شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:31:19
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,698
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:01:29
154 (6.05%)
تغییر ۳ ماهه
59 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
105 (3.76%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2697.56 - 2697.56 2697.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
FTSE NSE Kenya 15 208.49 207.1 207.05 210.63 2.22 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
FTSE NSE Kenya 25 215.4 214.7 213.67 218.6 2.04 0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Nairobi All Share 158.96 - 158.96 158.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱