کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

778
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:32:22
148 (23.53%)
تغییر ۳ ماهه
44 (5.33%)
تغییر ۶ ماهه
44 (5.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.014 - 1.01 1.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
Piraeus International Balanced Fd o 3.846 - 3.834 3.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
ALPHA Blue Chips Greek Equity 8.569 - 8.569 8.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.985 - 7.985 7.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.29 - 7.29 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 10.581 - 10.581 10.581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Alpha Trust New Strategy Domestic E 4.682 - 4.682 4.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.381 - 4.381 4.381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
European Reliance Growth Domestic E 6.826 - 6.826 6.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.489 - 2.489 2.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
ALPHA Money Market Fund 14.103 - 14.103 14.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 7.502 - 7.502 7.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Interamerican Foreign Money Market 10.266 - 10.266 10.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲