کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0504
قیمت روز
0 (0.79%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:43:04
0 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

702
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
125 (21.66%)
تغییر ۳ ماهه
99 (16.42%)
تغییر ۶ ماهه
170 (31.95%)
نوسان سالیانه

INMEX

706
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
44 (5.80%)
تغییر ۳ ماهه
55 (7.23%)
تغییر ۶ ماهه
159 (18.37%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 706.17 703.8 703.8 707.43 0.55 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
INMEX 2330.61 2321.67 2321.67 2335.13 3.66 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
IPC CompMx 330.12 328.67 328.67 330.46 0.11 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
FTSE BIVA Real Time Price 821.74 820.45 818.81 823.61 1.47 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
IPC 40126.7 39982.07 39982.07 40156.62 7.62 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲