شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.5886
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:09:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:02:16
1 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,057
قیمت روز
17 (0.42%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:35:01
397 (8.92%)
تغییر ۳ ماهه
334 (7.60%)
تغییر ۶ ماهه
944 (18.87%)
نوسان سالیانه

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4056.9 - 4056.9 4056.9 17.06 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۳۵