شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

822
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1688.84 1690.37 1682.97 1690.37 16.80 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Athens General Composite 642.47 641.41 640.1 643.89 6.02 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴