شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0523
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (6.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

603
قیمت روز
1 (0.17%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
71 (13.35%)
تغییر ۳ ماهه
71 (13.35%)
تغییر ۶ ماهه
603 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

761
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:34:57
29 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
104 (12.01%)
تغییر ۶ ماهه
74 (8.81%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 761.17 761.46 761.17 762.33 0.09 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
INMEX 2595.97 2596.84 2591.13 2596.84 1.37 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
IPC CompMx 359.39 359.45 358.79 359.45 0.13 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
FTSE BIVA Real Time Price 893.06 893.11 891.38 893.11 1.45 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
IPC 43738.66 43744.32 43645.69 43765.34 86.04 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۳