شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0305
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 09:16:11
0 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

927
قیمت روز
2 (0.22%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
70 (7.02%)
تغییر ۶ ماهه
927 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,874
قیمت روز
9 (0.46%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:47
137 (6.81%)
تغییر ۳ ماهه
102 (5.14%)
تغییر ۶ ماهه
140 (6.95%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 384.24 384.78 384.24 390.72 6.20 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
SET 50 1071.65 1072.63 1066.95 1076.37 2.55 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
SET 100 2361.25 2364.08 2351.84 2373.42 7.95 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Mid Cap 2206.51 2211.78 2204.45 2221.37 11.73 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Shariah 1264.38 1267.61 1261.2 1272.2 0.98 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET All-Share 1873.56 1875.41 1868.04 1884.07 8.53 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Large Cap 1805.92 1807.3 1800.03 1814.87 7.15 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Mid Small Cap 2168.09 2172.34 2166.39 2183.6 12.95 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
SET 1609.45 1608.1 1603.51 1620.48 5.54 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۲۲