شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

964
قیمت روز
6 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:04:34
1 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
86 (8.21%)
تغییر ۶ ماهه
45 (4.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.628 - 15.628 15.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ABLV Emerging Markets USD Bond 16.532 - 16.532 16.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
INVL Baltic Fund 35.794 - 35.794 35.794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
INVL Emerging Europe Bond 39.218 - 39.218 39.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵