شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

797
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:33:20
55 (6.44%)
تغییر ۳ ماهه
97 (10.87%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.51%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 18.346 - 18.346 18.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
KD Balkan 2.53 - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ALTA WATER 57.401 - 57.401 57.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
KD Galileo 10.91 - 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Infond Alfa 67.07 - 67.07 67.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Infond Global 9.91 - 9.91 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
KD Prvi izbor 8.783 - 8.783 8.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
KD Latinska Amerika 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
KD Surovine in energija 4.49 - 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.548 - 1.548 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
NLB Skladi Visoka tehnologija 10.199 - 10.199 10.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 26.336 - 26.336 26.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Infond Hrast 36.69 - 36.69 36.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Infond Consumer 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳