کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6687
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:49:15
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

45
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
45 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

364
قیمت روز
1 (0.21%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
26 (7.77%)
تغییر ۳ ماهه
46 (14.28%)
تغییر ۶ ماهه
20 (5.75%)
نوسان سالیانه

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 364.19 364.24 363.65 364.29 0.78 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
NZX 50 9959.62 - 9941.31 9975.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
NZX All 1703.37 - 1700.17 1706.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
NZX MidCap 5372.04 - 5372.04 5385.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
NZX SmallCap 15361.91 - 15340.48 15394.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/NZAX All Price 485.52 - 485.52 485.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۱
DJ New Zealand 294.31 294.35 294.22 294.4 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱