کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

846
قیمت روز
7 (0.89%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
138 (19.48%)
تغییر ۳ ماهه
238 (39.04%)
تغییر ۶ ماهه
24 (2.92%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2162 2161.74 2156.86 2164.56 15.63 0.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳