شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.153
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:10:18
0 (1.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

182
قیمت روز
1 (0.55%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
13 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
182 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,282
قیمت روز
7 (0.58%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:03:14
117 (8.39%)
تغییر ۳ ماهه
82 (6.00%)
تغییر ۶ ماهه
51 (3.82%)
نوسان سالیانه

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 439.86 440.76 438.16 441.21 4.38 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OMX Copenhagen Benchmark 1381.57 1383.48 1371.2 1383.48 5.98 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OMX Copenhagen Small Cap 226.39 225.99 225.86 228.08 1.75 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OMX Copenhagen All shares 1282.22 1284.19 1273.82 1284.69 7.40 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OMXC20 919.95 921.7 913.39 921.87 3.70 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳