شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

655
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:35:28
167 (20.33%)
تغییر ۳ ماهه
167 (20.33%)
تغییر ۶ ماهه
167 (20.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus Dynamic Companies Domestic 0.896 - 0.896 0.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Piraeus International Balanced Fd o 3.724 - 3.724 3.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
ALPHA Money Market Fund 14.078 - 14.078 14.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ALPHA Blue Chips Greek Equity 7.467 - 7.467 7.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.839 - 7.839 7.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.22 - 7.22 7.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.058 - 2.058 2.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 6.826 - 6.826 6.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 9.277 - 9.277 9.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.35 - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
European Reliance Growth Domestic E 6.261 - 6.261 6.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Alpha Trust New Strategy Domestic E 4.114 - 4.114 4.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Interamerican Foreign Money Market 10.254 - 10.254 10.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴