شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.032
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:16:12
0 (4.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

981
قیمت روز
1 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:02:07
54 (5.83%)
تغییر ۳ ماهه
44 (4.70%)
تغییر ۶ ماهه
981 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,910
قیمت روز
2 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 13:37:27
6 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
63 (3.21%)
تغییر ۶ ماهه
183 (8.74%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 382.78 383.8 382.78 385.71 0.44 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
SET 50 1088.97 1089.89 1088.97 1095.78 0.42 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
SET 100 2397.33 2399.43 2397.33 2414.31 2.05 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
FTSE SET Mid Cap 2254.71 2255.34 2254.21 2274.48 6.45 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
FTSE SET Shariah 1277.89 1279.03 1277.89 1285.12 0.84 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
FTSE SET All-Share 1909.78 1911.48 1909.78 1920.52 1.67 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
FTSE SET Large Cap 1841.32 1843.93 1841.32 1848.97 0.22 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
FTSE SET Mid Small Cap 2208.47 2209.61 2208.47 2228.45 7.15 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
SET 1635.71 1637.17 1635.71 1647.61 1.23 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۸