شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

822
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Money Market Fund 14.05 - 14.05 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
ALPHA Blue Chips Greek Equity 7.308 - 7.308 7.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.723 - 7.723 7.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.026 - 7.026 7.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 6.554 - 6.554 6.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 9.087 - 9.087 9.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Alpha Trust New Strategy Domestic E 4.075 - 4.075 4.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.285 - 4.285 4.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.032 - 2.032 2.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
European Reliance Growth Domestic E 6.12 - 6.12 6.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Piraeus Dynamic Companies Domestic 0.88 - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Piraeus International Balanced Fd o 3.642 - 3.642 3.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Interamerican Foreign Money Market 10.241 - 10.241 10.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲