کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23310
قیمت روز
14 (0.06%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 06:11:03
110 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
375 (1.64%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

16,072
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:31:09
6,584 (69.40%)
تغییر ۳ ماهه
14,812 (1,175.39%)
تغییر ۶ ماهه
57,638 (78.20%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 962.51 960.81 960.81 962.51 0.34 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳
HNX 104.78 - 104.78 104.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
VN 30 868.97 867.18 867.18 868.97 0.03 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳
VN100 845.44 844.16 844.16 845.44 0.26 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳
FTSE Vietnam 400.58 - 400.58 400.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
FTSE Vietnam All 983.56 - 983.56 983.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
HNX 30 189.96 - 189.96 189.96 0.60 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۱۱