کالایاب
شاخص یاب
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2195
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:46:03
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.55%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1433.754 - 1397.978 1433.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
UBS CAY China A Opportunity A 305.5 - 295.12 305.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Value Partners China Convergence F 170.47 - 169.56 170.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.9 - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.27 - 11.27 11.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 5 - 4.98 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.59 - 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 148.885 - 148.885 148.896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 136.19 - 134.257 136.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Value Partners China Convergence Fu 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Invesco SR Global Bond GP 296.57 - 296.57 296.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Invesco SR Global Bond SA 263.06 - 263.06 263.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Value Partners Chinese Mainland Foc 47.66 - 47.66 47.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 140.396 - 140.396 140.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 141.805 - 141.805 141.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 167.455 - 167.455 167.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 146.93 - 146.93 146.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Prosperity Cub Fund A 572.87 - 572.87 572.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۰۲
Russian Prosperity Fund B 233.74 - 233.74 233.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Russian Prosperity Fund D 17.92 - 17.92 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۸:۰۲
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.693 - 12.693 12.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۸:۰۲
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 2.069 - 2.069 2.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Avance Stability Fund EUR Class A S 158.1 - 158.1 158.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۰۳
Russian Prosperity Fund C 65.47 - 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Access PCP Emerging Markets USD 38.6 - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
NN C China A Share Fund II - Class A2 115.9 - 115.9 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Income Partners Renminbi High 1AInc 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2AInc 95.17 - 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BAcc 158.34 - 158.34 158.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BInc 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2A 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2C 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰