شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استونی
استونی

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Estonia Total Market (EUR)

1,246
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:02:31
18 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
7 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
57 (4.78%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.77 - 13.77 13.77 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.83 - 13.83 13.83 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Trigon Baltic Fund B 4.852 - 4.852 4.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Baltic Fund C 17.043 - 17.043 17.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund A 10.792 - 10.792 10.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund C 29.035 - 29.035 29.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Russia Top Picks Fund D 13.574 - 13.574 13.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Trigon Baltic Fund A 9.25 - 5.242 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۳۲
Baltic Horizon Fund 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۸:۰۳
Avaron Eastern European Fixed Income A 14.384 - 14.384 14.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income B 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲