شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0098
قیمت روز
0 (1.02%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:42:17
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,977
قیمت روز
28 (0.95%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:43
199 (7.17%)
تغییر ۳ ماهه
328 (9.93%)
تغییر ۶ ماهه
734 (19.78%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2977.02 - 2977.02 2977.02 28.14 0.95% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE NSE Kenya 15 192.16 - 191.68 192.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
FTSE NSE Kenya 25 199.64 - 199.33 200.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Nairobi All Share 154.36 - 154.36 154.36 0.57 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵