کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0314
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:36:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

964
قیمت روز
1 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
1 (0.10%)
تغییر ۳ ماهه
37 (3.99%)
تغییر ۶ ماهه
964 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,948
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:31:22
97 (5.25%)
تغییر ۳ ماهه
8 (0.44%)
تغییر ۶ ماهه
134 (6.45%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 368.48 - 368.48 369.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
SET 50 1113.14 - 1112.35 1116.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
SET 100 2458.75 - 2457.12 2466.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
FTSE SET Mid Cap 2324.45 - 2323.06 2331.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET Shariah 1312.42 - 1310.19 1317.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET All-Share 1947.75 - 1945.79 1952.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET Large Cap 1870.01 - 1867.37 1875.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET Mid Small Cap 2275.17 - 2274.4 2281.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
SET 1674.1 - 1671.99 1679.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲