کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23213
قیمت روز
9 (0.04%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:41:14
11 (0.05%)
تغییر ۳ ماهه
169 (0.72%)
تغییر ۶ ماهه
399 (1.75%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

10,319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:06:55
4,483 (76.81%)
تغییر ۳ ماهه
356,731 (97.19%)
تغییر ۶ ماهه
13,791 (57.20%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 966.21 968.01 965.93 969.01 3.91 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۱
HNX 105.75 - 105.75 105.75 0.68 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
VN 30 880.52 881.26 880.32 882.28 3.50 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۱
VN100 858.46 859.76 858 860.83 3.23 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۱
FTSE Vietnam 408.33 - 408.33 408.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Vietnam All 993.27 - 993.27 993.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
HNX 30 191.24 193.17 191.24 193.17 1.93 1.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۲