کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:48:17
0 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.03%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,639
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 22:32:59
248 (8.59%)
تغییر ۳ ماهه
158 (5.63%)
تغییر ۶ ماهه
664 (20.11%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2639.22 - 2639.22 2639.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۲
FTSE NSE Kenya 15 184.37 - 183.83 184.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
FTSE NSE Kenya 25 192.22 - 191.74 192.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
Nairobi All Share 147.69 - 147.69 147.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۳۲