شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

986
قیمت روز
7 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:36:51
45 (4.75%)
تغییر ۳ ماهه
14 (1.42%)
تغییر ۶ ماهه
46 (4.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 36.551 - 36.551 36.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
INVL Emerging Europe Bond 39.737 - 39.737 39.737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.955 - 15.955 15.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ABLV Emerging Markets USD Bond 17.077 - 17.077 17.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴