کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6395
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:52:03
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
9 (19.15%)
تغییر ۳ ماهه
10 (21.74%)
تغییر ۶ ماهه
14 (33.33%)
نوسان سالیانه

NZX 50

373
قیمت روز
2 (0.63%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:46
5 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
21 (5.84%)
تغییر ۶ ماهه
30 (8.78%)
نوسان سالیانه

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 372.5 371.65 370.44 375.55 2.33 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
NZX 50 10622.35 10650.92 10622.35 10741.67 102.87 0.97% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
NZX All 1802.84 1807.36 1802.84 1822.52 16.91 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
NZX MidCap 5745.51 5747.53 5745.51 5774.8 29.34 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
NZX SmallCap 15395.62 15359.7 15359.7 15423.94 33.43 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
DJ New Zealand 314.37 314.44 314.37 318.05 3.48 1.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲