کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0533
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:12
0 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

568
قیمت روز
2 (0.35%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
12 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
36 (6.77%)
تغییر ۶ ماهه
568 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

783
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:41
13 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
44 (5.32%)
تغییر ۶ ماهه
54 (6.44%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 783.46 - 782.34 783.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
INMEX 2702.9 - 2693.57 2702.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
IPC CompMx 373.63 - 372.5 373.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
FTSE BIVA Real Time Price 927.61 - 927.61 928.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
IPC 45525.29 - 45342.08 45591.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۳