,961
دلار: 2.0435
ریال: 318,970
قیر طبیعی
2,048.00 319,672,320 52 2.61%
دلار: 1,833.53
ریال: 286,195,698
دلار: 1,684.22
ریال: 262,889,900
دلار: 1,547.10
ریال: 241,486,839
دلار: 1,421.15
ریال: 221,827,304
فولاد
3,440.00 536,949,600 115 3.46%
دلار: 3,109.21
ریال: 485,316,589
دلار: 2,907.38
ریال: 453,812,944
دلار: 2,718.85
ریال: 424,385,297
دلار: 2,542.30
ریال: 396,827,607
زغال سنگ
60.78 9,487,150 1.62 -2.60%
دلار: 58.62
ریال: 9,149,996
دلار: 56.54
ریال: 8,825,329
دلار: 54.53
ریال: 8,511,588
دلار: 52.6
ریال: 8,210,334
کبالت
30,000.00 4,682,700,000 0 0.00%
دلار: 28,515.00
ریال: 4,450,906,350
دلار: 27,105.00
ریال: 4,230,819,450
دلار: 25,761.00
ریال: 4,021,034,490
دلار: 24,486.00
ریال: 3,822,019,740
سرب
1,703.80 265,946,142 21.2 -1.23%
دلار: 1,640.93
ریال: 256,132,764
دلار: 1,580.44
ریال: 246,690,880
دلار: 1,522.00
ریال: 237,568,980
دلار: 1,465.95
ریال: 228,820,136
آلومینیوم
1,465.50 228,749,895 12 -0.81%
دلار: 1,434.87
ریال: 223,968,858
دلار: 1,404.83
ریال: 219,279,915
دلار: 1,375.52
ریال: 214,704,917
دلار: 1,346.79
ریال: 210,220,451
قلع
14,397.00 2,247,227,730 224 -1.53%
دلار: 13,944.93
ریال: 2,176,664,124
دلار: 13,507.27
ریال: 2,108,349,774
دلار: 13,082.55
ریال: 2,042,055,230
دلار: 12,672.24
ریال: 1,978,009,942
روی
1,923.00 300,161,070 1 -0.05%
دلار: 1,854.35
ریال: 289,445,492
دلار: 1,788.20
ریال: 279,120,138
دلار: 1,724.35
ریال: 269,153,792
دلار: 1,662.82
ریال: 259,549,574
نیکل
11,433.50 1,784,655,015 30.25 0.27%
دلار: 10,931.57
ریال: 1,706,308,761
دلار: 10,451.36
ریال: 1,631,352,782
دلار: 9,992.88
ریال: 1,559,788,639
دلار: 9,553.83
ریال: 1,491,257,325
مولیبدن
25.80 4,027,122 0 0.00%
دلار: 24.53
ریال: 3,828,888
دلار: 23.32
ریال: 3,640,019
دلار: 22.18
ریال: 3,462,076
دلار: 21.09
ریال: 3,291,938
سنگ آهن
83.00 12,955,470 0.5 0.61%
دلار: 79.34
ریال: 12,384,181
دلار: 75.84
ریال: 11,837,866
دلار: 72.49
ریال: 11,314,964
دلار: 69.3
ریال: 10,817,037
سودا خاکستر
1,563.33 244,020,180 0 0.00%
دلار: 1,535.35
ریال: 239,652,782
دلار: 1,507.83
ریال: 235,357,185
دلار: 1,480.94
ریال: 231,159,925
دلار: 1,454.37
ریال: 227,012,613
آهن 62٪ آهن
82.8700 12,935,178 0.97 1.18%
دلار: 79.6795
ریال: 12,437,173
دلار: 76.6133
ریال: 11,958,570
دلار: 73.6631
ریال: 11,498,073
دلار: 70.829
ریال: 11,055,699
لیتیم
45,500.00 7,102,095,000 0 0.00%
دلار: 44,740.15
ریال: 6,983,490,014
دلار: 43,993.95
ریال: 6,867,015,656
دلار: 43,256.85
ریال: 6,751,961,717
دلار: 42,537.95
ریال: 6,639,748,616
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
607.00 94,746,630 11 1.85%
دلار: 560.87
ریال: 87,546,198
دلار: 518.26
ریال: 80,895,203
دلار: 478.86
ریال: 74,745,257
دلار: 442.44
ریال: 69,060,460
صفحه اول CRB
137.16 21,409,304 1.32 0.97%
دلار: 134.26
ریال: 20,956,643
دلار: 131.42
ریال: 20,513,348
دلار: 128.65
ریال: 20,080,979
دلار: 125.94
ریال: 19,657,975
صفحه اول LME
2,320.30 362,175,627 18.3 -0.78%
دلار: 2,276.21
ریال: 355,293,619
دلار: 2,233.06
ریال: 348,558,335
دلار: 2,190.60
ریال: 341,930,754
دلار: 2,148.83
ریال: 335,410,875
S & P GSCI
1,584.11 247,263,730 19.61 1.25%
دلار: 1,535.96
ریال: 239,747,996
دلار: 1,489.23
ریال: 232,453,911
دلار: 1,443.92
ریال: 225,381,473
دلار: 1,400.04
ریال: 218,532,244
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی