شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

866
قیمت روز
10 (1.16%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:01:34
35 (4.18%)
تغییر ۳ ماهه
130 (17.65%)
تغییر ۶ ماهه
44 (5.31%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.119 - 1.119 1.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Piraeus International Balanced Fd o 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
ALPHA Money Market Fund 14.107 - 14.107 14.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
ALPHA Blue Chips Greek Equity 9.478 - 9.478 9.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.681 - 7.681 7.681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Interamerican Foreign Money Market 10.267 - 10.263 10.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 7.875 - 7.875 7.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 11.659 - 11.659 11.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Alpha Trust New Strategy Domestic E 5.075 - 5.075 5.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.481 - 4.389 4.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.741 - 2.741 2.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
European Reliance Growth Domestic E 7.42 - 7.42 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.194 - 8.194 8.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱