کالایاب
شاخص یاب
استونی
استونی

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
25 (5.97%)
نوسان سالیانه

DJ Estonia Total Market (EUR)

1,256
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:31:25
17 (1.39%)
تغییر ۳ ماهه
94 (8.04%)
تغییر ۶ ماهه
19 (1.47%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.441 - 5.431 5.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Trigon Baltic Fund B 5.02 - 5.011 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Trigon Baltic Fund C 17.712 - 17.681 17.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Trigon Russia Top Picks Fund A 10.003 - 10.003 9.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Trigon Russia Top Picks Fund C 27.019 - 26.802 27.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Trigon Russia Top Picks Fund D 12.569 - 12.468 12.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.49 - 13.47 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.31 - 13.28 13.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Baltic Horizon Fund 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income A 14.384 - 14.384 14.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income B 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲