شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.033
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:23:07
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,049
قیمت روز
7 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
51 (4.64%)
تغییر ۳ ماهه
86 (8.93%)
تغییر ۶ ماهه
122 (13.16%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,853
قیمت روز
8 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:34
36 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
62 (3.24%)
تغییر ۶ ماهه
78 (4.05%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 330.29 329.91 329.36 331.16 0.86 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
SET 50 1096.09 1100.55 1093.86 1100.55 3.40 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
SET 100 2405.8 2415.51 2401.46 2415.51 6.37 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE SET Mid Cap 2253.43 2255.42 2251.34 2260.45 0.68 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE SET Shariah 1218.59 1219.53 1216.32 1221.17 2.70 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE SET All-Share 1852.92 1852.19 1848.81 1857.33 8.20 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE SET Large Cap 1775.29 1775.26 1770.71 1779.47 11.04 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE SET Mid Small Cap 2177.52 2178.9 2174.73 2182.86 0.16 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
SET 1626.27 1631.31 1623.53 1631.31 4.15 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱