کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

1,033
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:02:54
8 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
44 (4.49%)
تغییر ۶ ماهه
33 (3.28%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Emerging Europe Bond 41.276 - 41.274 41.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
INVL Baltic Fund 37.925 - 37.925 37.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.744 - 16.744 16.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.104 - 18.104 18.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳