شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23204
قیمت روز
4 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:11:06
4 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
129 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
146 (0.63%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

57,077
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:32:14
16,638 (41.14%)
تغییر ۳ ماهه
40,524 (244.80%)
تغییر ۶ ماهه
56,509 (9,945.80%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 1012.77 1011.32 1011.32 1019.99 5.56 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
HNX 107.2 107.23 107.14 107.94 0.24 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
VN 30 932.6 931.5 931.5 940.73 7.22 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
VN100 898.63 897.6 897.6 905.66 6.02 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
FTSE Vietnam 413.13 - 413.13 413.13 3.06 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۲
FTSE Vietnam All 1042.12 - 1042.12 1042.12 8.02 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۲
HNX 30 189.79 - 189.79 189.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱