کالایاب
شاخص یاب
استونی
استونی

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
394 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Estonia Total Market (EUR)

1,251
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:02:01
29 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
22 (1.78%)
تغییر ۶ ماهه
5 (0.43%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.666 - 5.666 5.666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Trigon Baltic Fund B 5.216 - 5.216 5.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Trigon Baltic Fund C 18.442 - 18.442 18.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund A 9.092 - 9.092 9.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund C 24.601 - 24.601 24.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund D 11.419 - 11.419 11.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income A 14.384 - 14.384 14.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income B 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲