شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

879
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:31:57
17 (2.03%)
تغییر ۳ ماهه
14 (1.59%)
تغییر ۶ ماهه
61 (7.47%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Infond Alfa 72.86 - 72.86 72.86 1.75 2.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Infond Global 10.68 - 10.68 10.68 0.33 3.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Infond Consumer 1.64 - 1.64 1.64 0.05 3.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
KD Bond 19.449 - 19.449 19.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
KD Balkan 2.803 - 2.803 2.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
ALTA WATER 66.329 - 66.329 66.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
KD Galileo 11.405 - 11.405 11.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Infond Hrast 39.32 - 38.49 39.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
KD Prvi izbor 10.336 - 10.336 10.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
KD Latinska Amerika 1.386 - 1.386 1.386 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
KD Surovine in energija 4.621 - 4.621 4.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.755 - 1.755 1.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
NLB Skladi Visoka tehnologija 12.551 - 12.551 12.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 27.119 - 27.119 27.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱