کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

1,017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:31:57
36 (3.72%)
تغییر ۳ ماهه
53 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
35 (3.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 37.573 - 37.573 37.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
INVL Emerging Europe Bond 40.34 - 40.34 40.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.183 - 16.183 16.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ABLV Emerging Markets USD Bond 17.405 - 17.405 17.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲