کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1073
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:31:19
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
1 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
33 (12.84%)
تغییر ۶ ماهه
23 (8.61%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,545
قیمت روز
7 (0.43%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:32:40
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
155 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
28 (1.82%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Carnegie Strategifond G 141.97 - 141.97 141.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
Swedbank Robur Access USA 323.82 - 323.82 323.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
SEB Korträntefond SEK Institutional 99.993 - 99.993 99.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
Länsförsäkringar Global Hållbar B 50.074 - 50.074 50.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
Ancoria/Carneige Sverige 251.852 - 251.852 251.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
DNB Teknologi 1845.969 - 1845.22 1845.969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nordea Stratega 30 193.677 - 193.588 193.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Nordea Alfa 1190.988 - 1181.907 1190.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Nordea Stratega 10 156.783 - 156.642 156.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Nordea Stratega 50 240.063 - 240.063 240.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Nordea Stratega 70 285.671 - 285.671 285.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Didner & Gerge Aktiefond UL 2732.377 - 2711.864 2732.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Skandia SMART Balanserad UL 396.31 - 395.64 396.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Carnegie Sverigefond UL SEK1 2853.62 - 2828.608 2853.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Carnegie Corporate Bond Fund A 428.566 - 428.333 428.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Carnegie Corporate Bond Fund D 105.225 - 105.166 105.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Carnegie Corporate Bond B H NOK 131.449 - 131.368 131.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Lannebo Småbolag Insurance Inc 115.37 - 114.87 115.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1181.17 - 1177.3 1181.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
SEB Varldenfond 16.492 - 16.492 16.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
AMF Aktiefond Varlden 419.63 - 417.2 419.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Didner Gerge Aktiefond 2732.377 - 2711.864 2732.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Technology 369.54 - 366.79 369.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur IP Aktiefond 68.6 - 68.42 68.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Multi Asset 25 155.39 - 154.96 155.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Kapitalinvest 141.95 - 140.82 141.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Avanza Zero 234.52 - 232.24 234.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
AMF Balansfond 297.68 - 296.57 297.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Indecap Guide 2 C 149.49 - 149 149.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Lannebo Småbolag 115.37 - 114.87 115.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SPP Aktiefond USA 268.858 - 268.858 269.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Folksam LO Sverige 369.63 - 366.51 369.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Folksam LO Världen 194.13 - 194.13 194.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SPP Aktiefond Global 143.466 - 143.466 143.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Svenska Smabolag SEK 1871.12 - 1867.1 1871.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
AMF Aktiefond Sverige 619.76 - 614.09 619.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SEB Sverige Indexfond 385.099 - 385.099 385.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SPP Aktiefond Global B 130.956 - 130.956 130.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Bas Mix 30.85 - 30.71 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SPP Aktiefond Sverige A 327.111 - 324.068 327.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SPP Aktiefond Sverige B 283.741 - 281.102 283.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Skandia SMART Balanserad 396.31 - 395.64 396.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Ny Teknik 876.46 - 872.79 876.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SEB Sverige Indexfond utd 158.868 - 158.868 158.868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SPP Generation 60-tal Inc 538.008 - 536.864 538.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SPP Generation 70-tal Inc 245.273 - 244.696 245.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Spiltan Räntefond Sverige 122.8 - 122.8 122.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Transfer 60 188.94 - 188.79 188.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Transfer 70 242.74 - 242.47 242.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Transfer 80 270.23 - 269.91 270.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken MSCI USA Index 367.34 - 367.34 370.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Access Global 161.33 - 161.33 161.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Generationsfond 60-tal 148.545 - 148.379 148.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Generationsfond 70-tal 150.117 - 149.956 150.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Access Sverige 193.18 - 191.19 193.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Globalfond Mega 21.09 - 21.04 21.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1124.33 - 1124.33 1128.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1235.74 - 1231.77 1235.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 88.14 - 87.31 88.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1181.17 - 1177.3 1181.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1074.68 - 1074.68 1078.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 367.34 - 367.34 370.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Aktiefond Pension 29.24 - 29.14 29.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 50.94 - 50.61 50.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 492.63 - 492.63 495.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 541.45 - 540.81 541.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 467.8 - 467.25 467.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 255.3 - 255.3 255.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SEB Sverige Indexfond Institutional 164.502 - 164.502 164.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 123.93 - 123.9 123.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 914.92 - 911.92 914.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 86.26 - 85.85 86.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 203.42 - 202.61 203.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Länsförsäkringar Global Indexnära 235.17 - 235.17 235.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 138.53 - 138.53 138.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 169190.979 - 169190.979 169190.979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Sverigefond Index (A1 SEK) 12119.71 - 12025.74 12119.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Sverigefond Index (B1 SEK) 9365.26 - 9292.66 9365.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1074.68 - 1074.68 1078.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 104.34 - 104.34 104.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.45 - 95.45 95.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 102.28 - 102.28 102.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.25 - 99.25 99.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 101.39 - 101.39 101.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 99.73 - 99.73 99.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
AP7 Aktiefond 350.97 - 350.97 350.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
AP7 Räntefond 112.96 - 112.96 112.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Swedbank Ethica Obligation Utd 118.39 - 118.39 118.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.81 - 13.81 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Brummer Multi-Strategy 2466.81 - 2466.81 2466.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
SEB Korträntefond SEK 10.145 - 10.145 10.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 101.1 - 101.1 101.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (B1 SEK) 1159.35 - 1159.35 1159.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 5183.671 - 5183.671 5183.671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 113.48 - 113.48 113.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 109.41 - 109.41 109.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Lannebo Småbolag EUR 130.46 - 130.46 130.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (A1 SEK) 1927.62 - 1927.62 1927.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Carnegie Strategifond 1375.525 - 1375.525 1375.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۰۲
SEB Korträntefond SEK utd 9.191 - 9.191 9.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 139.3 - 139.3 139.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Carnegie Strategi UL SEK 1367.882 - 1367.882 1367.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۷:۰۱
SEB Sverigefond 21.067 - 21.067 21.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Aktiesparfond 17.499 - 17.499 17.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond 14.781 - 14.781 14.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Didner & Gerge Småbolag 755.226 - 755.226 755.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema 704.2 - 704.2 704.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 20.879 - 20.879 20.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nordea Generationsfond 50-tal 116.538 - 116.538 116.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 650.51 - 650.51 650.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar USA Indexnära 392.028 - 392.028 392.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1606.777 - 1606.777 1606.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
KPA Etisk Blandfond 2 302.48 - 300.68 302.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Öhman Global Hållbar A 248.43 - 245.56 248.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Sverigefond 479.9 - 475.32 479.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Obligationsinvest Acc 561.992 - 561.992 562.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1590.163 - 1590.163 1590.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Global Fund IC 183.078 - 183.078 183.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 185.64 - 185.64 185.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 694.11 - 694.11 694.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 647.75 - 647.75 647.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Swedbank Robur Amerikafond 62.91 - 62.91 62.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 384.61 - 384.61 384.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 233.16 - 233.16 233.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Nektar 2472.28 - 2472.28 2472.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 63.32 - 63.32 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
SEB Pension Fund D 23.146 - 23.146 23.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
SEB Pension Fund C USD 359.268 - 359.268 359.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
Swedbank Robur Exportfond 139.17 - 139.17 139.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge A 155.47 - 155.47 155.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge B 154.14 - 154.14 154.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge D 154.19 - 154.19 154.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa A 116.74 - 116.74 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa B 115.83 - 115.83 115.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa D 115.82 - 115.82 115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge C 3747.88 - 3747.88 3747.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Nordea Futura 605.171 - 605.171 605.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
AMF Räntefond Lång 147.07 - 147.07 147.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Sverige Plus 49.75 - 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Global 280.238 - 280.238 280.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Catella Avkastningsfond 128.4 - 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Skandia Time Global Inc 320 - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SPP Obligationsfond Inc 149.617 - 149.617 149.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Europafond Småbolag 75.116 - 75.116 75.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Realinvest 50.04 - 50.04 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverige Småbol C/R utd 24.697 - 24.697 24.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 75 211.28 - 211.28 211.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 284.777 - 284.777 284.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 249.75 - 249.75 249.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Mixfond Pension 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2030 257.858 - 257.858 257.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 324.53 - 324.53 324.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Simplicity Företagsobligationer A 124.36 - 124.36 124.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 355.32 - 355.32 355.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Global Emerging Markets 142.78 - 142.78 142.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 109.1 - 109.1 109.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Emerging Marketsfond 27.937 - 27.937 27.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
SEB Stiftelsefond Balanserad 122.495 - 122.495 122.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest SICAV - Japan A 275.67 - 275.67 275.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Stratega 100 291.856 - 291.856 291.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Småbolagsfond Sverige 306.355 - 306.355 306.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond icke-utd 130.456 - 130.456 130.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond utd 108.514 - 108.514 108.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligation utd 92.508 - 92.508 92.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.577 - 111.577 111.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 123.553 - 123.553 123.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Pension 2025 252.339 - 252.339 252.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Safe Play 132.486 - 132.486 132.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۵
Handelsbanken Global Index Criteria 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.28 - 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 247.86 - 247.86 247.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰