شاخص یاب
استونی
استونی

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
30 (7.08%)
تغییر ۶ ماهه
394 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Estonia Total Market (EUR)

1,193
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:34:13
21 (1.76%)
تغییر ۳ ماهه
78 (6.13%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.416 - 5.416 5.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Baltic Fund B 4.964 - 4.964 4.964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Baltic Fund C 17.625 - 17.625 17.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.215 - 8.215 8.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund C 22.306 - 22.306 22.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund D 10.308 - 10.308 10.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 12.9 - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 12.46 - 12.46 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Avaron Eastern European Fixed Income A 14.384 - 14.384 14.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income B 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲