کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23213
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:28:04
183 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
13 (0.06%)
تغییر ۶ ماهه
116 (0.50%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

43,966
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:01:50
27,492 (166.89%)
تغییر ۳ ماهه
38,910 (769.60%)
تغییر ۶ ماهه
175,390 (79.96%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 980 - 977.04 983.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲
HNX 102.35 - 101.76 102.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۲
VN 30 892.44 - 888.32 898.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲
VN100 865.53 - 861.26 870.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲
FTSE Vietnam 403.01 - 403.01 403.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
FTSE Vietnam All 1008.27 - 1008.27 1008.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
HNX 30 190.27 - 190.27 190.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲