کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0145
قیمت روز
0 (0.69%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:26:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
0 (1.76%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
2 (10.52%)
تغییر ۳ ماهه
1 (7.35%)
تغییر ۶ ماهه
2 (15.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 145.852 144.805 144.805 145.852 1.05 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HDFC Liquid Fund Growth 3721.187 3720.57 3720.57 3721.187 0.62 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Axis Liquid Retail Growth 1980.105 1979.794 1979.794 1980.105 0.31 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 24.864 24.673 24.673 24.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Axis Liquid Institutional Growth 2099.484 2099.126 2099.126 2099.484 0.36 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 280.02 279.971 279.971 280.02 0.14 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 3846.49 3845.813 3845.813 3846.49 0.68 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1026.471 1031.684 1026.471 1031.684 5.21 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Axis Liquid Fund Direct plan Bonus Option 2108.197 2107.834 2107.834 2108.197 0.36 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout 1000.782 1000.624 1000.624 1000.782 0.16 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option 2108.315 2107.952 2107.952 2108.315 0.36 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1000.281 1005.167 1000.281 1005.167 4.89 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Growth 431.043 430.972 430.972 431.043 0.21 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 2976.521 2976.004 2976.004 2976.521 0.52 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 2963.403 2962.894 2962.894 2963.403 0.51 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 2991.36 2990.846 2990.846 2991.36 0.51 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 3740.35 3739.719 3739.719 3740.35 0.63 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth 4616.839 4615.998 4615.998 4616.839 2.47 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 142.173 142.148 142.148 142.173 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 281.081 281.031 281.031 281.081 0.15 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Axis Liquid Institutional Weekly Dividend Payout 1002.262 1002.091 1002.091 1002.262 0.17 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Axis Liquid Institutional Monthly Dividend Payout 1006.298 1006.127 1006.127 1006.298 0.17 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 141.83 141.805 141.805 141.83 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 105.349 105.331 105.331 105.349 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Growth 442.088 442.015 442.015 442.088 0.22 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 1327.468 1334.107 1327.468 1334.107 6.22 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1024.924 1024.748 1024.748 1024.924 0.18 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 204.85 204.813 204.813 204.85 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 165.888 165.859 165.859 165.888 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.144 108.125 108.125 108.144 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 506.297 506.208 506.208 506.297 0.09 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 493.367 493.281 493.281 493.367 0.09 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 305.545 305.491 305.491 305.545 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 127.215 127.192 127.192 127.215 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 304.025 303.972 303.972 304.025 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.296 100.278 100.278 100.296 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.297 100.279 100.279 100.297 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo 1000.281 1005.572 1000.281 1005.572 5.29 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend Payou 1002.264 1002.091 1002.091 1002.264 0.17 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1026.474 1031.763 1026.474 1031.763 5.29 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1031.204 1032.341 1031.204 1032.341 1.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1031.202 1032.322 1031.202 1032.322 1.12 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 105.637 105.619 105.619 105.637 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 105.693 105.674 105.674 105.693 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 106.404 106.386 106.386 106.404 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.72 100.703 100.703 100.72 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 102.925 102.907 102.907 102.925 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.201 100.31 100.201 100.31 0.11 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 141.447 141.423 141.423 141.447 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional I Growt 263.327 263.283 263.283 263.327 0.13 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.59 100.572 100.572 100.59 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 102.147 102.129 102.129 102.147 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Monthly Divide 100.606 100.589 100.589 100.606 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Weekly Dividen 118.843 118.964 118.843 118.964 0.12 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.175 100.283 100.175 100.283 0.11 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 4640.77 4639.915 4639.915 4640.77 2.51 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4242.834 4242.14 4242.14 4242.834 2.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1588.371 1597.262 1588.371 1597.262 8.32 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1007.21 1007.025 1007.025 1007.21 0.55 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1531.411 1531.129 1531.129 1531.411 0.83 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen 1585.063 1593.839 1585.063 1593.839 8.21 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1005.09 1004.907 1004.907 1005.09 0.54 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl 1217.5 1217.301 1217.301 1217.5 0.58 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1034.832 1034.662 1034.662 1034.832 0.50 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend 1531.398 1531.119 1531.119 1531.398 0.82 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1013.62 1013.444 1013.444 1013.62 0.18 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1061.607 1061.423 1061.423 1061.607 0.18 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid 1060.891 1060.709 1060.709 1060.891 0.18 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1013.6 1013.426 1013.426 1013.6 0.17 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1061.601 1061.419 1061.419 1061.601 0.18 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3112.553 3111.994 3111.994 3112.553 0.56 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1367.434 1367.191 1367.191 1367.434 0.24 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1368.855 1368.609 1368.609 1368.855 0.25 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1029.435 1029.25 1029.25 1029.435 0.19 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1054.107 1053.918 1053.918 1054.107 0.19 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1291.103 1290.873 1290.873 1291.103 0.23 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 1528.74 - 1528.74 1528.74 0.28 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 1528.74 - 1528.74 1528.74 0.28 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 1524.28 - 1524.28 1524.28 0.25 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.694 - 163.694 163.724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.195 - 100.195 100.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.023 - 108.023 108.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.195 - 100.195 100.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 2893.742 - 2893.742 2893.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1135.499 - 1135.499 1135.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3099.996 - 3099.996 3099.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1183.232 - 1183.232 1183.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1156.782 - 1156.782 1156.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1029.025 - 1029.025 1029.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.713 - 1053.713 1053.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Kotak Liquid - Plan A - Growth 3828.426 - 3827.057 3828.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 137.999 - 137.999 137.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۰۱
SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 30.132 - 30.132 30.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۰۱
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 44.042 - 44.042 44.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 35.87 - 35.87 35.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 15.68 - 15.68 15.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 15.89 - 15.89 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 13.77 - 13.77 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 38.56 - 38.56 38.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 20.27 - 20.27 20.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly 12.54 - 12.54 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 29.59 - 29.59 29.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 131.54 - 131.54 131.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 141.07 - 141.07 141.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 14.1 - 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 21.99 - 21.99 21.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲:۰۳
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3764.092 - 3764.092 3764.092 0.75 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲:۰۳
Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout 1001.473 - 1001.473 1001.473 0.18 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۷
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye 14.34 - 14.34 14.34 0.10 0.70% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۷
ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen 13.64 - 13.64 13.64 0.09 0.66% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۷
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual 13.98 - 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 - 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 - 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Daily D 118.502 - 118.502 118.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus Da 118.515 - 118.515 118.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Daily Dividend 118.514 - 118.514 118.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۰۱
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 1001.4 - 1001.4 1001.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۰۳
HDFC Growth Fund Growth 193.223 - 193.223 193.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund Dividend Payout 31.134 - 31.134 31.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund -Direct Plan - Growth Option 199.805 - 199.805 199.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund -Direct Plan Dividend Payout Opti 32.557 - 32.557 32.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Bonus 134.853 - 134.853 134.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.69 - 101.69 101.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 103.968 - 103.968 103.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.306 - 101.306 101.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.582 - 105.582 105.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly 101.222 - 101.222 101.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 101.046 - 101.046 101.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay 135.062 - 135.062 135.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 101.52 - 101.52 101.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 103.842 - 103.842 103.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid 105.534 - 105.534 105.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Gro 613.432 - 613.432 617.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
HDFC Equity Fund Dividend Payout 49.571 - 49.571 49.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.371 - 100.371 100.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
HDFC Equity Fund Growth 591.452 - 591.452 591.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv 1225.98 - 1225.98 1225.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Fund - Institutional Plan - 2445.393 - 2445.393 2445.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan 19.696 - 19.696 19.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Pl 337.048 - 337.048 337.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
SBI Bluechip Fund Regular Growth 38.257 - 38.257 38.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Frontline Equity Fu 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
SBI Bluechip Fund Regular Dividend 21.764 - 21.764 21.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Frontline Equity FGR 216.73 - 216.73 216.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Growth 745.4 - 745.4 745.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Dividend 141.01 - 141.01 141.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Savings Fund Fund Retail Growth 335.102 - 335.102 335.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Pla 346.318 - 346.318 346.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Short Term Fund - Regular Plan - Gr 66.799 - 66.799 66.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 36.917 - 36.917 36.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
ICICI Prudential Flex Income Gr 338.947 - 338.947 338.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Div 54.172 - 54.172 54.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Flex Income Div 135.648 - 135.648 135.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Flex Income Ret 193.51 - 193.51 193.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Frontline EquityGR 228.15 - 228.15 228.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Frontline Equity DIV 50.9 - 50.9 50.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Growth 33.131 - 33.131 33.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Dividend 23.628 - 23.628 23.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Growth 43.409 - 43.409 43.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Dividend 22.642 - 22.642 22.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund Growth 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Blue Chip Fund Direct Growth 40.204 - 40.204 40.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund Disci 198.144 - 198.144 198.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Short Term Fund - Growth 32.671 - 32.671 32.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Bonus 1407.19 - 1407.19 1407.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Growth 19.333 - 19.333 19.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund Growth 262.777 - 262.777 262.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Growth 2423.654 - 2423.654 2423.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Growth 19.354 - 19.354 19.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund A Growth 263.123 - 263.123 263.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund B Growth 284.109 - 284.109 284.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund Monthly Dividend 19.744 - 19.744 19.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 34.948 - 34.948 34.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Prima Plus - Direct - Growth 615.448 - 615.448 615.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 25.103 - 25.103 25.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan 1329.367 - 1329.367 1329.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Retail - Bonus 1738.375 - 1738.375 1738.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Prima Plus - Direct - Dividend 41.063 - 41.063 41.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Retail - Growth 2332.894 - 2332.894 2332.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Dividend 14.555 - 14.555 14.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth 273.234 - 273.234 273.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Growth 46.241 - 46.241 46.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Growth - Direct 789.2 - 789.2 789.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Direct 22.896 - 22.896 22.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Fund -Direct Plan - 19.49 - 19.49 19.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 51.13 - 51.13 51.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Bonus 1434.863 - 1434.863 1434.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 54.59 - 54.59 54.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 58.084 - 58.084 58.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 14.886 - 14.886 14.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 17.454 - 17.454 17.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 22.167 - 22.167 22.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 15.317 - 15.317 15.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Dividen 37.735 - 37.735 37.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc 207.74 - 207.74 207.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Institutional Gr 21.465 - 21.465 21.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular Plan - G 22.11 - 22.11 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Direct Plan 348.456 - 348.456 348.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Direct P 67.193 - 67.193 67.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund - Direct - Gr 24.535 - 24.535 24.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Institutional 23.739 - 23.739 23.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Retail Growth 23.245 - 23.245 23.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Super Institu 24.442 - 24.442 24.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 38.372 - 38.372 38.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Direct Plan 30.727 - 30.727 30.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Wholesale P 30.574 - 30.574 30.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan - 19.458 - 19.458 19.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 32.49 - 32.49 32.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 42.18 - 42.18 42.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Inst 43.98 - 43.98 43.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund- Direct Plan -Dividend Opt 21.721 - 21.721 21.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund- Direct Plan-Growth Option 27.571 - 27.571 27.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 - Regular P 26.452 - 26.452 26.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Regular Pla 24.323 - 24.323 24.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide 1346.45 - 1346.45 1346.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth 2470.076 - 2470.076 2470.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Dire 25.485 - 25.485 25.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Inst 25.096 - 25.096 25.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Short Term Fund - Direct Plan - Growth Pl 33.754 - 33.754 33.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro 2282.918 - 2282.918 2282.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
UTI Treasury Advantage Bonus 2945.508 - 2945.508 2945.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Growth 4418.747 - 4418.747 4418.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Flexi Dividend 2374.28 - 2374.28 2374.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Institutional Bonus 2027.53 - 2027.53 2027.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Institutional Growth 2425.886 - 2425.886 2425.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 38.867 - 38.867 38.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Retail Plan 29.511 - 29.511 29.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Growth 491.982 - 491.982 491.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Dividend 29.267 - 29.267 29.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Direct Plan D 34.885 - 34.885 34.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Direct Plan G 514.495 - 514.495 514.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Growth Option 154.425 - 154.425 154.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Dividend Option 33.89 - 33.89 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Birla Sun Life Short Term Fund Discipline Advantag 20.461 - 20.461 20.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Fund -Institutional Growth O 21.659 - 21.659 21.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Growth 30.479 - 30.479 30.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Fund Institutional Growth 21.142 - 21.142 21.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI - Short Term Income Fund -Institutional Flexi 13.37 - 13.37 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI-Short Term Income Fund-Institutional Flexi Div 13.249 - 13.249 13.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰