کالایاب
شاخص یاب
استونی
استونی

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.25%)
نوسان سالیانه

DJ Estonia Total Market (EUR)

1,263
قیمت روز
5 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:33:35
12 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
44 (3.64%)
تغییر ۶ ماهه
25 (2.05%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Trigon Baltic Fund A 5.482 - 5.482 5.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Trigon Baltic Fund B 5.065 - 5.065 5.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Trigon Baltic Fund C 17.848 - 17.848 17.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund A 10.224 - 10.224 10.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund C 27.587 - 27.587 27.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund D 12.851 - 12.851 12.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.44 - 13.44 13.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۲
Baltic Horizon Fund 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۸:۰۳
Avaron Eastern European Fixed Income A 14.384 - 14.384 14.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income B 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲