شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:50:15
172 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
129 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
179 (0.78%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

5,056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:08:36
4,504 (815.97%)
تغییر ۳ ماهه
214,300 (97.70%)
تغییر ۶ ماهه
123 (2.37%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 972.04 969.87 966.06 972.04 7.69 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۵
HNX 106.21 - 106.21 106.21 0.63 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۴
VN 30 913.19 912.14 908.44 913.19 5.37 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۵
VN100 886.44 885.29 882.02 886.44 5.88 0.67% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۵
FTSE Vietnam 411.73 - 411.73 411.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
FTSE Vietnam All 1012.58 - 1012.58 1012.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
HNX 30 193.03 195.13 193.03 195.13 2.10 1.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۶