شاخص یاب
مغولستان
مغولستان

طلای 18 عیار

74,856
قیمت روز
158 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
5,822 (8.43%)
تغییر ۳ ماهه
5,822 (8.43%)
تغییر ۶ ماهه
74,856 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

21,394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:04:48
1,687 (8.56%)
تغییر ۳ ماهه
2,217 (11.56%)
تغییر ۶ ماهه
1,146 (5.66%)
نوسان سالیانه

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 21393.61 - 21393.61 21393.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۸:۰۴