شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:32:10
40 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
472 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
571 (2.51%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

748
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:32:05
366,279 (99.80%)
تغییر ۳ ماهه
52,712 (98.60%)
تغییر ۶ ماهه
563 (42.95%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 952.04 - 952.04 957.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳
HNX 106.65 - 106.65 106.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۸:۳۳
VN 30 918.79 - 918.79 918.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۸:۳۳
VN100 878.42 - 878.42 878.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
FTSE Vietnam 400.88 - 400.88 400.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE Vietnam All 997.34 - 997.34 997.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
HNX 30 194.46 - 194.46 195.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۴