کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:51:05
0 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:02:10
128 (13.24%)
تغییر ۳ ماهه
111 (11.28%)
تغییر ۶ ماهه
166 (17.87%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,866
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:32:48
31 (1.61%)
تغییر ۳ ماهه
71 (3.67%)
تغییر ۶ ماهه
118 (5.94%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 349.69 - 349.47 350.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
SET 50 1080.46 - 1070.96 1082.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
SET 100 2390.14 - 2369.44 2395.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
FTSE SET Mid Cap 2297.42 - 2278.55 2297.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE SET Shariah 1215.93 - 1211.09 1220.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE SET All-Share 1866.01 - 1851.14 1869.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE SET Large Cap 1771.98 - 1756.52 1776.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE SET Mid Small Cap 2240.3 - 2222.23 2240.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
SET 1638.24 - 1625.94 1640.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳