کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

890
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 22:32:59
16 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
96 (12.05%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.39%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALTA WATER 64.897 - 64.897 64.897 0.24 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.646 - 1.646 1.646 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Visoka tehnologija 11.428 - 11.428 11.428 0.06 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 26.959 - 26.959 26.959 0.08 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Alfa 71.11 - 71.06 71.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Infond Hrast 38.31 - 38.29 38.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Infond Global 10.42 - 10.42 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Infond Consumer 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
KD Bond 18.95 - 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
KD Balkan 2.67 - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
KD Galileo 10.92 - 10.92 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
KD Prvi izbor 9.23 - 9.23 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
KD Latinska Amerika 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
KD Surovine in energija 4.42 - 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲