شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0492
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:49:12
0 (5.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

532
قیمت روز
3 (0.56%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
96 (15.29%)
تغییر ۶ ماهه
532 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

728
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 02:32:21
138 (15.89%)
تغییر ۳ ماهه
70 (8.81%)
تغییر ۶ ماهه
94 (11.48%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 727.92 727.18 727.18 728.55 0.57 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
INMEX 2461.74 2461.69 2460.29 2461.74 0.90 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
IPC CompMx 340.26 340.24 340.24 340.27 0.28 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
FTSE BIVA Real Time Price 842.04 841.91 841.91 842.04 0.60 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
IPC 41356.04 41357.65 41323.86 41388.08 7.52 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۳