کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,895
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:32:16
43 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
146 (5.29%)
تغییر ۶ ماهه
833 (22.34%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2894.85 - 2894.85 2894.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
FTSE NSE Kenya 15 196.63 - 195.99 196.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
FTSE NSE Kenya 25 205.12 - 204.67 205.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Nairobi All Share 158.78 - 158.78 158.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲