کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

833
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:32:25
101 (13.84%)
تغییر ۳ ماهه
156 (23.03%)
تغییر ۶ ماهه
11 (1.28%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.218 - 8.218 8.218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.758 - 7.758 7.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.513 - 4.513 4.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Piraeus International Balanced Fd o 3.925 - 3.925 3.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
ALPHA Blue Chips Greek Equity 9.003 - 9.003 9.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 7.855 - 7.855 7.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 11.111 - 11.111 11.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Alpha Trust New Strategy Domestic E 4.968 - 4.968 4.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.651 - 2.651 2.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
ALPHA Money Market Fund 14.108 - 14.108 14.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
European Reliance Growth Domestic E 7.177 - 6.976 7.177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Interamerican Foreign Money Market 10.27 - 10.27 10.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۰۳