شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:01:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.54%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.66 - 11.66 11.66 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.95 - 10.95 10.95 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.21 12.36 11.21 12.36 1.11 9.90% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۱
UBS CAY China A Opportunity A 340.46 - 268.76 340.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Invesco SR Global Bond GP 292.71 - 292.71 292.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Invesco SR Global Bond SA 259.38 - 259.38 259.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Value Partners Chinese Mainland Foc 54.08 - 54.08 54.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 147.067 - 147.067 147.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 155.559 - 155.559 155.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 148.269 - 148.269 148.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 175.87 - 175.87 175.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 150.852 - 150.852 150.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 144.686 - 144.686 144.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Value Partners China Convergence F 188.46 - 188.46 188.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Value Partners China Convergence Fu 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.95 - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 5.04 - 5.04 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Russian Prosperity Fund B 257.08 - 257.08 257.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Russian Prosperity Fund D 19.62 - 19.62 19.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.591 - 12.591 12.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Prosperity Cub Fund A 608.33 - 608.33 608.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۶:۰۳
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1432.797 - 1432.797 1432.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱:۰۲
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Avance Stability Fund EUR Class A S 160.28 - 160.28 160.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Russian Prosperity Fund C 65.47 - 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Access PCP Emerging Markets USD 38.6 - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
NN C China A Share Fund II - Class A2 115.9 - 115.9 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Income Partners Renminbi High 1AInc 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2AInc 95.17 - 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BAcc 158.34 - 158.34 158.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BInc 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2A 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2C 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰