کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

1,073
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:12
89 (8.99%)
تغییر ۳ ماهه
122 (12.86%)
تغییر ۶ ماهه
32 (3.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 37.33 - 37.33 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
INVL Emerging Europe Bond 40.611 - 40.611 40.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.402 - 16.402 16.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
ABLV Emerging Markets USD Bond 17.744 - 17.744 17.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸