شاخص یاب
استونی
استونی

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
394 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Estonia Total Market (EUR)

1,219
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:35:35
30 (2.50%)
تغییر ۳ ماهه
19 (1.53%)
تغییر ۶ ماهه
59 (4.63%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.525 - 5.525 5.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Trigon Baltic Fund B 5.076 - 5.076 5.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Trigon Baltic Fund C 17.98 - 17.98 17.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.751 - 8.751 8.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Trigon Russia Top Picks Fund C 23.718 - 23.718 23.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Trigon Russia Top Picks Fund D 10.987 - 10.987 10.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.14 - 13.14 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 12.85 - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Avaron Eastern European Fixed Income A 14.384 - 14.384 14.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income B 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲