کالایاب
شاخص یاب
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2195
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:21:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Invesco SR Global Bond GP 285.82 - 285.82 285.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Invesco SR Global Bond SA 253.67 - 253.67 253.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UBS CAY China A Opportunity A 293.1 - 293.1 293.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Value Partners China Convergence F 174.75 - 174.75 174.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Value Partners China Convergence Fu 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Value Partners Chinese Mainland Foc 46.86 - 46.86 46.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Access PCP Emerging Markets USD 39.06 - 39.06 39.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.77 - 4.77 4.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 140.403 - 140.403 140.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 146.42 - 146.42 146.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 141.587 - 141.587 141.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 165.026 - 165.026 165.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 144.63 - 144.63 144.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 138.82 - 138.82 138.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.88 - 11.88 11.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.86 - 4.86 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.77 - 10.77 10.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.13 - 10.13 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۰۲
Prosperity Cub Fund A 545.68 - 545.68 545.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Russian Prosperity Fund B 223.22 - 223.22 223.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۰۱
Russian Prosperity Fund C 60.57 - 60.57 60.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۰۱
Russian Prosperity Fund D 17.12 - 17.12 17.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۰۱
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.446 - 12.446 12.446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۰۱
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.955 - 1.955 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۷:۰۲
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1391.474 - 1391.474 1391.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
Avance Stability Fund EUR Class A S 153.42 - 153.42 153.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
NN C China A Share Fund II - Class A2 115.9 - 115.9 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Income Partners Renminbi High 1AInc 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2AInc 95.17 - 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BAcc 158.34 - 158.34 158.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BInc 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2A 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2C 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰