شاخص یاب
مغولستان
مغولستان

طلای 18 عیار

69,034
قیمت روز
346 (0.5%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5,187 (6.99%)
تغییر ۶ ماهه
69,034 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

19,486
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:01:43
748 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
259 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
3,633 (15.71%)
نوسان سالیانه

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19486.3 19614.15 19486.3 19614.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱