شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:29:17
0 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,819
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 22:32:20
250 (8.13%)
تغییر ۳ ماهه
517 (15.49%)
تغییر ۶ ماهه
932 (24.84%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2819 - 2819 2819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
FTSE NSE Kenya 15 180.96 - 180.45 182.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
FTSE NSE Kenya 25 183.78 - 183.15 185.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Nairobi All Share 144.05 - 144.05 144.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲