کالایاب
شاخص یاب
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:01:15
0 (0.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Access PCP Emerging Markets USD 42.38 - 42.38 42.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.72 - 4.72 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.8 - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.85 - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.65 - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Invesco SR Global Bond GP 279.88 - 279.88 279.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Invesco SR Global Bond SA 248.55 - 248.55 248.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS CAY China A Opportunity A 323.93 - 323.93 323.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Value Partners China Convergence F 200.26 - 200.26 200.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Value Partners China Convergence Fu 16.74 - 16.74 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Value Partners Chinese Mainland Foc 53.49 - 53.49 53.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 149.351 - 149.351 149.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 150.174 - 150.174 150.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 150.911 - 150.911 150.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 175.078 - 175.078 175.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 152.26 - 152.26 152.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 149.791 - 149.791 149.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Russian Prosperity Fund B 214.99 - 214.99 214.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Russian Prosperity Fund C 58.38 - 58.38 58.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Russian Prosperity Fund D 16.5 - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Prosperity Cub Fund A 534.43 - 534.43 534.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.276 - 12.276 12.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.934 - 1.934 1.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Avance Stability Fund EUR Class A S 153.01 - 153.01 153.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۷:۰۱
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1363.819 - 1363.819 1363.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
NN C China A Share Fund II - Class A2 115.9 - 115.9 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Income Partners Renminbi High 1AInc 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2AInc 95.17 - 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BAcc 158.34 - 158.34 158.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BInc 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2A 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2C 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰