کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:57:07
0 (2.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.06%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,540
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:32:50
126 (4.71%)
تغییر ۳ ماهه
507 (16.65%)
تغییر ۶ ماهه
796 (23.86%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2539.95 - 2539.53 2539.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
FTSE NSE Kenya 15 186.11 - 185.4 187.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
FTSE NSE Kenya 25 197.71 - 196.83 198.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
Nairobi All Share 151.4 - 149.74 151.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲